Lịch TT và BTV tuần thứ 29/2020 (có chỉnh sửa)

Lịch TT và BTV tuần thứ 29/2020 (có chỉnh sửa)

Số kí hiệu VB811
Ngày ban hành 09/07/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                     *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 10 tháng 7 năm 2020
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 29 năm 2020 (từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020)
- - - - -

Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội và dự chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp theo nhiệm vụ được phân công (Các Đảng bộ: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, Huyện Bù Đốp, thị xã Bình Long, Đồng Phú, Hớn Quản).
THỨ HAI - NGÀY 13/7
SÁNG
1) 08h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Đồng chí Trần Tuyết Minh – UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Phụ trách Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú); Đại diện Lãnh đạo: Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
2) 09h00: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập về triển khai kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Thành phần dự: Đ/c Bùi Xuân Thắng, UVBTV – Giám đốc Công an tỉnh phụ trách huyện Bù Gia Mập; Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Gia Mập.
3) 08h30: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dựĐồng chí Lê Văn Uy – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ (Phụ trách Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh); Đại diện Lãnh đạo: Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.
08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Lê Thị Xuân Trang, UVBTV Tỉnh ủy – Trưởng BDV Tỉnh ủy, kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh dự Hội nghị trực tuyến Công tác Dân vận trong hoạt động hoà giải ở cơ sở do Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ thăm gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đồng Phú nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Giao Sở Lao động TB&XH tỉnh chủ trì, phối hợp với Huyện uỷ Đồng Phú tham muu nội dung, chương trình.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh; đại diện Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và xã hội; Huyện uỷ Đồng Phú; phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước dự đưa tin.
Địa điểm: Tại Huyện Đồng Phú.
(Đoàn tập trung tại trụ sở Tỉnh ủy lúc 13 giờ 30’ để cùng đi, phương tiện đi do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí).
3) 15h00’:  Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Đồng Phú về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Đồng Phú.
Địa điểm: Hội trường Huyện uỷ Đồng Phú.
2) 13h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
3) 14h00: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Chơn Thành triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Huyện uỷ Chơn Thành chuẩn bị nội dung, chương trình.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Huyện uỷ Chơn Thành.
THỨ BA - NGÀY 14/7
SÁNG
1) 08h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Huyện Bù Đốp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dựĐồng chí Nguyễn Quốc Bình – UVBTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Phụ trách Đảng bộ Huyện Bù Đốp); Đại diện Lãnh đạo: Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Đảng bộ Huyện Bù Đốp mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Hội trường Huyện uỷ Bù Đốp.
2) 08h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Thị uỷ Bình Long nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo: Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Đảng bộ Thị uỷ Bình Long mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Hội trường UBND Thị xã  Bình Long.
3). Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh uỷ quyền Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân theo định kỳ tháng 7/2020.
Thành phần cùng dự: Do Thường trực HĐND tỉnh mời.
Thời gian: 07 giờ 30’.
Địa điểmTại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
4) 08h30: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bù Đăng triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Huyện uỷ Bù Đăng chuẩn bị nội dung, chương trình.
Cùng dự: Đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phụ trách huyện Bù Đăng; Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Huyện uỷ Bù Đăng.

CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ liên hệ mời các cá nhân, đơn vị liên quan.
Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ mời.
Địa điểm: Phòng làm việc Bí thư Tỉnh uỷ.
THỨ TƯ - NGÀY 15/7


SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ  làm việc tại trụ sở (có chương trình riêng).
2) 08h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự Hội nghị trực Tuyến toàn quốc Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 – CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng Chính sách xã hội.
Thành phần:
* Đối với cấp tỉnh: Chủ trì: Thường trực Tỉnh uỷ.
- Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,
- Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,
- Lãnh đạo các sở, ngành: Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh Đoàn, UBMTTQVN tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Kho bạc Nhà nước.
- Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH;
- Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH;
- Các ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn tỉnh: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV), Ngân hàng Công thương (Vietinbank), Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank);
- Ban Giám đốc và các Trưởng, Phó phòng chuyên môn nghiệp vụ NHCSXH tỉnh.
* Đối với cấp huyện:
- Đại diện Thường trực Huyện, thị ủy, thành ủy;
- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố;
- Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH;
- Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
3) 08h30’: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Hớn Quản nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dựĐồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh (Phụ trách Đảng bộ huyện Hớn Quản); Đại diện Lãnh đạo: Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Đảng bộ huyện Hớn Quản mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Hội trường Huyện Hớn Quản.
2) 08h00: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2020).
Địa điểm: Hội trường tỉnh.


CHIỀU
14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì họp Tiểu Ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Giao Tổ giúp việc Tiểu Ban Nhân sự chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần: Các thành viên Tiểu Ban Nhân sự đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tổ phó và thư ký Tổ giúp việc Tiểu ban nhân sự.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
 
THỨ NĂM - NGÀY  16/7
SÁNG


 
1) 08h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Đ/c Trần Tuệ Hiền – PBT, Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Đảng bộ Công an tỉnh; Đại diện Lãnh đạo: Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Đảng bộ Công an tỉnh mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Hội trường B -  Công an tỉnh.
2) 08h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Phú nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dựĐồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh  uỷ (Phụ trách Đảng bộ huyện Đồng Phú); Đại diện Lãnh đạo: Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, các thành phần khác do Đảng bộ huyện Đồng Phú mời (theo Công văn số 3803-CV/TU ngày 08/5/2020 của Tỉnh uỷ).
Địa điểm: Hội trường huyện Đồng Phú.


CHIỀU
14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 18/2020
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: (1) Báo cáo công tác cán bộ, chính sách cán bộ; (2) Báo cáo Dự thảo Quyết định điều chỉnh phân bổ Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Hội đồng xét tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể (Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung báo cáo): Báo cáo  Dự thảo Quyết định, danh sách tinh giản biên chế đợt I/2020 theo Nghị định 108/NĐ-CP và Nghị định 113/NĐ-CP.
3. Huyện uỷ Bù Gia Mập: Báo cáo Phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Mời dự: Trưởng BTC Tỉnh ủy, Phó trưởng BTC phụ trách công tác cán bộ.
4. Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh: Báo cáo phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Mời dự: Trưởng BTC Tỉnh ủy; Phó trưởng BTC phụ trách công tác cán bộ.
5. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh: Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án đường Đồng Phú – Bình Dương, dự án BT đường Lộc Tấn – Bù Đốp. Thành phần dự: Giao UBND tỉnh bố trí.
6. Trường Chính trị tỉnh: Báo cáo đề án “Sử dụng, quản lý và vận hành Ký túc xá”. Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Giám đốc Sở Tài chính, đại diện Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh.
7. Văn phòng Tỉnh ủy: Báo cáo kiến nghị, đề xuất các ngành.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
THỨ SÁU - NGÀY 17/7
SÁNG
1, Từ 7h30’ – 08h00’: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thăm Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh. Giao UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình.
2) 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phiên 11/2020.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: (1) Báo cáo công tác cán bộ, chính sách cán bộ; (2) Báo cáo Dự thảo Quyết định điều chỉnh phân bổ Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Hội đồng xét tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể (Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung báo cáo): Báo cáo  Dự thảo Quyết định, danh sách tinh giản biên chế đợt I/2020 theo Nghị định 108/NĐ-CP và Nghị định 113/NĐ-CP.
3. Huyện uỷ Bù Gia Mập: Báo cáo Phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.
4. Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh: Báo cáo phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025.
5. Tiểu Ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo): Báo cáo công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
CHIỀU Thường trực  Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Đã ký


Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập63
  • Hôm nay16,641
  • Tháng hiện tại255,690
  • Tổng lượt truy cập3,497,337
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây