Lịch TT và BTV tuần thứ 21/2020 (có điều chỉnh, bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần thứ 21/2020 (có điều chỉnh, bổ sung)

Số kí hiệu VB787
Ngày ban hành 14/05/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                    *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 15 tháng 5 năm 2020
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 21 năm 2020 (từ ngày 18/5 đến ngày 24/5/2020)
- - - - -
Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiếp tục báo cáo thông qua Thường trực Tỉnh ủy dự thảo văn kiện và phương hướng nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Kế hoạch số 224-KH/TU ngày 20/3/2020 và Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Các đơn vị gửi tài liệu cho thành viên tham gia dự họp trước 5 ngày làm việc; tại cuộc họp, không trình bày dự thảo văn kiện).
Các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ dự các nội dung theo Kế hoạch số 230-KH/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2020) gắn với tháng nhân đạo năm 2020 (đính kèm Kế hoạch số 230-KH/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
CHỦ NHẬT – NGÀY 17/5SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự Lễ Khởi công xây dựng Nhà đại đoàn kết (theo Kế hoạch số 230-KH/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Tại hộ gia đình Dương Thị Hợp, ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú.
2) 07h00’: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ phát động” Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” (theo Kế hoạch số 230-KH/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết – Bình Phước.
  THỨ HAI - NGÀY 18/5
SÁNG
1) 07h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao đổi đầu giờ với Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Nội dung: Nghe báo cáo, trao đổi thông tin nhanh về các vấn đề cấp thiết của tỉnh; chuẩn bị các nội dung cuộc họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên 13/2020.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh văn phòng UBMTTQ VN tỉnh, Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Địa điểm: Tầng trệt trụ sở Tỉnh uỷ.
2) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.
Mời dự: Lãnh đạo phụ trách Cục Hải quan Bình Phước (báo cáo công tác cán bộ của Cục Hải quan Bình Phước), Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng làm việc của Bí thư Tỉnh uỷ.

CHIỀU
14h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đi kiểm tra việc thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Đồng Xoài phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
    Thành phần: Đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh; đại diện Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh; Giám đốc các sở ngành: KH&ĐT, Tài chính, Giao thông – Vận tải, Xây dựng, TN&MT, Ban quản lý dự án đầu tư tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ; đại diện Thành uỷ, UBND thành phố Đồng Xoài. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với thành phố Đồng Xoài chuẩn bị chương trình kiểm tra, thông báo đến các thành viên liên quan.
     Phương tiện: Văn phòng Tỉnh uỷ bố trí xe phục vụ đoàn, đúng 14h00’ xuất phát tại trụ sở Tỉnh uỷ.
     Đưa tin: Đài phát thanh – Truyền hinh và báo Bình Phước.
THỨ BA - NGÀY 19/5

SÁNG
1) 07h00: Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ dự Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); phát động các hoạt động an sinh xã hội (theo Kế hoạch số 230-KH/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Quảng trường tỉnh (Trước trụ sở HĐND tỉnh).
2) 07h45: Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh uỷ tham dự hiến máu nhân đạo (theo Kế hoạch số 230-KH/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ). Giao Hội Chữ Thập đỏ tỉnh hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hiến máu thực hiện theo quy định.
Địa điểm: Sảnh bên cạnh trụ sở HĐND tỉnh.
3) 08h10’: Thường trực Tỉnh uỷ thăm mô hình chợ nhân đạo tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Địa điểm: Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
4) 08h30Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp trực tuyến phiên trù bị tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khoá XIV (theo Công văn số 3594/TTKQH-TH ngày 13/5/2020 của Quốc hội). Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị, phục vụ cuộc họp theo quy định.
Địa điểm: Phòng họp B – Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
5) 08h30’:  Thường trực Tỉnh uỷ thăm quan sơ đồ, quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến của tỉnh.
Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

CHIỀU
1) 14h00: Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, Chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Bù Đốp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giao Huyện ủy Bù Đốp chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
1.1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 14h00’ – 15h30’)
Thành phần cùng dự:
- Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Giao thông –Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ; Thường trực Huyện uỷ Bù Đốp.
- Đ/c Nguyễn Quốc Bình – UVBTV, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (phụ trách Đảng bộ huyện Bù Đốp).
  1.2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 15h30’ – 16h00’)
Thành phần cùng dự:
- Đ/c Nguyễn Quốc Bình – UVBTV, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (phụ trách Đảng bộ huyện Bù Đốp).
- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
2) 16h00: Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh. Giao Đảng ủy Công an tỉnh chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
2.1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 16h00’ – 17h00’)
Thành phần cùng dự: Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ.
     2.2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 17h00’ – 17h30’)
Thành phần cùng dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ TƯ - NGÀY 20/5


SÁNG
1) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp trực tuyến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khoá XIV.
 Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị, phục vụ cuộc họp theo quy định.
Địa điểm: Phòng họp B – Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.CHIỀU
1) 14h00: Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Hớn Quản. Giao Huyện ủy Hớn Quản chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
    1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 14h00’ – 15h30’)
Thành phần cùng dự:
- Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Giao thông –Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá – Thể thao và Du lịch; Văn phòng Tỉnh uỷ; Thường trực Huyện uỷ Hớn Quản.
- Đ/c Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh uỷ, chủ tịch UBMTTQ Tỉnh (phụ trách Đảng bộ huyện Hớn Quản).
1.2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 15h30’ – 16h00’)
Thành phần cùng dự:
- Đ/c Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh uỷ, chủ tịch UBMTTQ Tỉnh (phụ trách Đảng bộ huyện Hớn Quản).
- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
2) 16h00: Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự, chương trình Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Tỉnh. Giao Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
2.1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 16h00’ – 17h00’)
Thành phần cùng dự: Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ.
2.2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 17h00’ – 17h30’)
Thành phần cùng dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ NĂM - NGÀY  21/5SÁNG


 
1) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp trực tuyến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khoá XIV.
 Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị, phục vụ cuộc họp theo quy định.
Địa điểm: Phòng họp B – Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
2) 08h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đi kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh.
Cùng dự:  Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Huyện uỷ Lộc Ninh.CHIỀU
14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 13/2020
Nội dung:
1. Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Tổng cục Hải quan về công tác cán bộ (14h00’ – 14h30’)
2. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo công tác cán bộ (14h30’ – 15h00’)
3. Văn phòng Tỉnh uỷ: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (15h00’ – 15h30’)
Cùng dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
4. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (15h30’ – 17h00’):
4.1. Báo cáo nhanh: Tình hình giải ngân các nguồn vốn ĐT xây dựng cơ bản; tình hình thu ngân sách; giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính; các nội dung khác cần xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ.
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, các thành phần phần khác do UBND tỉnh mời.
4.2. Báo cáo tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.
Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Giám đốc sở TB&MT, Giám đốc Công an tỉnh; Đại diện Huyện uỷ Bù Đăng, Huyện uỷ Bù Gia Mập; các thành phần phần khác do UBND tỉnh mời.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
THỨ SÁU - NGÀY 22/5SÁNG
1) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp trực tuyến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khoá XIV.
 Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị, phục vụ cuộc họp theo quy định.
Địa điểm: Phòng họp B – Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
2) 08h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Địa điểm: Hội trường huyện Đồng Phú.


CHIỀU
14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì họp Tiểu Ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Giao Tổ giúp việc Tiểu Ban Nhân sự chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần: Các thành viên Tiểu Ban Nhân sự đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tổ phó và thư ký Tổ giúp việc Tiểu ban nhân sự.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.

Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00’ ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Đã KýNguyễn Văn Khánh


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây