Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2023

Lịch TT và BTV tuần thứ 22/2023

Số kí hiệu VB2346
Ngày ban hành 27/05/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 26 tháng 05 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 22 năm 2023 (từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2023)
------
Thứ Hai (29/5):
    Sáng:      - 07h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy dự khai giảng Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng II). Địa điểm: Tại Học viện Viettel, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Thứ Ba (30/5): 
   Chiều:      - 14h00’ - 15h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch UVBCH Đảng bộ tỉnh, UVBTV Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026; (3) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; (4) Dự thảo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề nghị Ban Tổ chức Trung ương giao biên chế của tỉnh Bình Phước năm 2023.
- 15h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 14/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:
                    1. Đảng ủy Công an tỉnh thông qua: Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng Công an tỉnh Bình Phước thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
                    2. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Nội dung, chương trình Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 14/2023.
3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) kết nạp lại người vào Đảng; (3) Dự thảo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề nghị Ban Tổ chức Trung ương giao biên chế của tỉnh Bình Phước năm 2023; (4) Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung  rà soát, bổ sung quy hoạch UVBCH Đảng bộ tỉnh, UVBTV Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 (Bước 1).
Thứ Tư (31/5):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2023 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:
                    1. UBKT Tỉnh ủy báo cáo: (1) Xin ý kiến về xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên; (2) Xin chủ trương bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Tỉnh ủy.
                    2. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Kế hoạch tổ chức Hội nghị văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023; (2) chủ trương giao đất cho UBND thị xã Bình Long để xây dựng Trường Tiểu học Thanh Bình; (3) Xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch về triển khai lập quy hoạch vị trí Sân bay chuyên dùng Hớn Quản; (4) Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Ngành điều. Thành phần dự họp: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
                    3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Danh mục các chủ đề tham luận tại Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ tỉnh.
     Chiều:    - 14h00’ – 15h30’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình công tác quy hoạch cán bộ).
                    - 14h00’ – 14h30’: Hội nghị cán bộ chủ chốt (Bước 2). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh; trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương trở lên; bí thư, phó bí thư các đảng bộ trực thuộc tỉnh; chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
                   - 14h30’ – 15h00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (Bước 3). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh.
                   - 15h00’ – 15h30’: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Bước 4). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần dự: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy.
                    - 15h30’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 14/2023. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                    Nội dung: (1) Thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; (2) Thông qua Quy định của Tỉnh ủy về thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu tại doanh nghiệp Đảng; (3) Chủ trương lập quy hoạch phân khu Khu đô thị Suối Cam, thành phố Đồng Xoài; (4) Chủ trương quy hoạch các khu công nghiệp Đông nam Đồng Phú.
                    Thành phần dự họp: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Thứ năm (01/6):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tiêu cực tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Minh Hợi, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Giang Thị Phương Hạnh, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Bùi Xuân Thắng, UVBTV – GĐ Công an tỉnh; Đ/c Đoàn Văn Bắc, TUV – Viện trưởng VKS ND tỉnh; Đ/c Phạm Thị Bích Thủy, TUV – Chánh án TAND tỉnh.
                    (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung).
    Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh. Địa điểm: Tại phòng giao ban 2, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thứ Sáu (02/6):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023. Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
                    (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự họp).
                    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 35 tỉnh dự chỉ đạo Hội nghị tập huấn kỹ năng viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Địa điểm: Tại Hội trường lầu 8, Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
   
                    Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   
    
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây