Lịch TT và BTV tuần thứ 29/2019 (có sửa đổi bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần thứ 29/2019 (có sửa đổi bổ sung)

Số kí hiệu VB491
Ngày ban hành 11/07/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                       *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày  12 tháng 7 năm 2019

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 29 (từ ngày 15/7 đến ngày 21/72019)
- - - - -

Trong Tuần làm việc 29, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau:
 
THỨ HAI (15/7)

SÁNG
     1) 07h30: Thường trực Tỉnh uỷ dự Hội nghị trực tuyến nói chuyện chuyên đề về xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số do Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai.
     Thành phần:
 
  • Thành phần dự tại đầu cầu Hội trường tỉnh:

     Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban ngành ban, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các Doanh nghiệp Nhà nước; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Báo cáo viên Trung ương; Báo cáo viên cấp tỉnh; Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp; Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước;các đồng chí UVBTV Đảng ủy Công ty cổ phần cao su Đồng Phú; Lãnh đạo các đơn vị viễn thông: VNPT, Viettel, Mobifone Bình Phước, Bưu điện tỉnh; Trưởng các phòng và tương đương thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Trường, Phó Trưởng phòng và tương đương của Sở Thông tin và Truyền thông; Giảng viên Trường Chính trị tỉnh (là Đảng viên).

     - Thành phần dự ở điểm cầu cấp huyện:

     Các đ/c TUV là Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các phòng, ban chuyên môn trực thuộc; Báo cáo viên cấp tỉnh tại địa phương; Báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã. 

         - Các đồng chí UVBTV Đảng ủy công ty TNHHMTV Cao su Phú Riềng: dự tại điểm cầu công ty TNHHMTV cao su phú riềng.

       - Các điểm cầu Lộc Ninh, Bình Long, Chơn Thành: Mời các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy các Công ty cao su Lộc Ninh, Bình Long, Sông Bé trên địa bàn.

  2) 09h30: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
     Nội dung: Về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, tình hình hoạt động  Ngành truyền thông trong những năm qua; Lễ trao biên bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và UBN tỉnh Bình Phước về hợp tác phát triển Thông tin và Truyền thông; Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Phước và Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT).
     Thành phần cùng dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các Văn phòng: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lãnh đạo Báo Bình Phước, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: VNPT Bình Phước, Viettel, Bình Phước. Mobiphone Bình Phước, Bưu điện tỉnh.
Dự đưa tin: các cơ quan báo, đài của tỉnh.
     Địa điểm:  Hội trường Tỉnh uỷ.

      Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung (1) và (2) theo kế hoạch 166/KH-UBND tỉnh ngày 04/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
   
THỨ BA (16/7)


SÁNG
 
 07h30: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 21/2019
(Thời gian; Cả ngày)
Nội dung:
     1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo công tác cán bộ.
2. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo:
2.1. Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các Hội đặc thù từ cấp tỉnh đến cơ sở TBKL số 2152-TB/TU ngày 19/9/2018 của Thường trực Tỉnh ủy.
2.2. Việc thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng. Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.
3. Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kiến nghị của các ngành.
 4. Tổ rà soát về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính. Mời dự: Đồng chí Huỳnh Anh Minh - TUV, Phó CT UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khánh- TUV, CVP Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Bình, PBT – Quyền Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài (nguyên Giám đốc sở TT&TT), Đ/c Nguyễn Thìn Bằng, PGĐ TT CNTT&TT – Sở TT&TT.
Thành phần: UBND tỉnh và các đơn vị chủ trì báo cáo chủ động mời các đơn vị liên quan cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.

2) 09h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự Công bố Quyết định sáp nhập Công ty TNHH MTV Cáo su Phước Long vào Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Phước.
Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
 
CHIỀU
13h30’: TIẾP TỤC HỌP THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ PHIÊN 21/2019.
 Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo
1. Danh sách các dự án công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (Mời dự: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

2. Xây dựng các con đường phía Bắc Thành phố Đồng Xoài theo hình thức BT do Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Phương đề xuất.

3. Xin chuyển chủ đầu tư của các dự án đường dây truyền tải 220 KV Lộc Ninh – Bình Long do tập đoàn Hưng Hải chiếm cổ phần chi phối là 65%.
4. Viêc bố trí, sử dụng diện tích đất Tập đoàn cao su giao về cho địa phương;
5. Quy hoạch vùng an toàn sinh học ngành chăn nuôi; chuyển đổi 4000 ha rừng sản xuất.
6. Báo cáo việc quy hoạch Trung tâm hành chính Thị xã Bình Long.
Thành phần: UBND tỉnh, các đơn vị chủ trì báo cáo trên cơ sở các nội dung làm việc, chủ động mời các đơn vị liên quan cùng dự.
Đối với nội dung 1.4: Mời dự: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh và các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
 
THỨ TƯ  (17/7)
 
07h30: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phiên thứ 12 năm 2019
(Thời gian: Cả ngày)
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.

    Nội dung:
     1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy:
     1.1. Báo cáo công tác cán bộ.
     1.2. Công tác rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh và quy hoạch lãnh đạo các sở, ngành, cấp ủy huyện và tương đương
     1.3. Thông qua Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp; thông qua các Tiểu ban chỉ đạo đại hội.
     1.4. Đóng góp ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị (theo Công văn số 8625-CV/BTCTW ngày 05/7/2019 của Ban Tổ chức Trung ương).
     2. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh: Báo cáo anh sách các dự án công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
    3) 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ, ủy quyền Đồng chí Lê Thị Xuân Trang, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh uỷ dự Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Hội chữ Thập đỏ tỉnh.
     Địa điểm:  Hội trường Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
   
THỨ NĂM (18/7)
SÁNG
      08h00: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Công ty WHA Việt Nam.
     Thành phần: Đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Các Sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.
     Địa điểm:  Phòng họp B – Tỉnh uỷ.


 
    1)13h30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
      Địa điểm: Hội trường tỉnh Bình Phước.
2) 16h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dự đoàn viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân dịp Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

     Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, ấp 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú (12h10’ đoàn tập trung tại UBMTTQ VN tỉnh cùng đi).
THỨ SÁU (19/7)


SÁNG
      07h00’: Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
     Địa điểm: Hội trường tỉnh Bình Phước.
 

CHIỀU
     13h30’:  Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Ban Dân vận Trung ương về đánh giá 5 năm thực hiện Kết luận số 101 – KL/TW do đồng chí Nguyễn Lam – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn.
      Thành phần: Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, Đại diện Lãnh đạo UBND, UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân  vận Tỉnh uỷ; Liên đoàn lao động tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu Chiến binh; Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo); Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Dân tộc; Văn Phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ.
     Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
 
 
CHỦ NHẬT (21/7)


SÁNG
          08h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
     Địa điểm: Trung tâm huấn luyện và  thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh.

Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn)

 
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (v).
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Nguyễn Văn Khánh


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại93,440
  • Tổng lượt truy cập3,335,087
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây