Lịch TT và BTV tuần thứ 29/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 29/2018

Số kí hiệu VB982
Ngày ban hành 13/07/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/07/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                *
              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Bình Phước, ngày  06  tháng 7  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 29 năm 2018 (từ ngày 16/7 đến ngày 20/7/2018)
-----
Thứ bảy (14/7):
    Sáng:     - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị cán bộ toàn quốc rút kinh nghiệm về đảm bảo an ninh, trật tự thời gian qua. Địa điểm: Tại Trụ sở Trung ương Đảng, số 01, Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Quốc Bình, UVBTV – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Đ/c Bùi Xuân Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
Thứ hai (16/7):
    Sáng:     - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Địa điểm: Hội trường trụ sở Trung ương Đảng, số 01 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Thành phần cùng dự: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy.
Thứ ba (17/7):
   Sáng:      - 07 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2018. Địa điểm: tại Trụ sở tiếp công dân. Thành phần cùng dự: Do UBND tỉnh bố trí.
   Chiều:     - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn chủ trì họp Đoàn kiểm tra 964 về kiểm tra cán bộ đảng viên thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý (UBKT Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp: Thành viên theo Quyết định số 964-QĐ/TU ngày 12/4/2018 của BTV Tỉnh ủy, gồm đồng chí: Phạm Phước Hải - UVTV, CN UBKT Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Quách Thị Ánh - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trịnh Văn Huy - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Đỗ Mạnh Cường - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bùi Thị Giang - Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, Nguyễn Đức Hạnh - CV Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy; Đại diện Thường trực các huyện, thị ủy: Đồng Xoài, Phước Long, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập và Hớn Quản; đại diện chi bộ, lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các đồng chí: Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản.
Thứ tư (18/7):
    Sáng:      - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Công ty Cổ phần BOT dự án đường Đồng Phú  - Bình Dương về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết (giao Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước phối hợp với Hội đồng đền bù huyện Đồng Phú chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở TNMT, GTVT, Tài chính, KH&ĐT; Bí thư, chủ tịch UBND huyện Đồng Phú; đại diện Hội đồng đền bù huyện Đồng Phú; Giám đốc, Chủ tịch Công ty Cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương (giao Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước mời).
                   - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 7 năm 2018. Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính công. Thành phần tham dự: Do UBND tỉnh bố trí.
                   - 07 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chơn Thành và sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Chơn Thành.
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm; tình hình triển khai thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Huyện ủy Hớn Quản. Thành phần tham dự: Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, NN&PTNT, TN&MT, GTVT.
             - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban khối Đảng Tỉnh ủy quý II/2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Nội dung: Các đơn vị dự họp chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II, phương hướng nhiệm vụ quý III/2018; tình hình thực hiện những kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2018; những kiến nghị, đề xuất (nếu có). Thành phần dự họp: Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Bình Phước, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Trường Chính trị tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
Thứ năm (19/7):
    Sáng:     - 07 giờ 30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 9/2018 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung: Thường trực các huyện, thị ủy: Đồng Xoài, Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn quản báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW         Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, TUV – PCT UBND tỉnh, Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quang Toản, TUV – Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; Đ/c Nguyễn Thành Chương, Giám đốc Sở Nội vụ; Đ/c Nguyễn Phúc Hậu, TUV – Phó Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Phạm Quốc Minh, Phó Trưởng BTC Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo sở Tài chính.
    Chiều:    14 giờ 00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tiếp)
                   Nội dung: Thường trực các huyện: Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, TUV – PCT UBND tỉnh, Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quang Toản, TUV – Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; Đ/c Nguyễn Thành Chương, Giám đốc Sở Nội vụ; Đ/c Nguyễn Phúc Hậu, TUV – Phó Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Phạm Quốc Minh, Phó Trưởng BTC Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo sở Tài chính
Thứ sáu (20/7):
     Sáng:     - Từ 08 giờ 00’ đến 09 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh động viên công nghiệp (2003 – 2018) do Bộ Quốc phòng tổ chức. Địa điểm: tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- 07 giờ 30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2018 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung: Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, UBKT, Ban Nội chính, Ban Dân vận báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, TUV – PCT UBND tỉnh, Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quang Toản, TUV – Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; Đ/c Nguyễn Thành Chương, Giám đốc Sở Nội vụ; Đ/c Nguyễn Phúc Hậu, TUV – Phó Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Phạm Quốc Minh, Phó Trưởng BTC Tỉnh ủy.
- 08 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778. Địa điểm: Tại Đoàn KT – QP 778 xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập.
     Chiều:   - 14 giờ 00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tiếp)
                   Nội dung: Lãnh đạo các đơn vị: MTTQ, Hội Nông dân, Hội LHPN, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, TUV – PCT UBND tỉnh, Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quang Toản, TUV – Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; Đ/c Nguyễn Thành Chương, Giám đốc Sở Nội vụ; Đ/c Nguyễn Phúc Hậu, TUV – Phó Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Phạm Quốc Minh, Phó Trưởng BTC Tỉnh ủy.
 
Lưu ý: Các đơn vị báo cáo tóm tắt Đề án, tập trung vào phần phương án sắp xếp, lộ trình thực hiện; báo cáo những vấn đề khác so với Đề án của Tỉnh ủy và Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy).
 
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(ĐÃ KÝ)
 
Nguyễn Văn Khánh
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại93,566
  • Tổng lượt truy cập3,335,213
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây