Lịch TT và BTV tuần thứ 19/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 19/2020

Số kí hiệu VB756
Ngày ban hành 28/04/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                    *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 29 tháng 4 năm 2020
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 19 năm 2020 (từ ngày 04/5 đến ngày 08/5/2020)
- - - - -
Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo thông qua Thường trực Tỉnh ủy dự thảo văn kiện và phương hướng nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Kế hoạch số 224-KH/TU ngày 20/3/2020 và Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Các đơn vị gửi tài liệu cho thành viên tham gia dự họp trước 5 ngày làm việc; tại cuộc họp, không trình bày dự thảo văn kiện)
THỨ HAI - Ngày 04/5
SÁNG
08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, đi khám sức khoẻ định kỳ theo Kế hoạch số 38/KH-BBVCSSK ngày 21/3/2020 của Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.
Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đi khám sức khoẻ định kỳ theo Kế hoạch của Tỉnh.
Địa điểm: Bệnh viện Thống Nhất, số 1, đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình – Tp Hồ Chí Minh.
CHIỀU  14h00: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước.
Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy Phú Riềng, BGĐ Công ty TNHHMTV Cao su Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
THỨ BA - Ngày 05/5


SÁNG
1) 07h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao đổi đầu giờ về một số nội dung lĩnh vực kinh tế và nghe Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước báo  cáo một số khó khăn, vướng mắc.
Cùng dự: Đ/c Trần Văn Mi – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc sở KH&ĐT; Giám đốc sở Tài chính; Giám đốc sở TN&MT; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ; Chủ tịch, giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Địa điểm: Tầng trệt – Tỉnh uỷ.
2) 08h00: Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Phú. Giao Huyện ủy Đồng Phú chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
  1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 08h00’ – 10h00’)
Thành phần cùng dự:
- Đ/c Nguyễn Văn Dũng – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (phụ trách Đảng bộ huyện Đồng Phú)
- Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Giao thông –Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá – Thể thao và Du lịch; Văn phòng Tỉnh uỷ; Bí thư Đảng ủy Công ty CP Cao su Đồng Phú.
2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 10h00’ – 11h00’)
Thành phần cùng dự:
- Đ/c Nguyễn Văn Dũng – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (phụ trách Đảng bộ huyện Đồng Phú)
- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.

CHIỀU
1) 14h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Đảng ủy Quân khu 7 vê công tác cán bộ; làm việc với Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh về Kế hoạch tổ chức Đại hội và chương trình, kịch bản Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 (giao Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Cùng dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
2) 15h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc theo chương trình riêng.
Thành phần: Có thư mời riêng.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
THỨ TƯ - Ngày 06/5SÁNG
1) 07h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao đổi đầu giờ với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Tầng trệt – Tỉnh uỷ.
2) 08h00: Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ Huyện Chơn Thành. Giao Huyện ủy Chơn Thành chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 08h00’ – 10h00’)
Thành phần cùng dự:
- Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Giao thông –Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá – Thể thao và Du lịch; Văn phòng Tỉnh uỷ; Tổng giám đốc Công ty CPCS Sông Bé.
2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 10h00’ – 11h00’)
Thành phần cùng dự:
- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.CHIỀU
14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ Thị xã Bình Long. Giao Thị ủy Bình Long chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
  1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 14h00’ – 16h00’)
Thành phần cùng dự:
- Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Giao thông –Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá – Thể thao và Du lịch; Văn phòng Tỉnh uỷ; Bí thư Đảng ủy Công ty TNHHMTV Cao su Bình Long.
2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 16h00’ – 17h00’)
Thành phần cùng dự:
- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ NĂM - Ngày  07/5
SÁNG 1) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung.
Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng làm việc của Bí thư Tỉnh uỷ.
2) 09h00’: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ Công ty TNHHMTV Cao su Bình Long. Giao Đảng ủy Công ty TNHHMTV Cao su Bình Long chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 09h00’ – 10h30’)
Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo Tập Đoàn CNCS Việt Nam; Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên – Môi trường, Công thương, Giao thông –Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh uỷ.
2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 10h30’ – 11h30’)
Thành phần cùng dự: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
CHIỀU 14h00: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ Huyện Lộc Ninh. Giao Huyện ủy Lộc Ninh chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 08h00’ – 10h00’)
Thành phần cùng dự: Thủ trưởng các cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Giao thông –Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá – Thể thao và Du lịch; Văn phòng Tỉnh uỷ.
2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 10h00’ – 11h00’)
Thành phần cùng dự: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ SÁU - Ngày 08/5
SÁNG 08h00: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ Thị xã Phước Long. Giao Thị ủy Phước Long chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 08h00’ – 10h00’)
Thành phần cùng dự: Thủ trưởng các cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Giao thông –Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hoá – Thể thao và Du lịch.
2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 10h00’ – 11h00’)
Thành phần cùng dự: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
CHIỀU 14h00: Thường trực Tỉnh uỷ họp phiên thứ 12/2020
Nội dung:
1. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh vê tình hình thực hiện dự án BOT nâng cấp Đường ĐT.741 (Đoạn Bàu Trư – Đồng Xoài);
- Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về nội dung đề xuất dự án hiện đại hóa Thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước.
- Báo cáo việc triển khai thực hiện Quyết định 518/QĐ-TTg ngày 16/4/2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tình hình thu ngân sách; danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 – 2025; giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính.
- Báo cáo tình hình rà soát, kiểm kê diện tích đất do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao về cho tỉnh.
* Đề nghị UBND tỉnh gửi báo cáo các nội dung trên đến các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.
Thành phần cùng dự: Các PCT UBND tỉnh phụ trách kinh tế, phụ trách ngành; giám đốc các Sở, ngành: KH-ĐT, Tài chính, TN-MT, Công thương; Xây dựng, NN và PTNT, BQL Khu kinh tế; các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
2. BGĐ Công ty TNHHMTV Cao su Bình Phước báo cáo những khó khăn, vướng mắc của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Mời dự: Đ/c Trần Văn Mi – TUV, PCT UBND tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Tài chính, TN&MT,  Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây