Lịch TT và BTV tuần thứ 20/2022

Lịch TT và BTV tuần thứ 20/2022

Số kí hiệu VB2163
Ngày ban hành 12/05/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 13 tháng 5 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 20 năm 2022 (từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)
------
Thứ hai (16/5):
   Chiều:      - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 29. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung:
- 14h00’ – 16h00’: Ban chủ nhiệm 337 về Chương trình phát triển đô thị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án đầu tư hạ tầng thành phố Đồng Xoài, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; (2) Đề án đầu tư hạ tầng huyện Chơn Thành giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; (3) Đề án đầu tư hạ tầng thị xã Bình Long giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
Thành phần tham dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, PCT UBND tỉnh; Đ/c Võ Tất Dũng – GĐ Sở Xây dựng; Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết – GĐ Sở Nội vụ; Đ/c Nguyễn Đức Thành, PGĐ sở KH&ĐT; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn – GĐ sở TN&MT; Đ/c Đinh Tiến Hải – GĐ Ban QLDAĐTXD tỉnh; Đ/c Nguyễn Minh Chiến – Trưởng BQLKKT; Đ/c Trần Văn Xuân – PGĐ sở LĐTB&XH; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đồng Xoài,  Chơn Thành, Bình Long.
- 16h00’: Ban chủ nhiệm 342 về Chương trình phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và cơ quan chủ trì thông qua: Đề án Phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần tham dự: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, PCT UBND tỉnh; Đ/c Huỳnh Thị Thùy Trang – TUV, Giám đốc Sở LĐTB&XH; Đ/c Lý Thanh Tâm – TUV, GĐ sở GD&ĐT; Đ/c Trần Văn Chung – Giám đốc Sở VHTT&DL; Đ/c Huỳnh Văn Minh, PGĐ sở KH&ĐT; Đ/c Nguyễn Thụy Phương Thảo – PGĐ Sở Tài chính.
Thứ ba (17/5):
     Sáng:      - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 14/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ
- 08h00’ – 08h45’: Ban chủ nhiệm 338 về Chương trình chuyển đổi số và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Thành phần tham dự: Đ/c Nguyễn Minh Quang -  Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
- 08h45’ – 09h30’: Ban chủ nhiệm 339 về Chương trình phát triển nguồn nhân lực và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án tăng cường giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần tham dự: Đ/c Huỳnh Thị Thùy Trang – TUV, Giám đốc Sở LĐ-TB và XH.
- 09h30’ -  10h15’: Ban chủ nhiệm 333 về Chương trình phát triển công nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Dự thảo Kết luận của BTV Tỉnh uỷ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả về khai thác và phát triển công nghiệp khai khoáng, năng lượng tái tạo, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng – TUV, Giám đốc Sở Công thương; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn, GĐ sở TN&MT.
10h15’: Ban chủ nhiệm 334 về Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án xây dựng chiến lược thị trường cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần dự họp: Đ/c Trần Văn Mi – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng – TUV, Giám đốc Sở Công thương; Đ/c Trần Quốc Duy, TUV – Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.
Chiều: - 13h30’ – 18h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị nói chuyện chuyên đề và khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII. Địa điểm: Hội trường Lầu 8-Trường Chính trị tỉnh.
Về hình thức, chương trình, nội dung, thành phần tham dự: Theo Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 09/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Công văn số 851-CV/TU ngày 10/5/2022 của Tỉnh uỷ.
Thứ (18/5):
     Sáng:      - 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thường trực Ban Bí thư Trung ương triệu tập. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
Về hình thức, chương trình, nội dung, thành phần tham dự: Theo Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
    Chiều:     - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 15. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- 14h00’ – 15h30’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: (1) Công tác cán bộ;  quy hoạch cán bộ; công tác đảng viên; (2) Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Liên đoàn Lao động tỉnh. Mời dự nội dung 2: Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.
- 15h30’: 16h30’: Ban chủ nhiệm 344 về Chương trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền- PGĐ Sở Nội vụ.
- 16h30’: Trường Chính trị tỉnh thông qua: Đề án “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Trường Chính trị”. Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ.
Thứ năm (19/5):
     Sáng:      - 06h30’ – 08h30’: Thường trực Tỉnh uỷ dự Lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phát động phong trào trồng cây xanh năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Ấp 4, xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài.
- 09h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 30/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung:
- 09h00’ – 10h30’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông qua:
+ Công tác nhân sự BCH, BTV Tỉnh đoàn. Thành phần tham dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ – Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
+ Công tác cán bộ; quy hoạch cán bộ các sở, ngành, địa phương. Thành phần tham dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
- 10h30’: Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Xin chủ trương tổ chức Đại hội Hội Chữ thập tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, sở Nội vụ.
    Chiều:     - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 15. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Nội dung:
- 14h00’ – 14h45’: Ban chủ nhiệm 335 về Chương trình phát triển nông nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần tham dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Thanh Bình – TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
- 14h45’ – 15h30’: Ban chủ nhiệm 337 về Chương trình phát triển đô thị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án đầu tư hạ tầng thị xã Phước Long, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần tham dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Võ Tất Dũng – Giám đốc Sở Xây dựng; đại diện lãnh đạo: UBND thị xã Phước Long.
- 15h30’ – 16h15’: Ban chủ nhiệm 333 về Chương trình phát triển công nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án phát triển công nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Thành phần tham dự: Đ/c Nguyễn Quốc Dũng – TUV, Giám đốc Sở Công thương; Đ/c Bùi Thị Minh Thuý, Giám đốc sở KH&CN.
- 16h15’: Ban chủ nhiệm 336 về Chương trình phát triển khoa học công nghệ và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, cơ khí – tự động hoá, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần tham dự: Đ/c Bùi Thị Minh Thuý, GĐ sở KH&CN.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
Về chương trình, nội dung, thành phần tham dự: Theo Công văn số 571-CV/BTGTU, ngày 13/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ sáu (20/5):
    Sáng:       - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự họp Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo năm 2022 do Ban Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.  
    Chiều:     - 14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ dự họp Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.

                   
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.


 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Khánh
             

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây