Lịch TT và BTV tuần thứ 27/2019

Lịch TT và BTV tuần thứ 27/2019

Số kí hiệu VB477
Ngày ban hành 27/06/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/06/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                     *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 28 tháng 6 năm 2019

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 27 (từ ngày 01/7 đến ngày 07/7/2019)
- - - - -
 
THỨ BẢY (29/6)
SÁNG      - 8 giờ 00’:  Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội thảo Khoa học do UBND Tp. HCM và ĐHQG Tp. HCM tổ chức. Nội dung: Hạ tầng giao thông khu vực Nam Bộ- Vấn đề và giải pháp phát triển. Địa điểm: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.
CHỦ NHẬT (30/6)

CHIỀU
     - 15 giờ 00’:  Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ khởi công Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quảng Ngãi. Địa điểm: Thôn An Cường, Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
THỨ HAI (01/7)

SÁNG
- Từ 7 giờ 30’ đến 08 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Bình Phước và Quyết định chỉ định Ban Chấp hành đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Địa điểm: Tại Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài). Thành phần: Đại diện Vụ địa phương III BTCTW; Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy, Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh; Đ/c Trần Ngọc Trai, UVBTV – PCTTT HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; Đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Các đồng chí UVBCH Đảng bộ khối; toàn thể cán bộ công chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Khối Doanh nghiệp tỉnh (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với ĐUK cơ quan tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình; ĐUK cơ quan tỉnh phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị hội trường và phục vụ buổi Lễ).
- 08 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, Phiên thứ 18/2019. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
 Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ.
2. UBND tỉnh báo cáo: (1) xin chủ trương về thực hiện các chính sách theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính Phủ. Mời dự: Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh; (2) báo cáo kiến nghị, đề xuất các ngành.
3. Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình xóa 1000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Mời dự: Đại diện lãnh đạo: sở Tài chính, NN&PTNT, LĐTB&XH, Ban Dân tộc tỉnh, NHCS XH tỉnh.
4. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Kết quả thực hiện Thông báo kết luận 536-TB/UBKTTW của UBKTTW; (2) Kiến nghị, đề xuất của các ngành.
5- Tổ rà soát về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính.  Thành phần dự: gồm các đồng: Huỳnh Anh Minh- TUV, Phó CT UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khánh- TUV, CVP Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Bình, PBT – Quyền Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài (nguyên Giám đốc sở TT&TT), Đ/c Nguyễn Thìn Bằng, PGĐ TT CNTT&TT – Sở TT&TT.
6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chủ trương về xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước thời gian tới.
- 8 giờ 00: Thường trực Tỉnh uỷ ủy quyền lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về Thực tiễn những chuyển biến mới trong tôn giáo, tín ngưỡng vùng DTTS trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Phòng họp B- Tỉnh ủy. Thành phần: Theo Kế hoạch 187-KH/TU ngày 26/6/2019; gồm: đại diện lãnh đạo: Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo), Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung)


CHIỀU
- 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự Hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2019 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
THỨ BA (02/7)

SÁNG
 - 6 giờ 30’ đến 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi- UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Bi thư Thị ủy Phước Long. Địa điểm: Tại phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy.
 -  07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy dự Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX. Địa điểm: Hội trường Tỉnh. Thời gian: Ngày 02 và 03/7/2019.
CHIỀU - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi- UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ. Địa điểm: Tại phòng làm việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
THỨ TƯ  (03/7)

SÁNG
- 07 giờ 30: Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục dự Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX. Địa điểm: Hội trường Tỉnh
THỨ NĂM (04/7)

SÁNG
      - 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy dự Phiên họp Chính phủ tháng 6/2019 trực tuyến với các địa phương. Thời gian: 01 ngày. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị tại điểm cầu tỉnh, chuẩn bị tham luận theo Công điện 619/CĐ-VPCP ngày 06/6/2019 của Văn phòng Chính phủ)
THỨ SÁU (05/7)
SÁNG - 07 giờ 30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2019. Địa  điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
   Nội dung:
   1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ.
 2- Tổ chỉ đạo 1381 (Theo Quyết định số 1381-QĐ/TU ngày 10/5/2019 của Tỉnh ủy) thông qua dự thảo báo cáo theo Quyết định 1152-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Thành phần tham dự:  Đ/c Phạm Quốc Minh, Phó BTT BTC Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Thành Chương, Giám đốc Sở Nội vụ; Đ/c Đỗ Đức Hòa, Trưởng phòng TCCB BTC Tỉnh ủy.
 3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận 536-TB/UBKTTW của UBKTTW.
 - 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự  Hội nghị giao ban giữa Bộ CHQS tỉnh – Công an tỉnh – Bộ CHBĐBP tỉnh – BTL Binh đoàn 16 và Trại giam Tống Lê Chân trong thực hiện Nghị định 77/2010-NĐ/CP của Chính phủ. Địa điểm: Hội trường B – Bộ CHQS tỉnh.
CHIỀU - 14 giờ 00: Đ/c Trần Tuệ Hiền- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về các đoàn cán bộ chính sách đi tham quan, nghỉ dưỡng năm 2019 (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung báo cáo). Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy
                                         THỨ BẢY (06/7)
SÁNG - 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Bình Phước. Địa điểm: Khách sạn Bom Bo.
 
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.   


(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn)

 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (v).
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm66
  • Hôm nay16,095
  • Tháng hiện tại249,651
  • Tổng lượt truy cập3,491,298
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây