Lịch TT và BTV tuần thứ 23/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 23

Số kí hiệu VB578
Ngày ban hành 02/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/06/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                 *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Đồng Xoài, ngày 02 tháng 6 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 23 năm 2017 (từ ngày 05/6 đến ngày 09/6/2017)
 
Thứ hai (05/6):
Sáng: - 09g30’: Đ/c Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kết quả thực hiện nhiệm vụ tại mục B, khoản 1, điểm 9, Kết luận số 103-KL/TU ngày 01/6/2017 của Tỉnh ủy. Địa điểm:  Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Chiều: - 14g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng làm việc của Bi thư Tỉnh ủy.
- 14g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thi tuyển công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể (theo Thông báo số 925-TB/TU ngày 01/6/2017 của Tỉnh ủy). Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thứ ba (06/6):
Sáng: - 08g00’’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy dự tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 6/2017. Địa điểm: Trụ sở Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; GĐ Sở Công Thương, GĐ Sở Tài nguyên & Môi trường, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở Nông nghiệp & PTNT, GĐ Sở Tài chính, GĐ Sở KH&CN, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Trưởng ban BQL KKT, GĐ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
Giao Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung.
Chiều: - 13g30’: Thường trực Tỉnh ủy họp phiên thứ 9/2017. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị và báo cáo:
- Công tác cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ;
- Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý (theo Kết luận số 90-KL/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy).
- Kế hoạch thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2017 (theo Thông báo số 925-TB/TU ngày 01/6/2017 của Tỉnh ủy).
2. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Dự toán điều chỉnh chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017 từ nguồn tăng thu ngân sách (theo Thông báo kết luận số 926-TB/TU ngày 01/6/2017 của Tỉnh ủy).
- Dự thảo sửa đổi chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo Thường trực Tỉnh ủy một số nội dung liên quan đến Tờ trình các đơn vị.
Thứ tư (07/6):
Sáng: - 07g30: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thứ 8/2017. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị và báo cáo:
- Công tác cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ;
- Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý (theo Kết luận số 90-KL/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy).
2. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Điều chỉnh tăng thu ngân sách năm 2017.
- Dự thảo sửa đổi chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn (theo Thông báo kết luận số 926-TB/TU ngày 01/6/2017 của Tỉnh ủy).
3. Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh báo cáo dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Thứ năm (08/6):
Sáng: - 07g30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV. Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
- 07g30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh Bình Phước Khóa IX. Địa điểm: Trụ sở UBND phường Long Giang, TX. Phước Long.
- 08g00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ thực hiện Kết luận 80-KL/TW chủ trì họp BCĐ thực hiện Kết luận 80-KL/TW của Bộ Chính trị (giao BTC Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung họp). Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Thành viên BCĐ thực hiện Kết luận 80-KL/TW (theo Quyết định số 665-QĐ/TU ngày 17/5/2017 của BTV Tỉnh ủy, gồm các đ/c: Trưởng BTCTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTGTU, Trưởng BDVTU, Chánh VPTU, Phó trưởng BTCTU, Trưởng BQL các KKT tỉnh, Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Bí thư Đrng ủy Khối Doanh nghiệp, Bí thư ĐUK các cơ quan tỉnh, GĐ Sở KH-ĐT, GĐ sở LĐ-TB&XH, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn); Tổ giúp việc BCĐ (giao BTC Tỉnh ủy thông báo đến thành viên Tổ giúp việc).
Chiều: - 13g30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh Bình Phước Khóa IX. Địa điểm: Trụ sở UBND phường Thác Mơ, TX. Phước Long.
-  14g00: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Đồng Phú. Nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội của huyện Đồng Phú 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017(Giao BTV Huyện ủy Đồng Phú chuẩn bị nội dung báo cáo). Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Đồng Phú.
Thành phần cùng dự: Đ/c Trần Ngọc Trai – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (Phụ trách Đảng bộ huyện Đồng Phú); đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các Sở: Kế hoạch – Đầu tư, Giao thông – Vận tải, Tài nguyên – Môi trường, Tài chính, Xây dựng, VP. UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ sáu (09/6):
Sáng: - 06g00’: Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ viếng, Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ (Theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh). Địa điểm: tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Phước.
Chiều: - 14g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó BTTT Tỉnh ủy dự giao ban lãnh đạo các sở, ngành và Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa điểm: Trụ sở Trung tâm hành chính công tỉnh. Thành phần cùng dự: Giao UBND tỉnh bố trí.
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(ĐÃ KÝ)
 
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay2,626
  • Tháng hiện tại65,790
  • Tổng lượt truy cập408,050
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây