Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2019 (có bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2019

Số kí hiệu VB447
Ngày ban hành 23/05/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 23/05/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                   *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 24 tháng 5 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 22 (từ ngày 27/5 đến ngày 31/5/2019)
(có bổ sung, chỉnh sửa)

--------
Căn cứ Chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019; Chương trình làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 5/2019 và tình hình thực tế của tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng lịch làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ Tuần thứ 22 như sau:THỨ HAI
(27/5)
 
Sáng

1) - 08h00’:Đ/cNguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV (Đến hết ngày 14/6/2019).
- Địa điểm: Thủ đô Hà Nội.

2)- 09h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu Doanh nghiệp Đảng.
- Nội dung:
+ Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tiến độ thực hiện Đề án.
+ Các Thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 02-KH/BCD ngày 30/10/2018.
- Thành phần: Theo Quyết định số 1189 – QĐ/TU ngày 11/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước. (gồm các Đ/c: Nguyễn Văn Dũng – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức TU; Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trần Văn Lộc – TUV, Giám đốc Sở NN&PTNT; Trần Văn Mi – TUV, Giám đốc Sở Tài chính; Lê Hoàng Lâm – TUV, Giám đốc Sở TN&MT; Nguyễn Thành Phương – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Huỳnh Văn Minh – PGĐ Sở KH&ĐT; Lê Văn Mãi – Phoa Giám đốc Sở LĐTB&XH; Nguyễn Tấn Hùng –Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Vũ Văn Thắng – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long.
- Địa điểm:Phòng họp C – Tỉnh ủy.
 


Chiều

- 14h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Xoài.
- Địa điểm: Hội trường Thành ủy Đồng Xoài.
 


THỨ BA
(28/5)

 Sáng

1) - 08h00’:  Thường trực Tỉnh uỷ Chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng Khóa IXvề tiếp tục đổi mới, phát triểnvà nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
- Nội dung: Thực hiện theo Kế hoạch Số 178-KH/TU ngày 16/ 5/2019  của Tỉnh ủy Bình Phước.

- Thành phần: Trung ương:Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; Đại diện Lãnh đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Kinh tế Trung ương; các Ban, Đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam.Cấp tỉnh:Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Các Thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Hợp tác tỉnh; Đại diện Lãnh đạo: các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh; Đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Đại diệncác cơ quan báo chí của tỉnh và của Trung ương, phóng viên thường trú tại tỉnh đến dự và đưa tin Hội nghị.Cấp huyện:Đại diện Thường trực các: huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.Các Hợp tác xã tiêu biểu, xuất sắc, điển hình và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.Địa điểm:Hội trường Tỉnh ủy.
(Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo thành phần dự Hội nghị bằng Văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy trước 09h00’ ngày27/5/2019)

2) - 08h00: Đ/cNguyễn Văn Trăm –Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2019.
-Thành phần: Mời dự: Đ/c Lê Văn Uy – UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở TN&MT; Sở GTVT; Sở XD, UBND Thành phố Đồng Xoài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Các cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi được yêu cầu.
- Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
 


THỨ TƯ
(29/5)Sáng
 

- 08h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủychủ trì Họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Tổ chức Đảng, Đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
- Nội dung: Tình hình thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư, phương hướng nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân (giao  Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị).
- Thành phần: Theo Quyết định số 1348-QĐ/TU ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gồm các Đ/c: Trưởng Ban Tổ chức TU; Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Phụ trách KT); Trưởng Ban Tuyên giáo TU; Trưởng Ban Dân vận TU; Chủ nhiệm UBKT TU; Trưởng Ban Nội chính TU; Chánh Văn phòng TU; Phó Trưởng Ban Tổ chức TU (Phụ trách Công tác Tổ chức Đảng – Đảng viên); Trưởng Ban Quản lý các Khu Kinh tế; Giám đốc Sở KH&ĐT; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở LĐTB&XH; Cục Trưởng Cục Thuế; Chủ tịch HLHPN tỉnh; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân; Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Bí Thư Tỉnh đoàn), Mời dự: Đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; Thị ủy; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
 

Chiều

14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, Phiên thứ 15 năm 2019.
- Địa điểm: Tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
- Nội dung:
1. UBMTTQ VN tỉnh Báo cáo: Đề án nhân sự và nội dung tóm tắt công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ VN tỉnh.
Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo công tác cán bộ.
3. UBND tỉnh báo cáo các nội dung:
  2.1. Việc phân bổ vốn đầu tư công điều chỉnh năm 2019.
2.2. Báo cáo việc điều chỉnh 02 dự án Trung tâm Thương mại Đồng Xoài và Trung tâm Thương mại Chơn Thành để bán đấu giá.
2.3. Báo cáo kết quả khắc phục theo Thông báo số 78 –TB/UBKTTW ngày 20/5/2011; Thông báo số 337-TB/UBKTTW ngày 26/11/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
2.4. Báo cáo tình hình phân bổ diện tích (Khoảng 150 ha) đất hiện Tập đoàn Công nghiệp Cao su chưa tiến hành bàn giao cho các dự án trên địa bàn tỉnh.
2.5. Báo cáo kết quả giải quyết 20 kiến nghị của các doanh nghiệp (Các đơn vị chuyên môn liên quan tham mưu đề xuất cụ thể hướng giải quyết đối với từng kiến nghị của các doanh nghiệp)
2.6. Báo cáo việc triển khai thực hiện 1000km đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù xây dựng nông thôn mới; Xóa 1000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo chuẩn đa chiều.
Mời dự: đại diện Thường trực HĐND, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQVN tỉnh; giám đốc Sở: KH&ĐT; sở Tài Chính; TN&MT; NN&PTNT; VP UBND tỉnh; Ban QLDA ĐTXD; Ban Quản lý Khu Kinh tế; Phó giám đốc Trung tâm phục vụ HCC tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh.
4. Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước: Báo cáo đề xuất diện tích quy hoạch (5000ha) Khu công nghiệp Đồng Phú.
Mời dự: Giám đốc các sở: KH&ĐT, Tài chính; Ban quản lý Khu Kinh tế; TN&MT, NN&PTNT.
5. Văn phòng Tỉnh ủy:
- Báo cáo công tác chuẩn bị cho buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.
Mời dự:; Giám đốc các sở: KH&ĐT, Tài chính; Chánh VP UBND tỉnh
Do cuộc họp có nhiều nội dung, để đảm bảo kịp thời gian, đề nghị các đơn vị chuẩn bị  tài liệu và báo cáo ngắn gọn. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị phòng họp trực tuyến hai đầu cầu.
 THỨ NĂM
(30/5)
Sáng

1) 08h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phước Long.
- Địa điểm: Hội trường Thị ủy Phước Long.

2) 09h30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Lễ Khởi côngxây dựng Điểm dân cư liền kề Chốt Dân quân biên giới Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập.
- Địa điểm: Thôn 10, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập.
 
THỨ SÁU
(31/5)

Chiều
Thường trực Tỉnh ủy đi công tác tại tỉnh Tây Ninh
(Thời gian: Cả ngày).
THỨ BẢY
(01/6)

Sáng

- 07h30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phiên thứ 8.
- Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- Nội dung:
 (1). Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ.
(2). UBMTTQ VN tỉnh Báo cáo: Đề án nhân sự và nội dung tóm tắt công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ VN tỉnh.
(3) . UBND tỉnh báo cáo các nội dung:
(2.1). Việc phân bổ vốn đầu tư công điều chỉnh năm 2019.
(2.2). Báo cáo việc điều chỉnh 02 dự án Trung tâm Thương mại Đồng Xoài và Trung tâm Thương mại Chơn Thành để bán đấu giá.
(2.3). Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
(2.4). Báo cáo tình hình triển khai thực hiện 1000 km đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù xây dựng nông thôn mới; Xóa 1000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo tiêu chuẩn đa chiều
(4). Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước: Báo cáo đề xuất diện tích quy hoạch (5000ha) Khu công nghiệp Đồng Phú.
Mời dự: Giám đốc sở: KH&ĐT; sở Tài Chính; TN&MT; NN&PTNT; VP UBND tỉnh; Ban QLDA ĐTXD; Ban Quản lý Khu Kinh tế; Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh (dự nội dung 3&4).
 

Chiều
14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- Địa điểm: Phòng họp C- Tỉnh ủy.
Lưu ý:  Để thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ được giao, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy; Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi file báo cáo tại cuộc họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.   
(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn)
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (v).
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập73
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm72
  • Hôm nay11,978
  • Tháng hiện tại113,832
  • Tổng lượt truy cập3,355,479
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây