Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2018

Số kí hiệu VB930
Ngày ban hành 25/05/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/05/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                              Bình Phước, ngày  28 tháng 5 năm 2018
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 22 năm 2018 (từ ngày 28/5 đến ngày 01/6/2018)

 
Thứ hai (28/5)
    Sáng:     - 08 giờ 00’:
Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 15/2018 (Thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung: Lãnh đạo: Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, MTTQ VN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng – khóa XII. Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị báo cáo tóm tắt Đề án (đánh giá ngắn gọn phần thực trạng, tập trung vào phần phương án sắp xếp và lộ trình thời gian thực hiện, giải trình những nội dung khác với Đề án của Tỉnh ủy).
             - 07 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ dự Đại lễ Phật đản năm 2018. Địa điểm: Tại Chùa Quang Minh, thị xã Đồng Xoài.
   Chiều:     - 13 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
          Nội dung:
1- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông qua:  Kế hoạch, lộ trình nhất thể hoá, sáp nhập các chức danh cấp tỉnh; công tác cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kết quả xét thăng hạng viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể.
2- UBKT Tỉnh uỷ: Báo cáo kết quả xem xét thi hành kỷ luật đối với Đảng viên của Sở KHCN tỉnh.
3- UBND tỉnh báo cáo: Tình hình giải quyết các vụ khiến kiện kéo dài, vượt cấp theo Kết luận số 172-KL/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
Thứ ba (29/5):
     Sáng:     - 07 giờ 30’:
Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 16/2018 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Huyện ủy Phú Riềng báo cáo: Đồ án quy hoạch chung huyện Phú Riềng. Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT.
2- UBND tỉnh báo cáo các nội dung:
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo một số vấn đề liên quan đến quan đến việc định giá đất; Dự án BOT đường ĐT741 đoạn Bàu Trư – Đồng Xoài
- Tiến độ thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước (trong đó lưu ý: đối với Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé báo cáo rõ thêm về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án Becamex – Bình Phước, số nợ của Quỹ ASXH đối với công ty; đối với Công ty Cấp thoát nước cần báo cáo rõ kết quả bán cổ phần và thực trạng Nhà máy nước Bình Long); Việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Xổ số Bình Phước; báo cáo tình hình giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án của Công ty Hải Vương.
- Báo cáo phương án xử lý các trường hợp tồn đọng trong lĩnh vực đất đai (đất xâm canh trong vùng quy hoạch rừng phòng hộ; các trường hợp hợp đồng giao khoán theo Nghị định 01/2005; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất);
- Cho chủ trương chỉnh lý một đoạn địa giới hành chính mở rộng thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng;
Lưu ý: Thành phần dự họp các nội dung liên quan do UBND tỉnh bố trí.
             - 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự Hội nghị triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQ VN tỉnh.
    Chiều:    - 13 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
1- UBND tỉnh: (1)  Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; dự kiến điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018; điều chỉnh quy mô dự án Khu du lịch sinh thái Bù Gia Mập và Khu Công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Đồng Phú; (2) Kiến nghị, đề xuất của các ngành.
2- Văn phòng Tỉnh uỷ: (1) Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; (2) Tình hình quỹ ASXH của tỉnh; (3) Đề xuất, kiến nghị của các ngành.
Thứ tư (30/5):
Sáng:    - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi,
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (thời gian: đến hết ngày 15/6/2018). Địa điểm: Tại Hà Nội.
- 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đ/c Nguyễn Tiến Dũng- TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án “Chương trình mục tiêu bảo vệ sức khoẻ cán bộ lãnh đạo (2015 – 2017), định hướng những năm tiếp theo” và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án. Địa điểm: Tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh.
- 08 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Ban bảo vệ an ninh trong diễn tập khu vực có một phần thực binh tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Thành viên theo Quyết định  số 1003-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy (giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mời).
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Đ/c Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác Campuchia.
- 14 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực: Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh và LĐLĐ tỉnh về kiểm tra, thẩm định Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XII của các đơn vị. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Thành viên theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh uỷ, gồm: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh uỷ; Đ/c Nguyễn Phúc Hậu, TUV – Phó Trưởng BTC Tỉnh uỷ; Đ/c Hoàng Văn Dũng, PCN UBKT Tỉnh uỷ; Đ/c Dương Thanh Huân, Phó CVP Tỉnh uỷ; Đ/c Bùi Văn Thận – Phó trưởng phòng TCCB, BTC Tỉnh uỷ.  Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị báo cáo tóm tắt Đề án (đánh giá ngắn gọn phần thực trạng, tập trung vào phần phương án sắp xếp và lộ trình thời gian thực hiện).
Thứ năm (31/5):
Sáng   - 08 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu,
Phó Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra vườn cây cao su và khảo sát vị trí xây dựng nhà ở công nhân của Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long. Thành phần cùng đi: Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đ/c Lê Thị Xuân Trang- UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” lần thứ V năm 2018. Địa điểm: Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền – Tà Thiết
     Chiều:   - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Hớn Quản và trao quyết định về công tác cán bộ. Địa điểm: Tại Huyện ủy Hớn Quản. Thành phần tham dự: Đ/c Nguyễn Văn Dũng- UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; các thành phần khác giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy mời.
- 15 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy đi thăm và làm việc với Nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước. Địa điểm: Tại Nhà máy chế biến mủ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước. Thành phần cùng đi: Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; BGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước
Thứ sáu (01/6):
     Sáng:     - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền
, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội  nghị công bố quyết định văn phòng phục vụ chung của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ. Mời dự: Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ; đại diện Thường trực, lãnh đạo Văn phòng các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo văn phòng HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh.
 
                    * Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
(Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
ĐÃ KÝ
 
Nguyễn Văn Khánh
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập104
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm98
  • Hôm nay11,978
  • Tháng hiện tại113,990
  • Tổng lượt truy cập3,355,637
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây