Lịch TT và BTV tuần thứ 18/2021

Lịch TT và BTV tuần thứ 18/2021

Số kí hiệu VB1039
Ngày ban hành 28/04/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

       TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày  29 tháng 4 năm 2021
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 18 năm 2021 (từ ngày 03/5 đến ngày 07/5/2021)
- - - - -
Thứ hai (03/5): Thường trực Tỉnh ủy nghỉ bù Lễ 30/4 và 01/5
Thứ ba (04/5):
     Sáng:       - 07h00’: Thường trực Tỉnh ủy hội ý. Địa điểm: Tại tầng trệt trụ sở Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trưởng BDV Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Các đồng chí Phó chủ tịch: HĐND, UBND tỉnh; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.
                      - 08h00’ – 10h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Bù Gia Mập.
                      - 10h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Bù Gia Mập (Giao Huyện ủy bố trí chương trình đoàn đi). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Nội vụ, Tài chính, Thường trực Huyện ủy Bù Gia Mập.
  - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021. Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Thành phần dự: UBND tỉnh bố trí
    Chiều:       - 14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Địa điểm: Tại UBND xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập.
Thứ tư (05/5):
     Sáng:       - 08h00’ – 10h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Bù Đốp.
                      - 10h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Bù Đốp (Giao Huyện ủy bố trí chương trình đoàn đi). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Nội vụ, Tài chính, Thường trực Huyện ủy Bù Đốp.
                    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Thị xã Bình LongĐịa điểm: Tại UBND thị xã Bình Long và một số điểm bầu cử do thị xã bố tríThành phần cùng điTheo Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 08/4/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh.
     Chiều:      -14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Địa điểm: Tại UBND xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp.
                      - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị HằngPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Tổ kiểm tra, đôn đốc rà soát các kết luận chỉ đạo của Tỉnh ủy (Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đ/c Giang Phương Hạnh, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Quách Thị Anh – TUV, Phó Trưởng BNC Tỉnh ủy; Đ/c Đỗ Đức Hòa, TUV – Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng BTG Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh, PTP Tổng hợp, VPTU; Đ/c Bùi Công Lực, chuyên viên VPTU.
Thứ năm (06/5):    
      Sáng:      * 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cấp xã về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2025; công tác phòng chống dịch Covid 19.
                     Tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy:  Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, Y tế, TT&TT, GTVT, Đài PTTH – Báo Bình Phước.
                      (Đối với Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh dự tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy như thành phần ở trên).
                     - Tại điểm cầu các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: Thường trực cấp ủy chủ trì; các thành phần có liên quan do các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy triệu tập.
                     Tại điểm cầu các xã, phường, thị trấn: Thường trực Đảng ủy xã, phường, thị trấn chủ trì; các thành phần có liên quan do các xã, phường, thị trấn triệu tập.
                     (Giao Sở Thông tin và truyền thông phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị đường truyền).
                      Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo tại hội nghị thời lượng khoảng 5 phút.
      Chiều:   -14h00’Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: công tác cán bộ, đảng viên.
2- UBKT Tỉnh ủy báo cáo: kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên
3- BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: kế hoạch tổng hợp dự nguồn ngân sách để chi cho đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; chủ trương mở rộng 02 bên khuôn viên của Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh. Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
4- Trường Chính trị tỉnh báo cáo xin chủ trương vận hành, khai thác Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
5- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kiến nghị, đề xuất các ngành.
Thứ sáu (07/5):  
      Sáng:      - 08h00 – 10h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Chơn Thành.
 - 10h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Chơn Thành (Giao Huyện ủy bố trí chương trình đoàn đi). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Nội vụ, Tài chính, Thường trực Huyện ủy Chơn Thành.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị HằngPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp một số thành viên Ban chủ nhiệm 75 thông qua dự thảo Đề án do Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh tham mưu. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đ/c UVBTV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các sở: Tài chính, Thông Tin truyền Thông, LĐTB&XH, Nội vụ; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; TUV – Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c TUV – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
    Chiều:       - 14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Địa điểm: Tại UBND xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành.


  Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.

 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây