Lịch TT và BTV tuần thứ 31/2021

Lịch TT và BTV tuần thứ 31/2021

Số kí hiệu VB 1923
Ngày ban hành 29/07/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 30 tháng 7  năm 2021
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 30 năm 2021 (từ ngày 02/8 đến ngày 06/8/2021)
- - - - -
Thứ bảy (30/7):
      Chiều:    - 16h00 Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy (Các thành phần khác dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh, do Văn phòng UBND tỉnh bố trí).
Lưu ý: - Các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy có thể dự ở đầu cầu của tỉnh hoặc tại điểm cầu các huyện, thị, thành phố.
  - Thường trực Tỉnh ủy duy trì hàng ngày (cả thứ bảy và chủ nhậtvào lúc 16h00 hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống Covid 19.
Thứ hai (02/8):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Giám đốc sở KH&ĐT báo cáo vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021, 2022 và giai đoạn 2021 – 2025; tình hình thu hút nguồn vốn đầu tư, phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trần Văn Mi, TUV – PCT UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, TN&MT, GTVT, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế, Công thương.
     Chiều:   - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe giám đốc sở Tài chính báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Mời dự: Trần Văn Mi, TUV – PCT UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: KH&ĐT, TN&MT, Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan.
* Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19 (có chương trình riêng).
Thứ ba (03/8):
    Sáng:     - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 19/2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
1- BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Kịch bản điều hành kinh tế - xã hội năm 2021; (2) Kịch bản thu – chi ngân sách năm 2021; (3) Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (nguồn ngân sách Trung ương). Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
2- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: kiến nghị, đề xuất các ngành.
- 08h45’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường Kho bạc Nhà nước tỉnh.
      Chiều:  - 14h00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Giám đốc sở Công thương, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo tình hình phát triển ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trần Văn Mi, TUV – PCT UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: KH&ĐT, Tài chính, Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh.
                   - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Hội đồng xét tinh giảm biên chế cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực Hội đồng chuẩn bị nội dung). Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội; Trưởng phòng Tài chính - Quản trị VPTU; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Chính sách cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Thứ tư (04/8):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo tình hình hoạt động sản xuất nông nghiệp; phát triển nông thôn; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở TN&MT, Tài chính, KH&ĐT, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp một số thành viên BCĐ 35 cấp tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Nội dung: tình hình hoạt động của BCĐ 35 từ đầu năm đến nay. Thành phần mời dự: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc, Tổng biên tập Đài Phát thanh -Truyền hình và Báo Bình Phước; GĐ Sở Thông tin truyền thông; Phó Giám đốc Công an tỉnh (phụ trách an ninh) (Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực BCĐ 35 chuẩn bị nội dung).
     Chiều:   - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Giám đốc sở TN&MT báo cáo công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đấu giá đất; các lĩnh vực về tài nguyên, môi trường. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch, GTVT, NN&PTNT, Xây dựng.
Thứ năm (05/8):
     Sáng:     - 08h00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Giám đốc sở Thông tin và truyền thông báo cáo tình hình hoạt động lĩnh vực thông tin và truyền thống; kết quả, tiến độ triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử; chuyển đổi số theo chủ trương của Tỉnh ủy. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Viettel Bình Phước; Giám đốc VNPT Bình Phước.
* Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19 (có chương trình riêng).
    Chiều:    - 14h00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành; công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2021 – 2022; kết quả thực hiện các chương trình, đề án về phát triển giáo dục – đào tạo theo chủ trương của Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Tài chính, KH&ĐT, TT&TT; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.
Thứ sáu (06/8):
    Sáng:      - 08h00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng), phiên thứ 5/2021 (hình thức họp trực tuyến).
                   Nội dung: Thông qua dự thảo Nghị quyết chuyên đề về chuyển sang trạng thái sẵn sàng cao trong phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước.
Thành phần tham dự:
                   1. Tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì; Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh là lãnh đạo các cơ quan Khối Đảng Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
                   2. Tại điểm cầu phòng họp G – UBND tỉnh: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ thuộc khối nhà nước; các đồng chí TUV thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Chánh án TAND tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh; Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đ/c Chính ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng; Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế. Giao đồng chí Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh chủ trì.
                   3. Tại điểm cầu 19/21 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (trừ Đảng bộ khối CQ&DN tỉnh, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh ủy): Các đồng chí UVBTV các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Giao đồng chí Bí thư các đảng bộ chủ trì.
    Chiều:    - 16h00 Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy. 

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.
 
          Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay28,800
  • Tháng hiện tại591,055
  • Tổng lượt truy cập6,845,555
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây