Lịch TT và BTV tuần thứ 27/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 27/2018

Số kí hiệu VB967
Ngày ban hành 29/06/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/06/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                  *
              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Bình Phước, ngày 29  tháng 6  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 27 năm 2018 (từ ngày 02/7 đến ngày 06/7/2018)
-----
Thứ hai (02/7):
    Sáng:     - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền
, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh dự phiên họp trực tuyến Chính phủ tháng 6 năm 2018 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.
    Chiều:    - 13 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2018. Địa điểm: tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   - Từ 13 giờ 30’ đến 14 giờ 00’: Thường trực Hội Nông dân tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19- NQ/TW.
                   - Từ 14 giờ 00’ đến 14 giờ 30’: Thường trực Hội LHPN tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
                   - Từ 14 giờ 30’ đến 15 giờ 00’: Thường trực Tỉnh đoàn báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW
                   - Từ 15 giờ 00 đến 15 giờ 30’: Thường trực Hội Cựu chiến binh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW
                   - Từ 15 giờ 30’ đến 16 giờ 00’: Thường trực LĐLĐ tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW
                   - Từ 16 giờ 00’: Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
                   Thành phần dự họp các nội dung trên: Đại diện Lãnh đạo BTC Tỉnh ủy; Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam  tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.
           Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo tóm tắt Đề án (đánh giá ngắn gọn phần thực trạng, tập trung vào phần phương án sắp xếp và lộ trình thời gian thực hiện, giải trình những nội dung khác với Đề án của Tỉnh ủy); các Tổ trưởng Tổ thẩm định Đề án báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định Đề án của các cơ quan, đơn vị.
- 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục dự phiên họp trực tuyến Chính phủ tháng 6 năm 2018.
Thứ ba (03/7):
    Sáng:      - 07 giờ 30’:
Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 19/2018 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   - Từ 07 giờ 30’ đến  09 giờ 30’: Thường trực các huyện, thị xã: Phú Riềng, Lộc Ninh, Phước Long; BGĐ sở: NN&PTNT, Y tế; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tình hình thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trưởng BTC Tỉnh ủy; Giám đốc sở: Nội vụ, TN-MT, GD&ĐT.
                   - Từ 09 giờ 30’ đến 10 giờ 30’: Thường trực Hội Nông dân tỉnh báo cáo Đề án văn kiện, nhân sự Đại hội Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023. Mời dự: Đ/c Trưởng BTC Tỉnh uỷ, Đ/c Trưởng BDV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh.
                   - Từ 10  giờ 30’: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh báo cáo Đề án “Nâng cấp Phòng khám và quản lý sức khoẻ cán bộ tỉnh”. Mời dự: Đ/c Trưởng BTC Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, KH&ĐT.
                   - 7 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 7/2018. Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 19/2018 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung: UBND tỉnh báo cáo.
1- Tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, vượt cấp trên địa bàn tỉnh theo Kết luận 172-KL/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Trần Thắng Phúc, UVBTV - Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Trần Ngọc Trai, UVBTV – PCT Thường trực HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, sở TN&MT, NN&PTNT; Đ/c Bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Bù Đốp, Đồng Phú, Hớn Quản, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Phước Long, Đồng Xoài
2- Báo cáo tình hình khó khăn và biện pháp tháo gỡ cho các doanh nghiệp chế biến điều trên địa bàn tỉnh.
3- Tiến độ thực hiện dự án Becamex – Bình Phước và Chương trình tham gia xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản do Công ty Cổ phần Becamex – Bình Phước tổ chức.
4- Kiến nghị, đề xuất của các ngành.
5- Công tác khen cao năm 2018.
Thứ tư (04/7):
     Sáng:    - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi
, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện các kết luận của Tỉnh uỷ. Địa điểm: Tại Huyện uỷ Bù Gia Mập. Thành phần dự họp: Đ/c Trần Thắng Phúc, UVBTV – Giám đốc Công an tỉnh; Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, sở Tài chính, sở KH&ĐT, sở NN&PTNT, sở TN&MT, GTVT, Thanh tra tỉnh.
                   - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ X và sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. Địa điểm: Tại Huyện ủy Hớn Quản.
                   - 09 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh dự lễ ra mắt cuốn sách: “Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng tỉnh Bình Phước”. Địa điểm: tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
     Chiều:   - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV. Địa điểm: tại UBND xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập.
                   - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết giữa  nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Phước Long, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Địa điểm: Tại Thị uỷ Phước Long.
Thứ năm (05/7):
     Sáng      - 07 giờ 30’
: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 20/2018 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung:
- Từ 7 giờ 30’ đến 8 giờ 30’: Thường trực Thị ủy Đồng Xoài báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Phạm Quốc Minh, Phó Trưởng BTC Tỉnh ủy.
- Từ 08 giờ 30’ đến 09 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy Bù Gia Mập báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Trần Thắng Phúc, UVBTV – Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Phạm Quốc Minh, Phó Trưởng BTC Tỉnh ủy.
 - Từ 09 giờ 30’ đến 10 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy Đồng Phú báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Trần Ngọc Trai, UVBTV – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
- Từ 10 giờ 30’: Thường trực Thị ủy Bình Long báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, UVBV – PCT UBND tỉnh, Đ/c Nguyễn Phúc Hậu, TUV – Phó Trưởng BTC Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp các nội dung trên: Đ/c Trưởng BTC Tỉnh ủy; Giám đốc Sở: Nội vụ, NN&PTNT, TN-MT.
           Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo tóm tắt Đề án (đánh giá ngắn gọn phần thực trạng, tập trung vào phần phương án sắp xếp và lộ trình thời gian thực hiện, giải trình những nội dung khác với Đề án của Tỉnh ủy); các Tổ trưởng Tổ thẩm định Đề án báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định Đề án của các cơ quan, đơn vị.
 Chiều:    - 14 giờ 00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
 Nội dung:
 - Từ 14 giờ đến 15 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy Bù Đăng báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
 - Từ 15 giờ 00’ đến 15 giờ 30’: Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
- Từ 15 giờ 30’ đến 16 giờ 00’: Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy.
- Từ 16 giờ 00’: BGĐ Sở Nội vụ, Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Phạm Quốc Minh, Phó trưởng BTC Tỉnh ủy.
Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo tóm tắt Đề án (đánh giá ngắn gọn phần thực trạng, tập trung vào phần phương án sắp xếp và lộ trình thời gian thực hiện, giải trình những nội dung khác với Đề án của Tỉnh ủy); các Tổ trưởng Tổ thẩm định Đề án báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định Đề án của các cơ quan, đơn vị.
Thứ sáu (06/7):
     Sáng:     - 07 giờ 30’
: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 21/2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung:
- Từ 07 giờ 30’ đến 09 giờ 00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Báo cáo kết quả góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy về Đề án thi tuyển chức danh quản lý cấp sở, cấp phòng; (3) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Từ 09 giờ 00’ đến 09 giờ 30’: BGĐ sở Ngoại  vụ báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Phạm Quốc Minh, Phó trưởng BTC Tỉnh ủy.
- Từ 10 giờ 00’ đến 10 giờ 30’ Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Trưởng BNC Tỉnh uỷ.
- Từ 10 giờ 30’: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ
Thành phần dự họp các nội dung trên: Đ/c Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc Sở Nội vụ.
Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo tóm tắt Đề án (đánh giá ngắn gọn phần thực trạng, tập trung vào phần phương án sắp xếp và lộ trình thời gian thực hiện, giải trình những nội dung khác với Đề án của Tỉnh ủy); các Tổ trưởng Tổ thẩm định Đề án báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định Đề án của các cơ quan, đơn vị.
 - 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy dự Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ IV và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Hội CCB tỉnh. Địa điểm: Tại Hội CCB tỉnh.
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy (tiếp)
Nội dung: Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Đề án nhất thể hóa 03 văn phòng (Văn phòng UBND, Văn Phòng HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh). Mời dự: Đ/c Tôn Ngọc Hạnh, TUV - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đ/c Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc sở Nội vụ; Lãnh đạo: VP HĐND, VP UBND, VP Đoàn ĐBQH tỉnh.
  
  * Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
(Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

 
ĐÃ KÝ
 
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm65
  • Hôm nay11,978
  • Tháng hiện tại114,220
  • Tổng lượt truy cập3,355,867
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây