Lịch TT và BTV tuần thứ 30/2021

Lịch TT và BTV tuần thứ 30/2021

Số kí hiệu VB1919
Ngày ban hành 22/07/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 23 tháng 7  năm 2021
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 30 năm 2021 (từ ngày 24/7 đến ngày 30/7/2021)
- - - - -
Thứ bảy (24):
       Chiều:      - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), thăm bệnh viện Đa khoa tỉnh; đi thăm khu cách ly trên địa bàn thành phố Đồng Xoài và làm việc với Thường trực Thành ủy Đồng Xoài về công tác phòng, chống dịch Covid 19 (giao UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Thành ủy Đồng Xoài chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Thành ủy Đồng Xoài. Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sở Y tế.
                          - 16h00Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủydự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy (Các thành phần khác dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh, do Văn phòng UBND tỉnh bố trí).
Lưu ý: - Các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy có thể dự ở đầu cầu của tỉnh hoặc tại điểm cầu các huyện, thị, thành phố.
  - Thường trực Tỉnh ủy duy trì hàng ngày (cả thứ bảy và chủ nhậtvào lúc 16h00 hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống Covid 19.
Thứ hai (26/7):
     Sáng:        Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc theo chương trình sau:
                        - 08h00 – 09h30’: Làm việc với Thường trực Tỉnh đoàn.
                        - 09h30: Làm việc với Thường trực Hội Nông dân tỉnh.
                        Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh ủy. 
Nội dung: Nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình chung về tổ chức bộ máy đơn vị, những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
     Chiều:       - 14h00’- 15h00’:Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủylàm việc với đồng chí Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng làm việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
- 15h15’:Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm và làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh về công tác đảm bảo ANCT, TTATXH; công tác phòng, chống dịch Covid 19. Địa điểm: Tại Công an tỉnh. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh.
Thứ ba (27/7):
    Sáng:     - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2021. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy
                        Nội dung:
                        1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên; Kế hoạch giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên giai đoạn 2021- 2025.
                        2- Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh: Thông qua phương án điều trị các ca nhiễm dịch Covid 19 (F0) thuộc diện cán bộ BTV Tỉnh ủy quản lýThành phần cùng dựĐại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế.
                        3- BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: Dự thảo Nghị quyết chuyên đề vềchuyển sang trạng thái sẵn sàng cao trong phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước. Thành phần dự: do UBND tỉnh bố trí.
   Chiều:         - 14h00’– 15h00’:Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND tỉnh (Thường trực HĐND tỉnh báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới).Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
-15h30’:Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm và làm việc với Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác Quốc phòng địa phương, công tác phòng, chống dịch Covid 19. Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh.
Thứ tư (28/7): 
     Sáng:        - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở
                        *Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủyđi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19 (có chương trình riêng).
     Chiều:     14h00’ – 15h00’:  Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh. Địa điểm:Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Nội dung: Nghe Trường Chính trị tỉnh báo cáo tình hình cơ cấu tổ chức bộ máy; những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
- 15h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm và làm việc với Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; công tác phòng, chống dịch Covid 19. Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh.
Thứ năm (29/7):
     Sáng:        - 08h00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủyđi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19 (có chương trình riêng).
Thứ sáu (30/7):
     Sáng:        - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 12/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên; Kế hoạch giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên giai đoạn 2021 – 2025.
                        2- BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: Dự thảo Nghị quyết chuyên đề vềchuyển sang trạng thái sẵn sàng cao trong phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước. Thành phần do UBND tỉnh bố trí.
                        3- Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Quy định ứng dụng phần mềm điều hành tác nghiệp để số hóa văn bảncủa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
    Chiều:       -16h00:dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Phòng họp – Tỉnh ủy


Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.
 
          Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây