Lịch TT và BTV tuần thứ 20/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 20

Số kí hiệu VB916
Ngày ban hành 11/05/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/05/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                 *
                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                 Bình Phước, ngày 11 tháng 5 năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 20 năm 2018 (từ ngày 14/5 đến ngày 18/5/2018)
-----
Thứ hai (14/5)
    Sáng:     - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyChủ tịch Hội đồng xét thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Theo Quyết định 821-QĐ/TU ngày 23/11/2017 của Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; Nguyễn Phúc Hậu, TUV – Phó trưởng ban Thường trực BTC Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Minh Nhâm, TUV – Phó trưởng Ban Thường trực BTG Tỉnh ủy; Đoàn Như Viên, Tổng Biên tập Báo Bình Phước; Nguyễn Thanh Thuyên – Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Phan Kiều Hưng – Chánh Văn phòng BTC Tỉnh ủy.
    Chiều:    - Từ 14 giờ 00’ đến 15 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2018. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, sở Nội vụ, KH&ĐT, Tài chính.
                   - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ quý II/2018 của Thường trực HĐND tỉnh, nghe UBND tỉnh giải trình về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh và xử lý nợ đọng thuế. Địa điểm: Tại phòng họp C – HĐND tỉnh.
Thứ ba (15/5):
     Sáng:     - 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy: Hớn Quản, Bù Đốp, Chơn Thành về Đề án của các huyện thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng - Khóa XII. Địa điểm: tại Huyện ủy Hớn Quản. Thành phần tham dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Giám đốc Sở Nội vụ. Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị báo cáo tóm tắt Đề án (đánh giá ngắn gọn phần thực trạng, tập trung vào phần phương án sắp xếp và lộ trình thời gian thực hiện).
- 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo BTG Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Thị ủy Đồng Xoài. Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị xã Đồng Xoài.
Thứ tư (16/5):
     Sáng:    - 08 giờ 00’: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương tổ chức. Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Theo Công văn số 2117-CV/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy.
     Chiều:   - 13 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 13/2018. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Văn phòng Tỉnh uỷ thông qua các quy trình: (1) Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh ủy; (2) Quy định về tiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản; (3) Quy định về quy trình phục vụ các hội nghị của cấp ủy, BTV, Thường trực Tỉnh ủy; (4) Quy định về quản lý, thanh quyết toán kinh phí của các cơ quan chuyên môn giúp việc cho Tỉnh ủy.
2- Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng – khóa XII.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Nội vụ. Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị báo cáo tóm tắt Đề án (đánh giá ngắn gọn phần thực trạng, tập trung vào phần phương án sắp xếp và lộ trình thời gian thực hiện).
     Tối:       - 19 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ khai mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước lần thứ XI/2018. Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Thứ năm (17/5):
     Sáng      - 07 giờ 45’: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) gắn với kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018). Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh. Nội dung: Theo Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 28/3/2018 của Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Theo Công văn số 2103-CV/TU ngày 07/5/2018 của Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2017. Địa điểm: Tại phòng họp A- UBND tỉnh.
- 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì họp Đoàn kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ. Thành phần tham dự: theo Quyết định 964-QĐ/TU ngày 12/4/2018, gồm các đồng chí: Phạm Phước Hải, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Khánh, TUV – Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Trịnh Thanh Tuệ, Phó trưởng BDV Tỉnh uỷ; Quách Thị Ánh, Phó trưởng BNC Tỉnh uỷ; Trịnh Văn Huy, Phó trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; Đỗ Mạnh Cường, UV UBKT Tỉnh uỷ; Bùi Thị Giang, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, cơ quan UBKT Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Hạnh, Phó trưởng phòng Tổng hợp VPTU (UBKT Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung).
         - 14 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh về kiểm tra, thẩm định Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XII của UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Địa điểm: tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Thành phần tham dự: Thành viên theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh uỷ, gồm: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh uỷ; Đ/c Nguyễn Phúc Hậu, TUV – Phó Trưởng BTC Tỉnh uỷ; Đ/c Hoàng Văn Dũng, PCN UBKT Tỉnh uỷ; Đ/c Dương Thanh Huân, Phó CVP Tỉnh uỷ; Đ/c Bùi Văn Thận – Phó trưởng phòng TCCB, BTC Tỉnh uỷ.
Thứ sáu (18/5):
     Sáng:     - 07 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 14/2018 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
      Nội dung: UBND tỉnh báo cáo nội dung theo Công văn số 2105-CV/TU ngày 07/5/2018 của Tỉnh ủy: (1) Báo cáo cụ thể số biên chế dôi dư sau khi sắp xếp theo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW; báo cáo số biên chế giảm trong năm 2018 và số kinh phí tiết kiệm được, đề xuất phương án phân bổ sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm sau khi tinh giản biên chế. (2) Quy định khoán kinh phí hoạt động cho từng cơ quan, công tác phí cho từng cán bộ, công chức. (3) Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế, lao động dôi dư sau sắp xếp theo Đề án của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18,19. (4) Đề án thành lập đội xe công của tỉnh. (5) Sửa đổi Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã, thôn, ấp. Thành phần dự họp: Lãnh đạo BTCTU và các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 14/2018 (tiếp).
1. Thường  trực Huyện uỷ Phú Riềng báo cáo bản thiết kế trụ sở làm việc của huyện. Mời dự: Đại diện lãnh đạo sở: Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT.
2. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2018 (báo cáo tóm tắt một số nội dung chính các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp).
 
                    * Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
(Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(ĐÃ KÝ)
 
 
Nguyễn Văn Khánh 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay11,978
  • Tháng hiện tại114,325
  • Tổng lượt truy cập3,355,972
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây