Lịch TT và BTV tuần thứ 24/2021 (có chỉnh sửa, bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần thứ 24/2021

Số kí hiệu VB 1076
Ngày ban hành 10/06/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

       TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                            *
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 14 tháng 5 năm 2021
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 24 năm 2021 (từ ngày 14/6 đến ngày 18/6/2021)
- - - - -
Thứ bảy (12/6):
   Sáng:            - 08h00’Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và học tập chuyên đề năm 2021 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh. Thành phần, nội dung: Theo Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 08/6/2021 của Tỉnh ủy.
Thứ hai (14/6):  
    Sáng:        - 08h00’ – 09h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm làm việc với Khu Công nghiệp Becamex – Bình Phước; công ty Cổ phần CP Bình Phước về tình hình sản xuất, kinh doanh của Khu công nghiệp và Công ty (Giao Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp chuẩn bị nội dung). Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, TN&MT, Giao thông Vận tải, Thường trực huyện ủy Chơn Thành.
                     - 09h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Chơn Thành về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Địa điểm: Tại Huyện ủy Chơn Thành. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, Công thương, TN&MT, Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế.
    Chiều:       - 14h00’: Đ/c Nguyễn Văn LợiUVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hội điều Bình Phước và một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến điều trên địa bàn tỉnh về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (Giao Hội Nông dân tỉnh chuẩn bị nội dung, mời các doanh nghiệp). Địa điểm: Tại phòng Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNT, TNMT, Công thương, KH&CN, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Ngân hàng nhà nước Việt Nam tỉnh.
                     - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Địa điểm:Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
Thứ ba (15/6):
     Sáng:       - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 14/2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                      Nội dung:
                      1- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Tài chính, Cục thuế tỉnh.
 2- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Báo cáo công tác cán bộ, đảng viên; (2) Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 999 - QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 18 - NQ/TW và Nghị quyết số 19 -NQ/TW củBCH Trung ương khóa XII. Mời d: Giám đốc sở Nội vụ; (3) Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.
3- UBKT Tỉnh ủy: (1) Báo cáo xem xét thi hành kỷ luật tổ chức, đảng viên; (2) Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủytheo Quyết định số 80-QĐ/UBKTTW, ngày 12/5/2021 của UBKT Trung ương; (3) Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021.
      Chiều:     - 14h00’ – 15h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, chúc mừng cán bộ CNVC và làm việc với lãnh đạo Đài PTTH tỉnh – Báo Bình Phước nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021). Địa điểm: Tại Đài PTTH – Báo Bình Phước. Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở TT&TT, Nội vụ, KH&ĐT, Tài chính, Hội Nhà báo tỉnh.
- 15h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy về sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ tư (16/6):
      Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi công tác cơ sở.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp D – UBND tỉnh.


Thứ năm (17/6):
     Sáng:       - 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c  Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
     Chiều:     - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                     Nội dung:
                     I. Các nội dung thông qua trực tiếp tại cuộc họp:
1- Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, Tài chính, Cục thuế tỉnh.
2- Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Công tác cán bộ, đảng viên; (2) Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 999 - QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 - NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII.
3- UBKT Tỉnh ủy thông qua: (1) Báo cáo xem xét thi hành kỷ luật tổ chức, đảng viên; (2) Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo Quyết định số 80-QĐ/UBKTTW, ngày 12/5/2021 của UBKT Trung ươn
II. Các nội dung họp onlie trên phần mềm hopkhonggiay (nội dung họp đến hết ngày 18/6/2021)
1- Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2020.
2- Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
3- Báo cáo đánh giá việc triển khai, thực hiện chỉ số PCI năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021. 
4- Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trungương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại.
5- Báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Lưu ý: Đối với các tài liệu “Mật” đề nghị các đơn vị chủ trì tham mưu gửi trước các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy nghiên cứu.

 Thứ sáu (18/6):
      Sáng:      - 07h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 7 dự Hội nghị Đảng ủy Quân khu 6 tháng đầu năm 2021. Địa điểm: Tại Phòng họp Đảng ủy Quân Khu 7 (số 204, Hoàng Văn Thụ, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh).
                      - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021) (Giao Ban Tuyên giáo chuẩn bị nội dung). Thành phần cùng đi: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Chủ nhật (20/6):
     Sáng:       - 08h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khánh thành Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Địa điểm: Tại điểm X-16, ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.
 
          Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay11,017
  • Tháng hiện tại550,367
  • Tổng lượt truy cập6,804,867
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây