Lịch TT và BTV tuần thứ 21/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 21

Số kí hiệu VB567
Ngày ban hành 19/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 19/05/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Đồng Xoài, ngày 19 tháng 5 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 21 năm 2017 (từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2017)
 
Thứ bảy (20/5):
Sáng: - 08g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy dự Chương trình “Giao lưu khởi nghiệp năm 2017” do Tỉnh Đoàn tổ chức. Địa điểm: Hội trường UBND Thị xã Bình Long.
Thứ hai (22/5):
Sáng: - 07g30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV; thời gian đến hết tuần. Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
- 08g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Giám sát 602 của BTV Tỉnh ủy chủ trì họp Đoàn Giám sát 602. Địa điểm: Phòng họp C- Tỉnh ủy. Nội dung: Thông qua Kế hoạch giám sát và dự thảo Đề cương báo cáo của Đoàn giám sát.
Thành phần cùng dự: Theo Quyết định số 602-QĐ/TU ngày 19/4/2017 của BTV Tỉnh ủy: Đ/c Phạm Phước Hải – UVBTV, CN UBKT TU, Đ/c Lê Trường Sơn – TUV, Phó Trưởng BNC TU, Đ/c Nguyễn Công Sởi – Phó Trưởng BTG TU, Đ/c Lý Trọng Nhân – Phó Trưởng BDV TU, Đ/c Dương Thanh Huân – Phó Chánh VPTU,  Đ/c Nguyễn Thị Loan – UV UBKT TU, Đ/c Nguyễn Văn Thư – PP Tổng hợp VPTU.
Thứ ba (23/5):
Chiều: - 14g00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo các đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội LHPN tỉnh, BQL Khu Kinh tế, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Tỉnh Đoàn. Nội dung: Báo cáo dự thảo Đề án phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân (Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Thứ tư (24/5):
Sáng: - 07g30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Bù Gia Mập. Nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội của Huyện Bù Gia Mập 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017(Giao BTV Huyện ủy Bù Gia Mập chuẩn bị nội dung báo cáo). Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Bù Gia Mập.
Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các Sở: Kế hoạch – Đầu tư, Giao thông – Vận tải, Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy.
- 08g00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy Trưởng Đoàn kiểm tra 603 của BTV Tỉnh ủy chủ trì họp Đoàn kiểm tra 603. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy. Nội dung: Thông qua Kế hoạch kiểm tra và dự thảo Đề cương báo cáo của Đoàn kiểm tra.
Thành phần cùng dự: Theo Quyết định số 603-QĐ/TU ngày 19/4/2017 của BTV Tỉnh ủy: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Trưởng BTG TU; Đ/c Lê Trường Sơn – TUV, Phó trưởng BNC TU; Đ/c Điểu Huỳnh Sang –TUV, PTBTT BDV TU; Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương – Bí thư ĐĐ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT; Đ/c Nguyễn Công Sởi – Phó Trưởng BTG TU; Đ/c Dương Thanh Huân – Phó Chánh VPTU; Đ/c Phí Quang Hường – Ủy viên UBKT TU; Đ/c Đặng Thị Bích Nguyệt – PTP TC-ĐV BTC TU; Đ/c Huỳnh Thị Thanh Tú – PTPPT PTT, BTG TU; Đ/c Nguyễn Anh Đức – PTP LLCT&LSĐ, BTG TU; Đ/c Hoàng Minh Trình – PTP Tổng hợp, VPTU.
- 07g00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền cho đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự Lễ khai mạc hè, phát động Tháng hành động “Vì trẻ em” và Chiến dịch “Những giọt máu hồng” năm 2017. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Lộc Ninh.
Chiều: - 14g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó BTTT Tỉnh ủy dự sinh hoạt Chi bộ Khu phố 3, Đảng bộ Phường Thác Mơ (Thị xã Phước Long).
- 14g00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Phú Riềng. Nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội của Huyện Phú Riềng 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017; tiến độ triển khai dự án Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng (Giao BTV Huyện ủy Phú Riềng chuẩn bị nội dung báo cáo). Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Phú Riềng.
Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các Sở: Kế hoạch – Đầu tư, Giao thông – Vận tải, Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ năm (25/5):
Sáng:- 07g30: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 8/2017. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung: BCS Đảng UBND tỉnh chuẩn bị và báo cáo nội dung:
- Những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện các dự án; kết quả triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp; đề xuất thành lập Tổ tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
- Tình hình thu, chi ngân sách; dự toán phân bổ ngân sách 06 tháng cuối năm 2017.
- Tình hình quản lý quỹ đất công (phương án các khu đất có vị trí thuận lợi để điều chỉnh thành các dự án khu dân cư; phương án các khu đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất);
- Tình hình thực hiện các nội dung theo Thông báo 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ;
- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
- Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp và thành lập BQL rừng (đề nghị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy).
- Đề xuất, kiến nghị các ngành.
Giao UBND tỉnh mời các thành phần cùng dự họp.
Chiều: - 13g30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 8/2017 (tiếp theo). Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị và báo cáo nội dung:
- Công tác cán bộ; Công tác quy hoạch cán bộ;
- Danh sách lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức và danh sách lớp Hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng Cao cấp chính trị;
- Kế hoạch thi tuyển công chức.
- Sửa đổi, bổ sung Quyết định 821-QĐ/TU ngày 13/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định chế độ khám, điều trị bệnh cho cán bộ thuộc diện Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy).
2. Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh báo cáo dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy.
3. Trường Chính trị báo cáo Đề án và dự thảo kết luận “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030” (Theo Thông báo số 885-TB/TU ngày 11/4/2017 của BTV Tỉnh ủy).
Thứ sáu (26/5):
Sáng: - 07g30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 7/2017. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
1. UBND tỉnh báo cáo các nội dung:
- Tình hình thu, chi ngân sách; dự kiến phân bổ nguồn chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2017.
- Tình hình thực hiện các nội dung theo Thông báo 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ;
- Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp và thành lập BQL rừng.
2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo các nội dung:
- Công tác cán bộ; Công tác quy hoạch cán bộ;
- Sửa đổi, bổ sung Quyết định 821-QĐ/TU ngày 13/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định chế độ khám, điều trị bệnh cho cán bộ thuộc diện Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
3. Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh báo cáo dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Chiều: - 14g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự giao ban lãnh đạo các sở, ngành và Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa điểm: Trụ sở Trung tâm hành chính công tỉnh. Thành phần cùng dự: Giao UBND tỉnh bố trí.
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ:  Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(ĐÃ KÝ)
 
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay3,421
  • Tháng hiện tại66,585
  • Tổng lượt truy cập408,845
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây