Lịch TT và BTV tuần thứ 30/2023

Lịch TT và BTV tuần thứ 30/2023

Số kí hiệu VB2352
Ngày ban hành 22/07/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 30 năm 2023 (từ ngày 24/7 đến ngày 28/7/2023)
------
Chủ nhật (23/7):
    Sáng:     - 07h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ giỗ anh linh các Liệt sĩ và hương hồn đồng bào tử nạn tại núi Bà Rá – Phước Long nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023) do Ban Liên lạc truyền thống K11 tổ chức. Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Phước Long; Đền thờ Liệt sĩ Bà Rá.
Thứ Hai (24/7):
 Sáng:     - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 27/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                Nội dung:
                1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác quy hoạch cán bộ Kho bạc nhà nước, Cục Hải quan tỉnh. Mời dự nội dung 1,2: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
                2. UBKT Tỉnh ủy báo cáo: Vụ việc liên quan đến cán bộ, đảng viên theo Công văn số 1079-CV/UBKTTU ngày 18/7/2023 của UBKT Tỉnh ủy.
                3. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Xin ý kiến kế hoạch thực hiện các tiêu chí để đạt Trường chuẩn Quốc gia trong năm 2023; (2)  Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH trong điều kiện KTTT định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; (3) Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phần dự họp: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
4. Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thông qua: Dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam. Thành phần mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.
     Chiều:    - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 17/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
1. Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo: Kết quả rà soát đơn thư khiếu nại.
2. UBKT Tỉnh ủy thông qua: (1) Tham mưu nội dung thực hiện Công văn số 1808-CV/BTCTW ngày 06/7/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ; (2) Công tác cán bộ đảng viên liên quan đến Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Tham mưu nội dung thực hiện Công văn số 1808-CV/BTCTW ngày 06/7/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ; (2) Công tác cán bộ; (3) Đề án thi nâng ngạch công chức, viên chức năm 2023.
                    4. Đảng ủy Công an tỉnh thông qua: Dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.
5. UBKT Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 06 tháng đầu năm 2023.
6. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Báo cáo công tác tài chính cấp ủy năm 2023; (2) Báo cáo số 334-BC/VPTU ngày 20/7/2023 về nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15.
Thứ Ba (25/7):
   Sáng:       - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp sơ kết đánh giá việc triển khai thí điểm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc Sở TT&TT; Đ/c Bí thư, Phó bí thư Thường trực, Trưởng ban, Phó trưởng Ban Tuyên giáo: Thành phố Đồng Xoài, huyện Đồng Phú, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Viettel Bình Phước.
- 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia. Địa điểm: Tại Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.
Chiều:     - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo chủ chốt do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức (thời gian: đến hết ngày 01/8/2023). Địa điểm: Tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Thứ Tư (26/7): 
 Sáng:     - 07h30’ – 09h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, chương trình họp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Đ/c Giám đốc Công an tỉnh, Đ/c Chánh án TAND tỉnh, Đ/c Viện Trưởng VKSND tỉnh.
                - 09h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, thông báo thành phần dự). Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà người có công nhân dịp 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023) tại huyện Bù Đăng và thăm một số mô hình nông dân, hộ kinh doanh sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Bù Đăng (giao Huyện ủy Bù Đăng phối hợp các đơn vị liên quan bố trí chương trình đoàn đi). Thành phần cùng đi: Theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh, gồm: Đ/c Bí thư Huyện ủy Bù Đăng; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, sở LĐTB&XH, Tư pháp; phóng viên Đài PTTH&Báo Bình Phước dự đưa tin.
Thứ năm (27/7):
    Sáng:     - 06h00’: Thường trực, UVBTV Tỉnh ủy dự Lễ viếng, Lễ truy điệu, an táng hài cốt Liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023). Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
                    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023 (giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự). Địa điểm: Tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.
    Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2023 (giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Thanh tra tỉnh, sở Nội vụ, Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan tỉnh, Chi cục kiểm lâm, Văn phòng UBND tỉnh.
Thứ Sáu (28/7):
Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh dự Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2023 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
Thứ bảy (29/7):
    Sáng:      - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Hồng Trà – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Hội thảo khoa học “Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước – thực trạng và giải pháp” do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại khách sạn Sunrise, 81 Hoàng Lê Kha, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   
    

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây