Lịch TT và BTV tuần thứ 19/2021 (có sửa đổi, bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần thứ 19/2021

Số kí hiệu VB1045
Ngày ban hành 06/05/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

       TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                           *

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 07 tháng 5 năm 2021
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 19 năm 2021 (từ ngày 10/5 đến ngày 14/5/2021)
- - - - -
Thứ hai (10/5):
     Sáng:      - 07h00’: Thường trực Tỉnh ủy hội ý. Địa điểm: Tại tầng trệt trụ sở Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trưởng BDV Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Các đồng chí Phó chủ tịch: HĐND, UBND tỉnh; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.
                     - 07h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Bù Đăng và dự lễ trồng cây xanh, khởi công xây nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện, thăm và tặng học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện (Giao Huyện ủy phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, bố trí chương trình đoàn đi). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Nội vụ; đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Thường trực Huyện ủy Bù Đăng (Đoàn tập trung tại Huyện ủy Bù Đăng lúc 6h30’ để cùng đi)
                     - 10h00': Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Phú Riềng và dự lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện (Giao Huyện ủy phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, bố trí chương trình đoàn đi). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Nội vụ; đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Thường trực Huyện ủy Phú Riềng.
    Chiều:     - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với bí thư các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Mời dự: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
                    -15h30’Đ/c Nguyễn Văn LợiUVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp một số thành viên Ban chủ nhiệm 73 thông qua kế hoạch tổng hợp dự nguồn ngân sách để chi cho đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (giao đồng chí Giám đốc sở KH&ĐT; Đ/c Giám đốc sở Tài chính chuẩn bị nội dung). Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đ/c Phó bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c UVBTV – PCT HĐND tỉnh; các đồng chí PCT UBND tỉnh; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc sở Tài chính; Đ/c Giám đốc sở KH&ĐT, Đ/c Giám đốc sở TN&MT; Đ/c Cục trưởng Cục thuế tỉnh.
Thứ ba (11/5):
      Sáng:     - Từ 07h00’ – 8h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Hớn Quản; thăm và tặng học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện (Giao Huyện ủy phối hợp chuẩn bị nội dung, bố trí chương trình đoàn đi). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Nội vụ; đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Thường trực Huyện ủy Hớn Quản (thành phần đoàn đi tập trung tại Huyện ủy Hớn Quản lúc 6h30’ để cùng đi).
                     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Địa điểm: Tại UBND xã Phước An, huyện Hớn Quản.
- 08h00: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì họp một số thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Các đồng chí Phó chủ tịch UBBC tỉnh; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, VHTT&DL, TT&TT; Trưởng các Tiểu ban UBBC tỉnh; Tổ trưởng Tổ giúp việc.
    Chiều:      - 14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và dự Lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tại xã Tân Quan. Địa điểm: Tại UBND Huyện Hớn Quản.
Thứ tư (12/5):
     Sáng:      - Từ 07h00 – 8h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn xã thị xã Bình Long và dự Lễ khánh thành cầu thanh niên  ở ấp Thanh Hưng, Lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết ở ấp 6, Phú Thành – Thanh Phú (Giao Thị ủy bố trí chương trình đoàn đi). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Nội vụ; đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Thường trực Thị ủy Bình Long (thành phần đoàn đi tập trung tại Thị ủy Bình Long lúc 6h30’ để cùng đi).
                    - 08h00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Địa điểm: Tại UBND xã Thanh Phú, thị xã Bình Long.
                   - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Địa điểm: Tại UBND phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long.
     Chiều:   -14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;  Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Địa điểm: Tại UBND thị xã Bình Long.
Thứ năm (13/5):    
     Sáng:      - 07h00 – 08h00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ dâng hương và trao học bổng cho học sinh nghèo huyện Lộc Ninh nhân kỷ niệm 80 năm thành lập đội TNTP Hồ Chí Minh (Giao Tỉnh đoàn chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết. Thành phần cùng dự: Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV.
- 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Địa điểm: Tại UBND xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.
                   - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Địa điểm: Tại UBND phường Phú Đức, thị xã Bình Long.
     Chiều:    -14h00’Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và dự Lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh. Địa điểm: Tại UBND huyện Lộc Ninh.
Thứ sáu (14/5):  
      Sáng:     - 08h00’ – 08h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khởi công tuyến đường Tân Thành – Cầu Trắng huyện Bù Đốp. Địa điểm: Tại xã Tân Thành, huyện Bù Đốp. Thành phần cùng đi: đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở KH&ĐT, sở GTVT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV.
                     - 09h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết và đi kiểm tra tuyến đường bê tông xi măng tại xã Tân Tiến huyện Bù Đốp. Địa điểm: Tại xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Thành phần cùng đi: đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở KH&ĐT, sở GTVT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV.
                     - 10h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tuyến đường X16. Địa điểm: Tại tuyến đường X16, huyện Lộc Ninh. Thành phần cùng đi: đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở KH&ĐT, sở GTVT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV.

  Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.
 
          Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay16,641
  • Tháng hiện tại255,597
  • Tổng lượt truy cập3,497,244
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây