Lịch TT và BTV tuần thứ 21/2022

Lịch TT và BTV tuần thứ 21/2022

Số kí hiệu VB 2166
Ngày ban hành 19/05/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                            *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 20  tháng 5 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 21 năm 2022 (từ ngày 23/5 đến ngày 27/5/2022)
------
Thứ hai (23/5):
     Sáng:    - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 17/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung:
- 08h00’ – 10h00’: Ban chủ nhiệm 337 về Chương trình phát triển đô thị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án đầu tư hạ tầng thành phố Đồng Xoài, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; (2) Đề án đầu tư hạ tầng huyện Chơn Thành giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; (3) Đề án đầu tư hạ tầng thị xã Bình Long giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
Thành phần tham dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, PCT UBND tỉnh; Đ/c Võ Tất Dũng – GĐ Sở Xây dựng; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đồng Xoài,  Chơn Thành, Bình Long.
- 10h00’: Ban chủ nhiệm 342 về Chương trình phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và cơ quan chủ trì thông qua: Đề án Phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần tham dự: Đ/c Huỳnh Thị Thùy Trang – TUV, Giám đốc Sở LĐTB&XH; Đ/c Trần Văn Chung – Giám đốc Sở VHTT&DL.
    Chiều:    - 15h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nghe Văn phòng Tỉnh uỷ báo cáo tình hình tài chính, tài sản Đảng 04 tháng đầu năm 2022. Thành phần dự họp: Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ.
Thứ ba (24/5):
      Sáng:   - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 31. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung:
- 08h00’ – 08h30’: Ban chủ nhiệm 337 về chương trình phát triển đô thị xin chủ trương điều chỉnh nội dung Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh uỷ. Thành phần tham dự: Đ/c Giám đốc sở Nội vụ, Đ/c Giám đốc sở Xây dựng.
- 08h30’ – 09h30’: BCS Đảng UBND tỉnh xin chủ trương: (1) Một số nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tháng 5/2022; (2) Công văn số 58-CV/BCS ngày 04/5/2022 về chủ trương chương trình, nội dung hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2022 – 2026. Thành phần dự họp: do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
- 09h30’: Ban chủ nhiệm 337 về Chương trình phát triển đô thị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án đầu tư hạ tầng huyện Đồng Phú, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần tham dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Võ Tất Dũng – Giám đốc Sở Xây dựng; Đ/c Nguyễn Đức Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đ/c Trần Văn Xuân – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở Nội vụ; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Đ/c Nguyễn Minh Chiến – Trưởng  Ban quản lý Khu kinh tế; Đ/c Đinh Tiến Hải – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’ – 15h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết và trao quà cho người nghèo (Giao UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Huyện uỷ Phú Riềng chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Thành phần cùng dự theo Kế hoạch của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
                   - 15h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Riềng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2022. Địa điểm: Tại Huyện uỷ Phú Riềng.
                   Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Nội vụ, Y tế, GD&ĐT, KH&ĐT, GTVT, Xây dựng, TN&MT, Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ. Mời dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Thứ (25/5):
    Sáng:     - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở
- 07h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá X. Địa điểm: Tại UBND phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long.
   Chiều:     - 13h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá X. Địa điểm: Tại UBND phường Phú Đức, thị xã Bình Long.
Thứ năm (26/5):
     Sáng:    - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở
- 07h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá X. Địa điểm: Tại UBND phường An Lộc, thị xã Bình Long.
Thứ sáu (27/5):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nghe Tổ rà soát quy hoạch tỉnh báo cáo kết quả rà soát quy hoạch tỉnh báo cáo kết quả rà soát tiếp thu hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ. Thành phần tham dự: KH&ĐT, GTVT, Xây dựng, TN&MT Công thương về công tác quy hoạch tỉnh (giao Tổ rà soát lập quy hoạch tỉnh chuẩn bị nội dung).
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2022. Địa điểm: Hội trường UBMTTQ VN tỉnh.
- 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị phóng viên thường trú toàn quốc năm 2022 do Báo Thanh niên tổ chức. Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

 
ĐÃ KÝ


Nguyễn Văn Khánh
            

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây