Lịch TT và BTV tuần thứ 26/2022 (bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần thứ 26/2022 (bổ sung)

Số kí hiệu VB2180
Ngày ban hành 24/06/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 24 tháng 6 năm 2022
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 26 năm 2022 (từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2022)
------

Thứ hai (27/6):
Sáng:      - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
- 07h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đi khám sức khỏe định kỳ. Địa điểm: tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh. Địa điểm: Tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh. Thành phần mời dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành: KHĐT, Công Thương, VHTT&DL, Ngoại vụ, Ban QLKKT.
Thứ ba (28/6):
Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp 612 về việc xây dựng nghị quyết “Tái cơ cấu toàn diện phát triển ngành Nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030” (Cơ quan thường trực Ban Chủ nhiệm 612 và cơ quan chủ trì tham mưu chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh ủy. Thành phần: Theo Quyết định số 612-QĐ/TU ngày 16/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: Đ/c Huỳnh Anh Minh-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở NN&PTNT; đại diện lãnh đạo: Sở KHĐT, Công Thương, Hội Nông dân tỉnh, Sở KHCN, Ban QLKKT, Liên minh hợp tác xã.
- Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
- 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đ/c Lê Thị Xuân Trang -UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam; phát động chương trình “Đồng hành cùng Chi, Tổ phụ nữ” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại UBND huyện Bù Gia Mập.
Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Địa điểm: Tại Thị ủy Bình Long. Thành phần tham dự: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (phụ trách Đảng bộ thị xã Bình Long); đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành: Y tế, Giáo dục-Đào tạo, Nội vụ, Kế hoạch-Đầu tư, Giao thông-Vận tải, Xây dựng, Tài chính.
Thứ (29/6):
Sáng:    - 08h00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ chín, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
              Nội dung: Thông qua các dự thảo: (1) Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022; (2) Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022; (3) Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 31/03/2017 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước; (4) Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53- NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị khoá IX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Thành phần mời dự: Đại diện Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Trung ương, đại diện Tổ Biên tập xây dựng Đề án tổng kết Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có Giấy mời riêng); các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đ/c Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Tài nguyên-Môi trường, Xây dựng, Y tế, Khoa học-Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Phước (đề nghị các đồng chí dự Hội nghị chuẩn bị nội dung phát biểu theo Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
Chiều:   - 14h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động về tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 do BCS đảng Bộ Ngoại giao tổ chức (bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tới tỉnh). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần dự: đại diện lãnh đao: các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, MTTQ, Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.
Thứ năm (30/6):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đ/c Nguyễn Minh Hợi - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đ/c Giang Thị Phương Hạnh - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Giai đoạn 2012-2022) do BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức. Địa điểm: Tại Trụ sở Trung ương Đảng, số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Hồng Trà, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Bùi Xuân Thắng, UVBTV, Giám đốc Công an tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Giai đoạn 2012-2022) do BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức (kết nối từ Trung ương tới điểm cầu cấp tỉnh, huyện). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ. Thành phần: theo Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 17/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- 07h30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo “Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Địa điểm: tại UBMTTQVN tỉnh.
Chiều:     - 13h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh hướng tuyến và giao UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đăk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) (Giao BCS đảng UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị nội dung). Địa điểm: tại Trụ sở Bộ Giao thông Vận tải. Thành phần: Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh bố trí.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh họp Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ an ninh xã hội Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy. Thành phần: theo Quyết định số 1034/QĐ-UBND, ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh gồm các đồng chí: đ/c Lê Thị Xuân Trang-UVBTV, Trưởng Ban BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; đ/c Trần Tuyết Minh - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng,  đ/c Đỗ Đại Đồng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đ/c Vũ Văn Thắng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước. Mời dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành: Tài chính, Tài Nguyên-Môi trường, Kế hoạch-Đầu tư, NN&PTNT, Văn phòng UBND tỉnh; đ/c Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Tối:       - 19h45’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu do UBND tỉnh Bến Tre tổ chức. Địa điểm: Tại Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Thứ sáu (01/7):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nghe Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước báo cáo về công tác tài chính doanh nghiệp. Địa điểm: Tại phòng họp C-Tỉnh ủy. Thành phần mời dự: đ/c Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
- 07h30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đ/c Lê Thị Xuân Trang -UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Đốp.
Chiều:   - Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Đặng Hà Giang
   
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây