Lịch TT và BTV tuần thứ 20/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 20/2017

Số kí hiệu VB560
Ngày ban hành 12/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 12/05/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                   *
                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                            Đồng Xoài, ngày  12  tháng 5 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 20 năm 2017 (từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2017)
 
Thứ hai (15/5):
      Sáng:         - 07 giờ 45’
: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh quý II/2017. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Nội dung: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 – khóa XII; triển khai nội dung “Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư – thời cơ và thách thức”.
Thành phần: Theo Thư mời số 36 -TM/TU ngày 11/5/2017 của Tỉnh ủy, gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (Khóa X); lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật, Trường Chính trị, các cơ quan báo chí của tỉnh; Chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc các công ty cao su và doanh nghiệp nhà nước; Báo cáo viên cấp tỉnh; Lãnh đạo các khoa, Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thị xã; các đồng chí Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã.
- 8 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến về tình hình an ninh trật tự trong thời gian gần đây. Địa điểm phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.
Chiều:        - Từ 13 giờ 30’ đến 14 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe UBND tỉnh báo cáo nội dung, chương trình Hội nghị khách hàng Quốc tế ngành Điều – Bình Phước năm 2017. Địa điểm: phòng họp C – Tỉnh ủy.
- Từ 14 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra dự án đường Đồng Phú – Bình Dương.
                   Thành phần cùng đi: Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Thứ ba (16/5):
      Sáng:        - 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi
- UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài. Địa điểm: Tại Thị ủy Đồng Xoài.
                         Nội dung: tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2017; công tác chỉnh trang đô thị, tiến độ thực hiện các tiêu chí để công nhận thành phố Đồng Xoài vào năm 2018.
                         Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Xây dựng, TN&MT, GTVT, Sở Nội Vụ.
                         - 7 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị khách hàng Quốc tế ngành Điều – Bình Phước năm 2017. Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh.
        Chiều:       - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Chơn Thành. Địa điểm: Tại huyện ủy Chơn Thành.
                         Nội dung: tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2017; tình hình thực hiện dự án Becamex – Bình Phước.
                         Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Xây dựng, TN&MT, GTVT; Ban quản lý khu kinh tế, công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.
Thứ tư (17/5):
      Sáng:        - 7 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 8/2017. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
 Nội dung: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Tình hình thu, chi ngân sách;
- Tình hình quản lý quỹ đất công (phương án các khu đất có vị trí thuận lợi để điều chỉnh thành các dự án khu dân cư; phương án các khu đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất);
- Tình hình thực hiện các nội dung theo Thông báo 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ;
- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
- Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp và thành lập BQL rừng.
- Đề xuất, kiến nghị các ngành.
                         - 8 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2017 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức (cả ngày). Địa điểm: Trụ sở Trung ương Đảng, số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.
                         Thành phần cùng dự: Đồng chí Giám đốc Sở Ngoại vụ.
       Chiều        - 13 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 8/2017 (tiếp).
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị và báo cáo:
- Công tác cán bộ; thông qua danh sách lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức và danh sách lớp Hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng Cao cấp chính trị; kết quả kỳ thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016.
- Sửa đổi, bổ sung Quyết định 821-QĐ/TU ngày 13/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định chế độ khám, điều trị bệnh cho cán bộ thuộc diện Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
2. Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy.
3. Trường Chính trị báo cáo Đề án và dự thảo kết luận “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030”.
Thứ năm (18/5):
       Sáng:     - Từ 7 giờ 30’ đến 8 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khởi công dự án xây dựng Trường THPT Đồng Phú. Địa điểm: Tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.
- Từ 8 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ trao nhà đại đoàn kết do đồng chí Nguyễn Minh Triết – nguyên UVBCT, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN VN tặng cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại Sóc Bom Bo, huyện Bù Đăng (UBMTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị chương trình, nội dung, bố trí đoàn đi).
Thành phần: Theo Kế hoạch 254/KH-MTTQ-BTT ngày 12/5/2017 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh
                       - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức (giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thành phần tham dự: Theo Công văn số 1305-CV/TU ngày 08/5/2017 của Tỉnh ủy, gồm: Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung.
       Chiều:     - 14 giờ 00’: Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội chi bộ 1 – Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Phòng Truyền thống Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ sáu (19/5):
      Sáng:     - 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi
- UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra dự án Quốc lộ 13, các công trình đón tiếp thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen và làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Lộc Ninh. Nội dung: tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2017.
                     Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Xây dựng, TN&MT, GTVT; Công ty BOT QL 13  (Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé), Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh (Đoàn tập trung tại Bến xe Lộc Ninh lúc 7 giờ 30’ để cùng đi).
Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó BTTT Tỉnh ủy dự giao ban cùng các lãnh đạo các sở, ngành với lãnh đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh. Địa điểm: Trung tâm Hành chính công.
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.   
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ:  Tinhuybinhphuoc.vn)
 
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
ĐÃ KÝ 
 
 
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay3,183
  • Tháng hiện tại66,347
  • Tổng lượt truy cập408,607
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây