Lịch TT và BTV tuần thứ 20/2021 (có bổ sung lần 2)

Lịch TT và BTV tuần thứ 20/2021

Số kí hiệu VB 1052
Ngày ban hành 13/05/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

       TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                        *
                                                                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                       Bình Phước, ngày 14 tháng 5 năm 2021
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 20 năm 2021 (từ ngày 17/5 đến ngày 23/5/2021)
- - - - -

Thứ hai (17/5):
     Sáng:          - 07h30’:Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026một số điểm trên địa bàn thị xã Phước Long; dự Lễ công bố xã Phước Tín hoàn thành NTM nâng cao; phát động đợt cao điểm tuyên truyền về công tác bầu cử và phòng chống dịch Covid 19, dự Lễ trồng cây, bàn giao công trình điện chiếu sáng; kiểm tra khu cách ly và bệnh viện Phước Long. Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV.
                          - 08h30’Đ/Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thị xã Bình Long (giao Thị ủy Bình Long bố trí chương trình đoàn đi)Địa điểm: Tại UBND thị xã Bình Long. Thành phần cùng đi: Đ/c Lê Hoàng Lâm, UVBTV – PCT HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, sở Y tế.
    Chiều:          - 14h00 – 15h00’Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủylàm việc với lãnh đạo sở GTVT về công tác quy hoạch giao thông tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                          - 15h00’Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủyđi thăm Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Địa điểm: Tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Thành phần cùng đi:Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Y tế, sở TT&TT, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh.
                          - 16h00 – 17h00Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 7/2021. Địa điểm:Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                          Nội dung: UBKT Tỉnh ủy báo cáo tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo.
- 17h00’: Thường trực Tỉnh ủychủ trì hội nghị trực tuyến với đồng chí Bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid 19 và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đề nghị các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư các Đảng bộ trực thuộc chuẩn bị nội dung báo cáo tóm tắt công tác kiểm tra, triển khai thực hiện).
                          - Tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy:Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh; Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phó bí thư Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; Giám đốc sở Nội vụ; Giám đốc sở Y tế; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính.
                          - Tại điểm cầu các đảng bộ trực thuộc:Thường trực các đảng bộ trực thuộc.
                          (Giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp Sở TT&TT chuẩn bị kết nối các điểm cầu).
Thứ ba (18/5):
     Sáng:          * Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động, chương trình chào mừng kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
                          Hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:
-Từ 07h00 – 08h00: Dự Lễ khánh thành Công viên Văn hóa Suối Cam và tổ chức trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”. Địa điểm:tại Công viên Văn hóa Suối Cam, thành phố Đồng Xoài.
                          - Từ 08h15’-10h00’: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công bố Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số; công bố “100% dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Phước đạt mức độ 4” trên cổng dịch vụ công Quốc gia; khai trương tổng đài giải đáp thông tin dịch vụ công 1022. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị trường Chính trị tỉnh. 
                          - 08h00’Đ/Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
 Thứ tư (19/5):
     Sáng:          * Chương trình làm việc của Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủynhư sau:
 - 07h30’ – 09h00’:Dự Lễ trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại huyện Chơn Thành và kiểm tra công tác bầu cử tại huyện (giao Huyện ủy Chơn Thành chuẩn bị nội dung). Mời dự: Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV.
                          - 09h30’:DựLễ khánh thành đầu tư xây dựng công trình Nhà Bảo trợ xã hội tỉnh. Địa điểm:tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh (huyện Lộc Ninh). Mời dự:Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV.
                          * Chương trình làm việc của Đ/Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh như sau:
- Từ 07h30’ – 08h30’:Dự Lễ trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại Thị ủy Bình Long và kiểm tra công tác bầu cử tại thị xã (giao Thị ủy Bình Long chuẩn bị nội dung).Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
                          - 09h00’: Đi thăm, kiểm tra các chốt phòng chống dịch trên địa bàn huyện Lộc Ninh (theo Kế hoạch số 167/KH-MTTQ-BTT ngày 11/5/2021 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh). Thành phần cùng đi: Đ/c Lê Hoàng Lâm, UVBTV – PCT HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
    Chiều:         - 15h00:Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủyđi thăm, làm việc và tặng quà công nhân nghèo tại khu Công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, khu Công nghiệp Minh Hưng 3, thăm nhà trọ công nhân (giao Liên đoàn Lao động tỉnh chuẩn bị  nội dung, bố trí chương trình đoàn đi).
Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, sở LĐTB&XH, Xây dựng, Nội vụ, Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh.
Thứ năm, Thứ sáu, thứ bảy (20, 21,22/5):  Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.
Chủ nhật (23/5):
      Sáng:        - 07h00’: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy dự Lễ khaimạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (theo Thông báo số 95-TB/TU ngày 12/5/2021 của Tỉnh ủy).


  Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.

 
          Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
       (Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây