Lịch TT và BTV tuần thứ 27/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 27/2017

Số kí hiệu VB604
Ngày ban hành 30/06/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 30/06/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                  *
                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                               Đồng Xoài, ngày 30  tháng 6 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 27 năm 2017 (từ ngày 03/7 đến ngày 07/7/2017)
 
Thứ bảy (01/7): Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ mít tinh kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Đảng nhân dân Campuchia, tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia.
Thứ hai (03/7):
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Văn Lợi
- UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lớp bồi dưỡng theo Đề án 165 Trung ương, tại Australia (đến hết ngày 6/7/2017).
              - 8 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017 (thời gian: cả ngày). Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến UBND tỉnh.
Chiều:   - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Biên tập website Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung.
               Thành phần dự họp: Theo Quyết định 141 –QĐ/TU ngày 3/2/2016 của Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Minh Nhâm - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Đoàn Như Viên - Tổng Biên tập Báo Bình Phước; Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Dương Thanh Huân – Phó Chánh văn phòng Tỉnh uỷ; Phạm Văn Triều - Giám đốc Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Ngọc Thu – Trưởng phòng Báo điện tử Bình Phước; Lê Thanh Lâm – Phóng viên, Phòng thời sự Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh; Thái Thị Tuyết Hồng - Phó trưởng phòng CY - CNTT, Văn phòng Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Kim Thủy – Kế toán, Văn phòng Tỉnh ủy; Phạm Hải Thu - Chuyên viên phòng CY - CNTT, Văn phòng Tỉnh uỷ:
Thứ ba (04/7):
Sáng:    -  7 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 7/2017. Địa điểm: Trụ sở Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Cục Thuế tỉnh, BQL KKT, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung.
(Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan báo cáo kết quả thực hiện các kết luận tại các buổi tiếp doanh nghiệp trước).
              - 7 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7/2017. Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
Thứ tư (05/7):
Sáng:    - 8 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài, công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Địa điểm: Tại Thị ủy Đồng Xoài.
Cùng dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- 8 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé về sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.
Chiều:   -  13 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đăng về sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Đăng.
Cùng dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
              - 13 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh quý II/2017. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy. Nội dung: Các đơn vị dự họp chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II, phương hướng nhiệm vụ quý III/2017; tình hình thực hiện những kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2017; những kiến nghị, đề xuất (nếu có).
Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Thứ năm (06/7):
Sáng:    - 7 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban khối Đảng Tỉnh ủy quý II/2017. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Nội dung: Các đơn vị dự họp chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II, phương hướng nhiệm vụ quý III/2017; tình hình thực hiện những kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2017; những kiến nghị, đề xuất (nếu có).
              Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Bình Phước, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Trường Chính trị tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
- 07 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 9 – khóa VIII. Địa điểm: Tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
    Chiều:   - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung
Thành phần dự họp: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 695-QĐ/TU ngày 09/6/2017 của Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng – UVBTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy; Phạm Phước Hải – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng BDV Tỉnh ủy; Trần Tuyết Minh – UVBTV, Trưởng BTG Tỉnh ủy; Lê Văn Ủy – UVBTV, Trưởng BNC Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Toản – TUV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đỗ Đức Hòa – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, BTC Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Riềng về sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Địa điểm: Tại Huyện ủy Phú Riềng.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Thứ sáu (07/7):
Sáng:     - 7 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi công tác cơ sở
   - 7 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đốp về sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Bù Đốp.
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

 
Đã ký
 
 
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay3,848
  • Tháng hiện tại29,005
  • Tổng lượt truy cập749,215
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây