Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2021

Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2021

Số kí hiệu VB 1064
Ngày ban hành 27/05/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 28 tháng 5 năm 2021
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 22 năm 2021 (từ ngày 31/5 đến ngày 04/6/2021)
- - - - -
Thứ hai (31/5):
    Sáng:      - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự hội nghị “Sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc và triển khai xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về ATTT và văn minh đô thị”. Địa điểm: Tại hội trường B – Công an tỉnh.
                    - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Giang Thị Phương Hạnh, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự chỉ đạo Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng về triển khai thực hiện Thông báo số 34-TB/UBKTTU ngày 26/3/2021 của UBKT Tỉnh ủy. Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
    Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng BNC Tỉnh ủy; Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Chánh án TAND tỉnh; Đ/c Viện trưởng VKSND tỉnh; Đ/c Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c TUV – Phó trưởng BNC Tỉnh ủy.
Thứ ba (01/6):
     Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021. Địa điểm: Tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh. Thành phần dự: Do UBND tỉnh bố trí.
                     - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp một số thành viên Ban chủ nhiệm 75 thông qua dự thảo Đề án do Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh, LĐLĐ tỉnh tham mưu. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đ/c UVBTV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các sở: Tài chính, Thông Tin truyền Thông, LĐTB&XH, Nội vụ; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; TUV – Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c TUV – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Thứ tư (02/6):                                                                          
     Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 11/2021 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:
                    1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên.
                    2- Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo: Đề án hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh thành VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Bình Phước. Mời dự: đại diện lãnh đạo: HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTC Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.
                    3- Ủy Ban bầu cử tỉnh: Báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
                    4- Ban Nội chính Tỉnh ủy: Báo cáo một số vụ việc. Thành phần dự họp: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Chánh án TAND tỉnh; Đ/c Viện trưởng VKSND tỉnh; Đ/c Giám đốc Công an tỉnh.
      Chiều:   - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy (tiếp).
1- Thường trực Thị ủy Bình Long: Xin chủ trương mô hình xây dựng Trung tâm hành chính tập trung của thị xã Bình Long và các kiến nghị, đề xuất của thị xã. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo sở, ngành: Tài chính, KH&ĐT, TN&MT, Xây dựng.
2-BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Kế hoạch tổng hợp nguồn thu ngân sách để chi cho đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 và phương án điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2021; (2) Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2021; (3) Chủ trương mở rộng 02 bên khuôn viên của Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh; (4) Kiến nghị, đề xuất các ngành, doanh nghiệp. Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
3- UBKT Tỉnh ủy báo cáo: (1) Dự thảo quy định trách nhiệm  giám sát thường xuyên của các đồng chí UVBCH, UVBTV Tỉnh ủy; (2) Quy định cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp UBKT Tỉnh ủy.
Thứ năm (03/6):
     Sáng:      - 08h00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 9/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                     Nội dung:
                    1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên.
                    2- Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo: Đề án hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh thành VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Bình Phước. Mời dự: đại diện lãnh đạo: HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTC Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.
 3-BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Kế hoạch tổng hợp nguồn thu ngân sách để chi cho đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phương án điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2021; (2) Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2021.  Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
                     4- UBKT Tỉnh ủy báo cáo: (1) xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; (2) Dự thảo quy định trách nhiệm  giám sát thường xuyên của các đồng chí UVBCH, UVBTV Tỉnh ủy; (3) Quy định cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp UBKT Tỉnh ủy.
                     - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ khởi công tuyến đường từ TTHC huyện Đồng Phú đến khu quy hoạch Công nghiệp – thương mại – Dịch vụ Becamex – Bình Phước (tại Tổ 34, khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) đi thăm khu vực cách ly của huyện, kiểm tra khu vực dự kiến xây dựng bệnh viện dã chiến trên địa bàn huyện Đồng Phú (giao Huyện ủy bố trí chương trình đoàn đi).
    Chiều:      - 14h00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX chủ trì họp một số thành viên Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                     Nội dung: Liên minh HTX tỉnh (cơ quan Thường trực BCĐ) thông qua: (1) Báo cáo tình hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh; (2) sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh; (3) dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX; (3) đề xuất nguồn lực thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác (giao LM HTX tỉnh tổng hợp các nội dung thành báo cáo chung trình bày ngắn gọn tại cuộc họp). Thành phần dự họp: Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối kinh tế ngành; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc sở KH&ĐT; Đ/c Giám đốc sở NN&PTNT; Đ/c Giám đốc sở Công thương; Đ/c Giám đốc sở Tài chính; Đ/c Giám đốc sở KH&CN; Đ/c Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Đ/c Chủ tịch LMHTX tỉnh; Đ/c Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh Bình Phước.
- 15h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Lê Hoàng Lâm, UVBTV – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự chuyển giao công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.  
Thứ sáu (04/6):  
     Sáng:      - 08h00’: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và học tập chuyên đề năm 2021 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
                     Thành phần dự tại các điểm cầu: Có Kế hoạch riêng.

  Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.
 
          Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây