Lịch TT và BTV tuần thứ 24/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 24

Số kí hiệu VB585
Ngày ban hành 09/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 09/06/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                 *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Đồng Xoài, ngày 09 tháng 6 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 24 năm 2017 (từ ngày 12/6 đến ngày 16/6/2017)
 
Thứ hai (12/6):
Sáng: - 07g30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV. Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
- 19g30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy dự Lễ Khai mạc vòng loại giải Bóng đá Thiếu niên và nhi đồng toàn quốc năm 2017. Địa điểm: Nhà tập TDTT đa năng, TT Thể dục – Thể thao tỉnh.
Thứ ba (13/6):
Sáng: - 07g30’ – 09g30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng chủ trì họp Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể năm 2017. Nội dung: về kế hoạch thi tuyển, xét tuyển công chức khối Đảng, Đoàn thể năm 2017 (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thành phần: Theo Quyết định số 695-QĐ/TU, ngày 09/6/2017 của BTV Tỉnh ủy (gồm: Đ/c Nguyễn Văn Dũng - UVBTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Văn Uy - UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đ/c Lê Thị Xuân Trang - UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đ/c Phạm Phước Hải - UVBTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Trần Tuyết Minh - UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Quang Toản - TUV, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đ/c Đỗ Đức Hòa - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Thư ký).
- 09g30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả phúc tra, kiểm tra đảng viên nghèo (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần: Do Ban Tổ chức Tỉnh ủy bố trí.
- 08g00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự khai mạc Hội nghị học tập 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và những điểm mới trong Luật báo chí 2016. Địa điểm: Hội trường Đài PT-TH tỉnh.
Thứ tư (14/6):
Sáng: - 08g00: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt, đối thoại với trí thức năm 2017 (Theo Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 15/5/2017 của Tỉnh ủy). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh.
Giao LH các Hội KH-KT tham mưu BTV Tỉnh ủy mời các thành phần khác theo Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 15/5/2017 của BTV Tỉnh ủy.
- 08g00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ khai mạc Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ III năm 2017. Địa điểm: Trung tâm TD-TT tỉnh.
Thứ năm (15/6):
Sáng: - 07g30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ tỉnh ủy quyền cho đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng ĐT-BD cán bộ tỉnh chủ trì họp Hội đồng ĐT-BD cán bộ tỉnh. Nội dung: Duyệt sinh lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại tỉnh và các lớp bồi dưỡng (Giao BTC Tỉnh ủy tham mưu nội dung). Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Theo Quyết định số 264-QĐ/TU, ngày 04/5/2016 của BTV Tỉnh ủy (gồm: đ/c Nguyễn Văn Dũng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Huỳnh Thị Hằng - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Thành Chương - Giám đốc Sở Nội vụ; đ/c Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đ/c Trần Văn Mi - TUV, Giám đốc Sở Tài chính; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo; đ/c Nguyễn Văn Hậu - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; các đ/c Thư ký Hội đồng).
Thứ sáu (15/6):
Sáng: - 07g30’: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thứ 9/2017 (thời gian: cả ngày). Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo dự thảo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
2. UBKT Tỉnh ủy báo cáo dự thảo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (UBKT Tỉnh ủy xây dựng báo cáo hoàn chỉnh; đồng thời, chuẩn bị báo cáo tóm tắt để trình tại phiên họp).
3. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Đánh giá tình hình hoạt động của Trung tâm HCC tỉnh từ ngày đi vào hoạt động đến nay (tập trung những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị).
- Tình hình thực hiện Kết luận số 86-KL/TU ngày 15/3/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện các nội dung kết luận của UBKT Trung ương và Thanh tra Chính phủ.
- Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.
- Đánh giá 01 năm thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Chiều: - 13g30’: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục họp phiên thứ 9/2017. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Đảng Đoàn HĐND tỉnh báo cáo các nội dung Chương trình Họp HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 4 - Khóa IX.
2. Thường trực Hội Cựu chiến binh báo cáo dự thảo văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
3. Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đề nghị các đơn vị chuẩn bị báo cáo hoàn chỉnh; đồng thời, chuẩn bị báo cáo tóm tắt để trình tại phiên họp.
- 14g00’: Thường trực Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chủ trì họp giao ban lãnh đạo các sở, ngành và Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa điểm: Trụ sở Trung tâm hành chính công tỉnh. Thành phần cùng dự: Giao UBND tỉnh bố trí.
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,879
  • Tháng hiện tại67,043
  • Tổng lượt truy cập409,303
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây