Lịch TT và BTV tuần thứ 20/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 20/2020

Số kí hiệu VB781
Ngày ban hành 07/05/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                     *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 08 tháng 5 năm 2020
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 20 năm 2020 (từ ngày 11/5 đến ngày 17/5/2020)
- - - - -

Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo thông qua Thường trực Tỉnh ủy dự thảo văn kiện và phương hướng nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Kế hoạch số 224-KH/TU ngày 20/3/2020 và Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Các đơn vị gửi tài liệu cho thành viên tham gia dự họp trước 5 ngày làm việc; tại cuộc họp, không trình bày dự thảo văn kiện).
 
THỨ 7 – NGÀY 09/5


SÁNG
08h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó dịch bệnh Covid – 19.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
THỨ HAI - NGÀY 11/5


SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (đến hết ngày 15/5/2020).
Địa điểm: Hà Nội.
2) 07h00’:  Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao đổi đầu giờ với Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh văn phòng UBMTTQ VN tỉnh.
Địa điểm: Tầng trệt trụ sở Tỉnh uỷ.


CHIỀU
14h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước nghe báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Giao Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước chuẩn bị nội dung.
Mời dự: Đ/c Trần Văn Mi – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đ/c Nguyễn Thành Phương – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đ/c Lê Tấn Nam – Giám đốc sở Tài chính; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
THỨ BA - NGÀY 12/5SÁNG
07h30: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì tiếp công dân theo định kỳ tháng 5/2020. Giao Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung.
Thành phần cùng dự: Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnhUBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HDND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội; Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND Thành phố Đồng XoàiCác cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi được yêu cầu.Địa điểmTại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 14h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ - NGÀY 13/5SÁNG
08h00: Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Giao Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 08h00’ – 10h00’)
Thành phần cùng dự:
- Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao thông –Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Tỉnh uỷ; Đại diện Thường trực Huyện uỷ Phú Riềng.
- Đồng chí Phạm Phước Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (phụ trách Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng).
2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 10h00’ – 11h00’)
Thành phần cùng dự:
- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
- Đồng chí Phạm Phước Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (phụ trách Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
CHIỀU 13h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM - NGÀY  14/5
SÁNG 08h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.

CHIỀU
14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ họp thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh. Giao Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 14h00’ – 16h00’)
Thành phần cùng dự:
- Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao thông –Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Tỉnh uỷ; Đại diện Thường trực Huyện uỷ Lộc Ninh.
- Đồng chí Lê Văn Uy – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (phụ trách Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh).
2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 16h00’ – 17h00’)
Thành phần cùng dự:
- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
- Đồng chí Lê Văn Uy – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (phụ trách Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ SÁU - NGÀY 15/5SÁNG
08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Giao Đảng uỷ Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 08h00’ – 10h00’)
Thành phần cùng dự:
- Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao thông –Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Tỉnh uỷ; Đại diện Thường trực Huyện uỷ Đồng Phú.
- Đồng chí Trần Tuyết Minh - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách Đảng bộ Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú).
2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 10h00’ – 11h00’)
Thành phần cùng dự:
- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
- Đồng chí Trần Tuyết Minh - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách Đảng bộ Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
CHIỀU 14h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Văn Khánh
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây