Lịch TT và BTV tuần thứ 25/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 25

Số kí hiệu VB952
Ngày ban hành 15/06/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/06/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                *
              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Bình Phước, ngày  15  tháng 6 năm 2018
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 25 năm 2018 (từ ngày 18/6 đến ngày 22/6)
-----
 
Thứ bảy, chủ nhật (16,17): Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trực tại trụ sở Tỉnh ủy.
Thứ hai (18/6)
     Sáng:    - 11 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở. Địa điểm: Tại Khách sạn BomBo. Thành phần cùng dự: Theo Kế hoạch 120-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 15 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và 20 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh.
- 13 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham gia cùng đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở làm việc với các sở, ngành, địa phương theo Kế hoạch 120-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy. Thành phần cùng đi: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV - Trưởng BDV Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Dũng, TUV – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quang Toản, TUV – Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh và các thành phần khác theo Kế hoạch 120-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy (thời gian: đến hết ngày 19/6).
    Tối:        - 18 giờ 00’: Các đồng chí Thường trực dự tiếp đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở. Địa điểm: Tại trụ sở Tỉnh ủy. Thành phần cùng dự: theo Kế hoạch 120-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy.
Thứ ba (19/6):
    Sáng:     - 07 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 17/2018. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1- Từ 7 giờ 30’ đến 09 giờ 00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, công tác đảng – đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
                   2- Từ 09 giờ 00’: UBND tỉnh báo cáo: (1) dự kiến điều chỉnh thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2018, trong đó cụ thể các công trình, dự án tăng thu chi cho đầu tư phát triển; (2) Tình hình giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài, vượt cấp theo Kết luận số 172-KL/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh uỷ nhiệm Đ/c Trần Ngọc Trai, UVBTV – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018. Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đảng ủy, BGĐ và Trưởng các phòng sở TN&MT. Địa điểm: Tại Sở TN&MT. Thành phần tham dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; Phó giám đốc Trung tâm Hành chính công.
- 15 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Đài PTTH tỉnh và họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925 – 21/6/2018. Địa điểm: tại Đài PTTH tỉnh.
Thứ tư (20/6):
    Sáng:      - 08 giờ 00’ đến 08 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  cùng đoàn lãnh đạo BDV Trung ương thăm và làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy. Địa điểm: tại Ban Dân vận Tỉnh ủy.
- 08 giờ 30’: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy dự làm việc với Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy, gồm Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND tỉnh; đại diện Thường trực Thị ủy Đồng Xoài; đại diện: Đảng ủy – BGĐ Sở KH&ĐT, Đảng ủy – Ban TGĐ Công ty Cổ phần Cao su Đồng phú; thành viên BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh.
     Chiều:   - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch 120-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy, gồm Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND tỉnh; Đại diện Thường trực, Trưởng BDV các huyện, thị xã; đại diện thường trực các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; thành viên BCĐ QCDC ở cơ sở tỉnh.
Thứ năm (21/6):
     Sáng:    - 07 giờ 30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 8/2018 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1- Từ 07 giờ 30’ đến 08 giờ 00’:  Đoàn kiểm tra 746 báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng viên. Mời dự: Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập.
                   2- Từ 08 giờ đến 10 giờ 00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) công tác cán bộ, công tác đảng, đảng viên; (2) thông qua dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW về Đại hội Đảng các cấp.
                    3- Từ 10 giờ 00’:  UBND tỉnh thông qua dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
   Chiều:     - 14 giờ 00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tiếp).
- Từ 14 giờ 00’ đến 15 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy Chơn Thành báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW
- Từ 15 giờ 00’ đến 16 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy Bù Đốp báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TTW.
- Từ 16 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy Hớn Quản báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TTW.
Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Quang Toản, TUV – Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Trần Văn Mi, TUV – Giám đốc Sở Tài chính; Đ/c Nguyễn Phúc Hậu, TUV – Phó trưởng Ban Thường trực, BTC Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Thành Chương – Giám đốc Sở Nội vụ; Đ/c Phạm Quốc Minh, Phó trưởng BTC Tỉnh ủy.
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị báo cáo tóm tắt Đề án (đánh giá ngắn gọn phần thực trạng, tập trung vào phần phương án sắp xếp và lộ trình thời gian thực hiện, những vấn đề khác so với Đề án của Tỉnh ủy theo Quyết định số 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy).
Thứ sáu (22/6):
     Sáng:     - Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 00’: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung: Theo chương trình, nội dung diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   - Từ 09 giờ 00’: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh. Nội dung: Theo chương trình, nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Y tế, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Ban Dân tộc, Thông tin và truyền thông, Xây dựng, KH&CN, Giáo dục và đào tạo, LĐTB&XH, Tỉnh đoàn, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ngân hành nhà nước, Kho bạc nhà nước, Bưu điện tỉnh, Công ty điện lực Bình Phước, Trung tâm viễn thông, Cục thuế, Cục thống kê, Cục Hải quan, Hội Chữ thập đỏ, Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh.
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương về khảo sát xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy, cấp huyện. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh, các Ban xây dựng Đảng và văn phòng Tỉnh ủy.

                    * Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
(Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(ĐÃ KÝ)
 
 
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập92
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm84
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại92,861
  • Tổng lượt truy cập3,334,508
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây