Lịch TT và BTV tuần thứ 31/2017 (có sửa đổi bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần thứ 31

Số kí hiệu VB631
Ngày ban hành 28/07/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 28/07/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
             *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Đồng Xoài, ngày  28 tháng 7 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 31 năm 2017 (từ ngày 31/7 đến ngày 04/8/2017)
 
Thứ bảy (29/7): - 15g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp về công tác Đoàn và phòng trào Đoàn Thanh niên giữa Tỉnh Đoàn Bình Phước với Đoàn thanh niên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Địa điểm: Hội trường Tỉnh đoàn.
Thứ hai (31/7):
Sáng: - 08g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thành phố HCM. Địa điểm: Tại Trung ương Giáo Hội Phật giáo việt Nam (số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP HCM).
Thành phần cùng dự: Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đ/c Trưởng Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).
- 08g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy về các nội dung liên quan đến Quỹ hỗ trợ ASXH. (giao Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung làm việc). Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Mời dự: - Đ/c Lê Thị Xuân Trang – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Tiến Dũng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Quang Toản  – TUV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đ/c Võ Văn Mãng – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh; đ/c Nguyễn Tấn Hùng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; đ/c Vũ Văn Thắng – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long.
Chiều:- 15g30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy dự Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo (01/8/1930 – 01/8/2017). Địa điểm: Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ ba (01/8):
Sáng: - 07g30’ – 09g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Thường trực BCĐ phát triển kinh tế hợp tác tỉnh. Nội dung: Thông qua dự án đầu tư xây dựng HTX Nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao tại huyện Đồng Phú; Dự thảo Quy chế làm việc của BCĐ; chủ trương đổi tên và kiện toàn BCĐ các huyện, thị xã (giao Liên Minh hợp tác xã tỉnh – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp: Đ/c Chủ tịch LMHTX tỉnh, PCT UBND tỉnh phụ trách khối kinh tế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, GĐ Sở NN&PTNT, GĐ Sở KH&ĐT, GĐ Sở Tài chính, GĐ Sở Xây dựng, GĐ Sở TN&MT, các đồng chí Thư ký BCĐ.
- 09g00’– 10g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy về tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên (cả đơn thư có danh và nặc danh). Địa điểm: Phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy.
- 10g00’ – 11g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tổ trưởng Tổ công tác 586 về kết quả theo dõi, giám sát Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bọng – Đăng Hà (huyện Bù Đăng). Địa điểm: Phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy.
- 8g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 8/2017. Địa điểm: Trụ sở Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Cục Thuế tỉnh, BQL KKT, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung.
(Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan báo cáo kết quả thực hiện các kết luận tại các buổi tiếp doanh nghiệp trước).
Chiều:- 14g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đ/c Nguyễn Văn Trăm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và thăm Trung tâm kiểm soát an ninh (Công an tỉnh). Địa điểm: Trụ sở Công an tỉnh.
Mời dự: Trưởng các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Xây dựng. Giao BTV Đảng ủy Công an tỉnh mời Giám đốc VIETTEL – Chi nhánh Bình Phước cùng thăm Trung tâm kiểm soát an ninh.
Thứ tư (02/8):
Sáng: - 07g30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Khóa IX. Địa điểm: xã Quang Minh, huyện Chơn Thành.
- 08g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư về công tác thông tin đối ngoại. Địa điểm: Hội trường Học viện CTQG HCM (Tp. Hà Nội).
Chiều:- 13g30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Khóa IX. Địa điểm: xã Minh Long, huyện Chơn Thành.
Thứ năm (03/8):
Sáng: - 07g30’: Thường trực Tỉnh ủy họp phiên thứ 12. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Nội chính Tỉnh ủy: báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên (cả đơn thư có danh và nặc danh). Mời dự: Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2. Tổ trưởng Tổ công tác 586 báo cáo về kết quả theo dõi, giám sát Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cứu hộ, cứu nạn Sao Bọng – Đăng Hà (huyện Bù Đăng).
3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung liên quan đến Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội.
4. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh: báo cáo Tờ trình số 171/TTr-BTT ngày 24/5/2017 của BTT UBMTTQVN tỉnh đề nghị hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số từ Quỹ “Vì người nghèo”.
- 13g30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Hội đồng nhân dân Thị xã Đồng Xoài Khóa IV. Địa điểm: Hội trường A – UBND Thị xã.
Chiều:- 14g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đ/c Nguyễn Văn Trăm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long. Nội dung: Những vướng mắc trong triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội. Địa điểm: Trụ sở Thị ủy Bình Long.
Mời dự: Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Tài nguyên – Môi trường, Giao thông – Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, BQL các Khu kinh tế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ sáu (04/8):
Sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thứ 12/2017. Địa điểm: Phòng họp B- Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Đảng đoàn MTTQVN tỉnh thông qua dự thảo “Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với nhân dân”.
2. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo dự thảo Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; dự thảo Quy định cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp UBKT Tỉnh ủy (thay thế Quy định 575-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
3. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo dự thảo Đề án phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017 – 2020 (Thực hiện Thông báo Kết luận số 447-TB/TU ngày 13/9/2016 của Tỉnh ủy).
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(ĐÃ KÝ)
 
 
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay1,861
  • Tháng hiện tại68,937
  • Tổng lượt truy cập411,197
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây