Lịch TT và BTV tuần thứ 23/2021 (chỉnh sửa, bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần thứ 23/2021

Số kí hiệu VB1071
Ngày ban hành 03/06/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

       TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 14 tháng 5 năm 2021
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 23 năm 2021 (từ ngày 07/6 đến ngày 11/6/2021)
- - - - -
Thứ hai (07/6): 
    Sáng:           - 08h00’:Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủyđi thăm, kiểm tra các trạm phát sóng, đầu tư hệ thống lưới điện trên tuyến biến giới trên địa bàn huyện Bù Đốp và Lộc Ninh; kiểm tra chốt phòng, chống dịch Covid 19 và kiểm tra tuyến đường X16 trên địa bàn huyện Lộc Ninh (giao sở TT&TT phối hợp Viettel Bình Phước, huyện Bù Đốp, huyện Lộc Ninh chuẩn bị chương trình). Thành phần cùng đi:Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, sở TT&TT, KH&CN, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh, Điện Lực Bình Phước, Viettel Bình Phước, VNPT Bình Phước.
 - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh về chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Địa điểm:Tại phòng họp C – HĐND tỉnh.
   Chiều:           - 14h00’Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 12/2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung BCS Đảng UBND tỉnh thông qua:
1- Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2021Mời dự: Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc BQL Đầu tư Xây dựng tỉnh.
2- Kiến nghị, đề xuất các ngành, doanh nghiệp. 
3- Báo cáo đánh giá việc triển khai, thực hiện chỉ số PCI năm 2020, nhiệmvụ và giải pháp năm 2021
4- Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trungương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kđẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại.
Thành phần dự họp các nội dung: Do UBND tỉnh bố trí.
Thứ ba (08/6):
    Sáng:           - 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai Đề án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 – 2025 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh
    Chiều:          - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị HằngPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp một số thành viên Ban chủ nhiệm 75 thông qua dự thảo Đề án do Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn tham mưu. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đ/c UVBTV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốcsở Tài chính; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Thứ tư (09/6):
      Sáng:         - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 13/2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                          Nội dung:    
  1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo:
- Công tác cán bộ, đảng viên.
Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 999 - QĐ/TU ngày 10/4/2018 củaTỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 18 - NQ/TW và Nghị quyết 19 -NQ/TW củBCH Trung ương khóa XIIMời dự: Giám đốc sở Nội vụ.
Báo cáosơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;ngănchặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.
2- UBKT Tỉnh ủy:Thông qua dự thảo Báo cáo kết quảkiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủytheo Quyết định số 80-QĐ/UBKTTW, ngày 12/5/2021 của UBKT Trung ương.
3- Văn phòng Tỉnh ủy:(1) Thông qua dự thảo Báo cáoviệc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảngtheo Quyết định số 80-QĐ/UBKTTW, ngày 12/5/2021 của UBKT Trung ương; (2) Báo cáo tài chính Đảng năm 2020.
    Chiều:          - 14h00Đ/cNguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Giao UBND tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                          Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, GTVT, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh.
                          (Đề nghị các huyện, thị ủy, thành ủy chuẩn bị báo cáo tóm tắt dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 của địa phương và kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2021 gửi về Văn phòng Tỉnh ủy và Sở KH&ĐT trước 15h00 ngày thứ 2 để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy).
Thứ năm (10/6):
     Sáng:          - 08h00: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với tiến sĩ Huỳnh Thế Dugiảng viên trường Đại học Fulbright và giáo sư Trần Ngọc Anh– Đại học Indiana, thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ (Giao UBND tỉnh chuẩn bị nội dung).Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Giám đốc các sở, ngành: KH&ĐT, Tài chính, GTVT, GD&ĐT, TN&MT; Trưởng BQL Khu kinh tế.
     Chiều:         - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Địa điểm:Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
 Thứ sáu (11/6): 
      Sáng:         - 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủychủ trì họp trực tuyến Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Giao BCS Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). 
+ Thành phần tham dự tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy:Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c PBT – Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c UVBTV – PCT UBND tỉnh; Đ/c UVBTV Trưởng BDV Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c UVBTV – PCT HĐND tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc các sở, ngành: Tài chính; TT&TT; TN&MT, Nội vụ, Y tế, GD&ĐT, LĐTB&XH, Công thương, BQL Khu kinh tế; Đ/c PCVP phụ trách Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Đảng ủy Cty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Phước.
+ Thành phần tham dự tại điểm cầu các huyện, thị ủy, thành ủyCác đồng chí UVBTV các huyện, thị ủy, thành ủy và các thành phần khác do Thường trực cấp ủy mời. Đề nghị các huyện, thị ủy, thành ủy mời lãnh đạo các xã, HTX, công ty đóng chân trên địa bàn trong nhóm 05 mô hình thí điểm chuyển đổi số toàn diện theo Nghị quyết 04-NQ/TU cùng dự tại điểm cầu địa phương.  
    Chiều:          - 14h00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủylàm việc với Hội điều Bình Phước và một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến điều trên địa bàn tỉnh về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (Giao Hội Nông dân tỉnh chuẩn bị nội dung, mời các doanh nghiệp). Địa điểm: Tại phòng Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNT, TNMT, Công thương, KH&CN, Hội Nông dan tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Ngân hàng nhà nước Việt Nam tỉnh.
Thứ bảy (12/6):
     Sáng:          - 08h00’ – 09h30: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủyđi thăm làm việc với Khu Công nghiệp Becamex – Bình Phước; công ty Cổ phần CP Bình Phước về tình hình sản xuất, kinh doanh của Khu công nghiệp và Công ty (Giao Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp chuẩn bị nội dung)Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, TN&MT, Thường trực huyện ủy Chơn Thành.
  - 09h30’:Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủyđi thăm, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, Khu công nghiệp Minh Hưng 3, Khu Công nghiệp Minh Hưng Sikico (Giao Ban Quản lý khu kinh tế chuẩn bị nội dung)Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, Công thương, TN&MT, Ban Quản lý Khu kinh tế, Thường trực huyện ủy Chơn Thành, Hớn Quản.
  

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.

 
          Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây