Lịch TT và BTV tuần thứ 31/2019

Lịch TT và BTV tuần thứ 31/2019

Số kí hiệu vb506
Ngày ban hành 25/07/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/07/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                   *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 26 tháng 7 năm 2019
 
LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ

Tuần thứ 31 (từ ngày 29/7 đến ngày 02/8/2019)
- - - - -Trong Tuần làm việc 31, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau 
THỨ HAI (29/7)
SÁNG


1) Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đi công tác tại Hà Nội (đến hết ngày 31/7/2019).

2) 07h30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 7 năm 2019.

Thành phần: Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (do UBND tỉnh bố trí).

Địa điểm: Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.
 
THỨ BA (30/7)

SÁNG 07h30’: Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tiếp Công dân định kỳ tháng 7/2019.


Thành phần: Mời dự: Thường trực HĐND; UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở TN&MT; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng, UBND Thành phố Đồng Xoài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Các cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi được yêu cầu.
­
Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
 
THỨ TƯ (31/7)


SÁNG
 


07h30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su  Bình Phước và sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.
Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
 


CHIỀU

16h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự buổi Họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo.
Địa điểm: Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
 
THỨ NĂM (01/8)SÁNG

07h30’:Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 22 năm 2019 

1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác tổ chức cán bộ.
2. Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy: Báo cáo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Mời dự: Đ/c Trần Tuyết Minh - UVBTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; Đ/c Quách Ái Đức – GĐ Sở Y tế; Đ/c Vũ Xuân Trường – PGĐ Sở Nội vụ; Đ/c Nguyễn Thụy Phương Thảo – PGĐ Sở Tài chính; Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh)
3. Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh:
3.1. Báo cáo về phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức chỉ đạo bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2019 – 2021;
3.2. Xin chủ trương về mở rộng đối tượng khám BHYT tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Cán bộ tỉnh.
Thành phần: Mời dự các nội dung (trừ công tác cán bộ): Lãnh đạo UBND tỉnh, các thành phần khác do UBND tỉnh và các đơn vị chủ trì báo cáo mời (nếu có).

Địa điểm: Điểm cầu Phòng họp C – Tỉnh uỷ.

 


CHIỀU

13h30’: Tiếp tục họp Thường trực Tỉnh ủy Phiên thứ 22 năm 2019
 UBND tỉnh:
1. Thông qua Nghị quyết về phát triển ngành điều; Nghị quyết về phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh.
2. Báo cáo kiến nghị đề xuất của các ngành.

3. Báo cáo thực trạng, công tác quản lý, khai thác các dự án BOT đường giao thông trên địa bàn tỉnh.

4. Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh.
5. Báo cáo phương án sáp nhập các quỹ có tính chất đầu tư.

Thành phần: Mời dự các nội dung: Lãnh đạo UBND tỉnh, các thành phần khác do UBND tỉnh và các đơn vị chủ trì báo cáo mời (Nếu có)

Địa điểm: Điểm cầu Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
THỨ SÁU (02/8)

SÁNG

07h30’: Hội nghị triển khai Chỉ thị 35-CT/TW,
thực hiện quy trình bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ
(Trực tuyến)
I. Nội dung:
1. Triển khai Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
2. Triển khai nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”
3. Thông qua Dự thảo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, các Quyết định thành lập Tiểu ban Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
4. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2019
5. Thực hiện quy trình bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

II. Thành phần:

1. Tại điểm cầu Hội trường Tỉnh
- Chủ trì hội nghị: Thường trực Tỉnh ủy
- Thành phần thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch:
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; Trưởng, phó các sở, ban, ngành (bao gồm cả các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn và sinh hoạt Đảng tại địa phương), Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.
+ Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Thành phần mời dự các nội dung khác của Hội nghị: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ủy viên Ban chấp hành các Đảng bộ: Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty CP Cao su Đồng Phú. Báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh.
- Mời dự và đưa tin: Phóng viên các cơ quan báo chí
2. Tại điểm cầu các huyện, thị, thành uỷ, Đảng ủy Công an tỉnh, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng:
Giao đồng chí UVTV, Trưởng Ban Tổ chức cấp huyện chủ trì Hội nghị
Thành phần dự: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Trưởng, phó các phòng ban và tương đương; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Chủ tịch HĐND, UBND xã; báo cáo viên cấp tỉnh tại địa phương, đơn vị; báo cáo viên cấp huyện và tương đương.
Ngoài ra, tùy theo điều kiện Hội trường, các đơn vị có thể mở rộng thành phần tham dự đến Bí thư, Trưởng thôn, ấp, khu phố. Nếu điều kiện cho phép, tổ chức kết nối đường truyền trực tuyến đến cấp xã.
Tại điểm cầu huyện Lộc Ninh: mời BTV Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh; Điểm cầu Thị xã Bình Long: mời BTV Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long; Điểm cầu huyện Chơn Thành: mời BTV Đảng ủy Công ty CP Cao su Sông Bé.
Lưu ý: Đề nghị các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị theo Công văn số 3059 - CV/TU ngày 26/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh dự Hội nghị tổng kết toàn quốc 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Địa điểm: Hội trường E1, tầng 2 nhà E, Khách sạn La Thành, số 2 Vạn Đảo, Ba Đình – Hà Nội.
 CHIỀU

1) 14h00’ – 15h00’:: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Khối Nội chính về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài. (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung)

Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an, Thanh tra, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C –Tỉnh ủy.

2) 15h00’ – 17h00’: NgheTổ rà soát về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
Mời dự: Đồng chí Huỳnh Anh Minh - TUV, Phó CT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Khánh- TUV, CVP Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Minh Bình, PBT – Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài (nguyên Giám đốc sở TT&TT), Đ/c Nguyễn Thìn Bằng, PGĐ TT CNTT&TT – Sở TT&TT.
 
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.


(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn)
 
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (v).
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây