Lịch TT và BTV tuần thứ 25/2019 (có sửa đổi, bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần thứ 25/2019 (có sửa đổi, bổ sung)

Số kí hiệu VB464
Ngày ban hành 13/06/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                    *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 14 tháng 6 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ

Tuần thứ 25 (từ ngày 17/6 đến ngày 23/6/2019)
--------


Trong Tuần làm việc 25, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau:THỨ HAI
(17/6)
SÁNG          
 
 
  1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp Phiên thứ 9 năm 2019

- Thời gian: 08h00’

- Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.


- Nội dung:

Từ 08h00’ – 11h00’:

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo công tác cán bộ.
2. Văn phòng Tỉnh uỷ: Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Tỉnh ủy.
3. Ban Cán Đảng UBND tỉnh: Báo cáo Tiến độ triển khai các dự án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
Mời dự nội dung 2, 3: Lãnh đạo UBND tỉnh; Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyen và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, VP UBND tỉnh.
4. Hội đồng nhân dân tỉnh: Báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2019.
5. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Báo cáo kết quả thực hiện theo Thông báo Kết luận số 2358-TB/TU ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
6. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo:
6.1. Kết quả thực hiện các thông báo 78, 337 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
6.2. Công tác chuẩn bị cho buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.


 Từ 13h30’ – 17h00’:


7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Báo cáo Đề án hợp nhất các cơ quan báo chí

8. Tổ xây dựng Đề án hợp nhất Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Báo cáo tóm tắt Đề án hợp nhất Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

9. UBND tỉnh báo cáo: Đề án sáp nhập 3 Trường nghề: Trường Cao Đẳng Sư Phạm, Trường Cao Đẳng Y tế; Trường Cao đẳng nghề Tôn Đức Thắng.

10. Đảng uỷ Quân sự tỉnh: Báo cáo thông qua Đề án "tổ chức xây dựng, quản lý, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt trong tham gia xử lý phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" và các tình huống liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh" (Đề án MẬT)


(Kính đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí được mời dự họp nghiên cứu tài liệu và có ý kiến trực tiếp trên phần mềm họp không giấy theo Công văn số 2969-CV/TU ngày 12/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các nội dung không trình bày tại cuộc họp, chỉ báo thêm những vấn đề bổ sung và thảo luận những nội dung còn có ý kiến khác nhau).
 

THỨ BA
(18/6)


SÁNG
           
    1) 07h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiếp xúc Cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khoá XIV.

- Nội dung, Thành phần: Thực hiện theo Công văn số 2858/MTTQ-BTT ngày 11/6/2019 của UBMTTQVN tỉnh.

- Địa điểm, Cử tri mời dự: UBND xã Nha Bích – Huyện Chơn Thành. Cử tri xã Nha Bích và các xã: Quang Minh, Minh Thắng, Minh Lập, Minh Thành – huyện Chơn Thành.

          2) 07h30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2019.


- Thành phần: Mời dự: Thường trực HĐND; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Nội chính; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở TN&MT; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng, UBND Thành phố Đồng Xoài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Các cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi được yêu cầu.

- Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

3) 08h30’: Thường trực Tỉnh uỷ ủy quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ Công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia Thành Đất hình tròn Lộc Tấn 2 và Di tích cấp tỉnh Bãi Tiên.

Địa điểm: Di tích Nhà Giao Tế, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh.
 
 

CHIỀU


4) 15h00’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tổ rà soát và cán bộ trưng dụng tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ về cải cách Thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử  
- Nội dung: Nghe báo cáo việc thực hiện rà soát các thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử.

- Thành phần: Theo Quyết định số 1384-QĐ/TU ngày 15/5/2019.

- Địa điểm: Phòng họp C Tỉnh uỷ.
5) 16h00’: Thường trực Tỉnh uỷ ủy quyền đồng chí Trần Tuyết Minh – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đi thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí của tỉnh, thường trú trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (Giao Ban Tuyên giáo lựa chọn địa điểm, mời thành phần đoàn dự).
 
THỨ TƯ
(19/6)

 

SÁNG

1) Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy:
1.1. Từ 07h30’ đến 08h30’: Kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Đồng Phú (Giao UBND huyện Đồng Phú chuẩn bị địa điểm, dẫn đoàn).

- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, UBND huyện Đồng Phú; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cơ quan báo, đài tỉnh.
- Địa điểm: Tập trung tại UBND Huyện Đồng Phú.
1.2. Từ 08h30 – 09h30’: Thăm quan Dự án trại chăn nuôi gà giống và ấp trứng của Công ty cổ phần Dabaco Bình Phước.
- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND, HDND tỉnh, Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và PTNT; Cơ quan báo, đài tỉnh.
- Địa điểm: Tập trung tại điểm thực hiện dự án của công ty tại xã Tân Hưng – huyện Đồng Phú (Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị thông tin tài liệu liên quan và tổ chức hướng dẫn đoàn)


1.3. 09h30’ đến 11h00’: Đi khảo sát các tuyến đường ĐT753B, ĐT755 kết nối BOT Đồng Phú – Bình Dương.


- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng, Đồng Phú; Lãnh đạo các Sở ngành: Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng, Đồng Phú, Cơ quan Báo, Đài của tỉnh (Giao Sở Giao thông Vận tải chuẩn bị bố trí dẫn đoàn đi kiểm tra và chuẩn bị các thông tin tài liệu liên quan)
- Địa điểm: Đường ĐT 753 B, ĐT 755 trên địa bàn 2 huyện Bù Đăng và Đồng Phú.CHIỀU

2) 13h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiếp xúc Cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khoá XIV.
- Nội dung, Thành phần: Thực hiện theo Công văn số 2858/MTTQ-BTT ngày 11/6/2019 của UBMTTQVN tỉnh.

- Địa điểm, Cử tri mời dự: UBND xã Đường 10, Cử tri xã Đường 10 và các xã lân cận của huyện Bù Đăng.3) 13h30’: Thường trực Tỉnh uỷ dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng về khảo sát tình hình xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Nội dung, thành phần: Thực hiện theo Công văn số 3595 – CV/VPTW/nb ngày 30/5/2019 của Văn phòng trung ương Đảng.
- Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.

4) 15h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự Họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019).
Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh.
THỨ NĂM
(20/6)SÁNG
    
      07h30: Thường trực Tỉnh ủy Chủ trì Hội nghị:

1. Hội nghị Thông tin chuyên đề về xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số (Đ/c Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo).

2. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.
Nội dung, Thành phần: Thực hiện theo Công văn số 2940 – CV/TU ngày 01/6/2019 của Tỉnh uỷ.

Địa điểm:  Hội trường Tỉnh.THỨ SÁU
(21/6) 

 1) 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi khảo sát các tuyến đường xuyên tâm; đường KDC Đại Nam – Nha Bích; Đường Chơn Thành – Hoa Lư.
Thành phần: Lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh, UBND huyện Chơn Thành; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Cơ quan báo, đài tỉnh.

2) 08h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Chủ trì Hội nghị gặp mặt, đối thoại và tuyên dương Tri thức năm 2019.
- Nội dung, thành phần: Thực hiện theo Kế hoạch số157-KH/TU ngày 11/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
3) 19h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự Lễ Bế mạc Trại Huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam cụm Miền Đông Nam bộ, Lần thứ XIX năm 2019
- Địa điểm: Khu căn cứ Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết
 
CHỦ NHẬT
(23/6)

SÁNG

Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi công tác tại Nhật Bản đến hết ngày 28/6/2019.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.   

(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn)
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (v).
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây