Lịch TT và BTV tuần thứ 24/2019

Lịch TT và BTV tuần thứ 24/2019

Số kí hiệu vb458
Ngày ban hành 06/06/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 06/06/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                     *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 07 tháng 6 năm 2019
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 24 (từ ngày 10/6 đến ngày 14/6/2019)
--------


Một số nội dung cần tập trung giải quyết trong tuần:THỨ HAI
(10/6)
 

 

   1) 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục dự Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV (Đến hết ngày 14/6/2019).

- Địa điểm: Nhà Quốc hội, Đường Độc Lập, Ba Đình - Hà Nội.

2)  09h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
- Địa điểm: Hội trường Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh.
 


THỨ BA
(11/6)
THỨ TƯ
(12/6)
 SÁNG
 
    
          1)  08h00’:  Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  dự Hội nghị Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 14 để thống nhất các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
      - Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh     

     2) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Trăm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2019.
-Thành phần: Mời dự: Thường trực HĐND; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Nội chính; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở TN&MT; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng, UBND Thành phố Đồng Xoài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Các cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi được yêu cầu.
    - Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.SÁNG
         
       1) 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dự buổi làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Nội dung: Thống nhất nội dung Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hỗ trợ chuyển giao công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp cho tỉnh Bình Phước.
- Thành phần: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh.
Địa điểm: Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
     2) 07h30:  Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

     Thành phần: Theo Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 04/5/2019 của Tỉnh ủy (Đại diện: Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh; Lãnh đạo Các Ban Đảng Tỉnh uỷ; Đại diện Lãnh đạo các Tổ chức Thành viên MTTQVN tỉnh; Các Thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động động tỉnh; Đại diện Thường trực các Huyện, Thị, Thành ủy; Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các các nhân, tập thể được khen thưởng (Giao UBMTTQ VN tỉnh mời); Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh.

              Địa điểm: Hội trường cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

     3) 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh dự Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Ứng dụng Khoa học và Công nghệ để phát triển các giải pháp hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bình Phước” do – UBND tỉnh tổ chức.

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
 

CHIỀU

     13h30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

     - Nội dung,: Thực hiện theo Công văn số 86/HĐND ngày 21/5/2019.

     - Thành phần: Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh; Văn Phòng Tỉnh uỷ; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh.

     - Địa điểm: Tại trụ sở UBND tỉnh.
 
THỨ NĂM
(13/6)

SÁNG

 
   
     1) Từ 07h30’-08h30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10, Khóa XII (Giao đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chuẩn bị nội dung và trực tiếp triển khai).

     Địa điểm:
     * Thành phần tại điểm cầu chính (Hội trường Tỉnh ủy) gồm các thành phần: Đại diện Lãnh đạo: HĐND tỉnh; UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; Đại diện các Ban Xây dựng Đảng; Lãnh đạo các Sở: KH&ĐT; Tài chính; Nông nghiệp; TN&MT;  Nội vụ; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa -TT&DL; Lao động TB&XH; Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Tỉnh ủy; Trung tâm Hành chính công.
     * Thành phần tại Điểm cầu của các đơn vị Công an, các huyện, thị xã, thành phố: Gồm các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy của các đơn vị (Đối với Điểm cầu huyện Lộc Ninh: mời Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh; Điểm cầu Thị xã Bình Long: mời Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long; Điểm cầu huyện Chơn Thành: mời Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé; Điểm cầu huyện Phú Riềng: mời Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng; Điểm cầu Thành phố Đồng Xoài: mời Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan, Khối Doanh nghiệp, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh không thuộc thành phần dự tại điểm cầu chính (Hội trường Tỉnh ủy), lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh.
    2. Từ 08h30’ đến 11h30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giao ban trực tuyến định kỳ tháng 5.
     * Thành phần điểm cầu chính (Hội trường Tỉnh ủy): Đại diện Lãnh đạo: HĐND tỉnh; UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; Đại diện các Ban Xây dựng Đảng; Lãnh đạo các Sở: KH&ĐT; Tài chính; Nông nghiệp; TN&MT;  Nội vụ; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa -TT&DL; Lao động TB&XH; Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Tỉnh ủy; Trung tâm Hành chính công.
     * Thành phần điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố: các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các thành phần khác do đơn vị triệu tập.
     Các địa phương chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn số 792 – CV/VPTU ngày 01/4/2019 và gửi về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 12/6/2019

     3) 08h30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự Ngày hội gia đình tỉnh Bình Phước lần thứ X-năm 2019.
     - Địa điểm: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết – Lộc Ninh)
 
 

Chiều

  
     1) 13h30’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, Phiên thứ 17 năm 2019

(Trực tuyến Điểm cầu Hà Nội – Phòng họp B Tỉnh uỷ)


Nội dung:
 
  1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ.
2.Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Báo cáo kết quả thực hiện theo Thông báo Kết luận số 2358-TB/TU ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


3. Hội đồng nhân dân tỉnh: Báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2019.


4. Văn phòng Tỉnh uỷ:  Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Tỉnh ủy. Báo cáo đề xuất của các cơ quan đơn vị; công tác tổ chức Hội nghị


   5. UBND tỉnh báo cáo: Phương án sáp nhập các qũy có tính chất đầu tư.

Thành phần: Nội dung 4, 5: Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Hành chính công; Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; các thành phần liên quan khác do UBND tỉnh mời.


Địa điểm: Phòng họp B –Tỉnh uỷ.THỨ SÁU
(14/6)
SÁNG

     07h30: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Hội đồng xét tinh giản biên chế năm 2019 (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). 

    - Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy.

    - Thành phần tham dự: Theo Quyết định số 1351-QĐ/TU ngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách công tác chính sách cán bộ; Giám đốc sở Nội vụ; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc sở Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Trưởng phòng Tài chính – Quản trị VPTU; Trưởng phòng Chính sách cán bộ BTC Tỉnh ủy.
     Địa điểm:  Phòng họp C – Tỉnh uỷ.

 


 
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực đã chỉ đạo, đồng thời chủ động đề xuất nội dung báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước 14h00’ ngày thứ 4 hàng tuần để kịp thời sắp xếp, bố trí lịch công tác.

Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại các cuộc họp, cần đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.   

     (Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn)
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (v).
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay11,978
  • Tháng hiện tại114,268
  • Tổng lượt truy cập3,355,915
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây