Lịch TT và BTV tuần thứ 19/2019 (sửa đổi)

Lịch TT và BTV tuần thứ 19

Số kí hiệu VB430
Ngày ban hành 03/05/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Thành Phương

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày       tháng 5 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 19 (từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019)
--------
Căn cứ Chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019; Chương trình làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 5/2019 và tình hình thực tế của tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng lịch làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ tuần thứ 19 như sau:

 


Thứ
hai
(06/5)
 


Sáng
08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.
- Địa điểm: Khách sạn Mira Central Park, số 1809/1, đường Nguyễn Ái Quốc thành phố Biên Hòa – Đồng Nai.Chiều
1) 14h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm vườn điều của Công ty Hải Vương dự kiến hỗ trợ cây giống cho đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế khó khăn.
- Địa điểm: Huyện Hớn Quản.
- Mời dự: Lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở NN&PTNT (Sở NN&PTNT bố trí đơn vị chức năng liên quan đến việc thực hiện giống cây điều cùng dự).
2) 14h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Tổ rà soát điều chỉnh, bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
- Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy. 
- Thành phần tham dự: Thành viên Tổ rà soát theo Quyết định 1363-QĐ/TU ngày 18/4/2019, gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, UVBTV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Bùi Quốc Bảo, Phó trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Đỗ Đức Hòa, Trưởng phòng TCCB BTC Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Thị Lý, PTP Tổ chức cán bộ BTC Tỉnh ủy (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung).  

Thứ
ba
(07/5)
 

Sáng
1) 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  ủy quyền đ/c Lê Văn Uy – UVBTV – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2019.
- Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
- Thành phần tham dự: Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy ban Nhân dân tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở TN&MT; Sở GTVT; Sở XD, UBND Thành phố Đồng Xoài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Các cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi được yêu cầu.
2) 07h30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dự buổi làm việc của Tiểu ban Kinh tế - xã hội với Lãnh đạo Tp Hồ Chí Minh và các địa phương Vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ.
- Địa điểm: Tại trụ sở UBND thành phố Hồ Chí Minh (Số 86 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).


Chiều
14h00’:  Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyêt định số 1152 của TW.
- Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- Thành phần: Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đồng Xoài, Bí thư Huyện uỷ Bù Gia Mập; Bí thư Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Sở TN&MT.

Thứ

(08/5)

Sáng
07h30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 12 năm 2019
(Thời gian: 01 ngày).
- Địa điểm: Tại Phòng họp C Tỉnh ủy.
- Nội dung:
1. Ban tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ và điều chỉnh quy hoạch cán bộ.
2. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo rà soát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2019.
3. UBND tỉnh báo cáo một số nội dung:
3.1 Báo cáo nội dung các Nghị quyết trình HĐND tỉnh kỳ họp giữa năm 2019.
3.2 Báo cáo tình hình tổng kết năm học 2018-2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục.
3.3. Báo cáo kiểm điểm PCI.
3.4. Báo cáo tình hình chăm sóc sức khỏe người dân, tình hình hoạt động của các bệnh viện huyện, trạm Y tế xã. Phương án khai thác, sử dụng trụ sở bệnh viện tỉnh mới theo quy mô mới.
3.5. Báo cáo tình hình, kết quả công tác hỗ trợ trâu, bò cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
- Mời dự: Thường trực HĐND, UBND tỉnh (Lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực liên quan) và các đơn vị liên quan do UBND tỉnh bố trí.
08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đ/c Lê Văn Uy – UVBTV – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh năm 2019.
- Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
- Thành phần: Theo Thông báo triệu tập số 2407-TB/TU ngày 03/5/2019.


Chiều
13h30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy (tiếp).
4. Ban Dân Vận Báo cáo Kết quả công tác rà soát xóa đói giảm nghèo theo kết quả đợt khảo sát. Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở LĐTB&XH, Ban Dân tộc tỉnh.
5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin chủ trương về Đề án hợp nhất báo chí. Mời dự: Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, TUV – PCT UBND tỉnh, Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm, TUV – PTB TT BTG Tỉnh ủy, Đ/c Đoàn Như Viên – Tổng Biên tập Báo Bình Phước, Đ/c Phan Văn Thảo, Giám đốc Đài PTTH tỉnh.
6. Trường Chính trị tỉnh xin chủ trương về công tác của Trường.


Thứ
năm
(09/5)


Sáng
1) 07h00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Họp Tổ thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
2) 09h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra một số công trình trọng điểm ở huyện Phú Riềng.
- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo HĐND; UBND; các Sở: Tài chính; KH&ĐT; Xây dựng; Giao thông vận tải; NN&PTNT, TN&MT, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh. Giao Huyện ủy Phú Riềng bố trí chương trình, địa điểm cho đoàn kiểm tra.
2) 08h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc điều chỉnh dự thảo Quy định phân cấp quản lý cán bộ và Quy chế thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.
- Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy. 
- Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.


Chiều
14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra một số công trình trọng điểm ở huyện Bù Đốp.
- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo HĐND; UBND; các Sở: Tài chính; KH&ĐT; Xây dựng; Giao thông vận tải; NN&PTNT, TN&MT, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh. Giao Huyện ủy Bù Đốp bố trí chương trình, địa điểm cho đoàn kiểm tra.
Thứ
sáu
(10/5)
Sáng
1) 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Trần Tuệ Hiền- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tháng 5 năm 2019.
- Địa điểm: Tại Phòng họp B – Tỉnh ủy và điểm cầu các huyện, thị, thành ủy.
- Thành phần tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy: Đại diện Lãnh đạo: Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, MTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh; Các Sở: Nội vụ, KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Xây dựng, GTVT, TN&MT, Y tế, GD&ĐT, VHTT&DL, LĐTB&XH, Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính công.
- Thành phần tham dự tại các điểm cầu các huyện, thị, thành ủy: Do địa phương bố trí thành phần phù hợp với điều kiện địa phương. Mời các Bí thư, Chủ tịch UBND các xã tham dự, địa phương nào đã có hệ thống trực tuyến thì triển khai họp trực tuyến đến các xã. Mỗi địa phương chọn 1-2 xã để tham luận (thời gian từ 05- 10 phút) UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của các địa phương theo Công văn số 2692-CV/TU ngày 12/3/2019 của Tỉnh ủy. Các địa phương chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 792 – CV/VPTU ngày 01/4/2019 và gửi về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 07/5/2019. Tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định, chính sách: (1) Quyết định 08/2017/QĐ-UBND tỉnh ngày 09/02/2017 về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng; (2) Về số lượng, chức danh và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, ấp, khu phố; (3) Việc xây dựng đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù.
2) 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Đ/c Lê Thị Xuân Trang- UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự Tọa đàm về giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của MTTQVN tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.

Chiều
1) 13h30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phiên thứ 6.
- Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- Nội dung:
(1). Ban tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ và điều chỉnh quy hoạch.
(2). UBND tỉnh báo cáo điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội và một số Chính sách năm 2019.
- Thành phần: Do UBND tỉnh bố trí.
2) 20h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ công bố Quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh (tại Bình Phước); Lễ Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thông Bộ đội Trường Sơn.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Lưu ý:  Để thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ được giao, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy.
(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn).
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Thành Phương

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay2,525
  • Tháng hiện tại104,104
  • Tổng lượt truy cập446,364
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây