Lịch TT và BTV tuần thứ 32/2019

Lịch TT và BTV tuần thứ 32/2019

Số kí hiệu VB513
Ngày ban hành 01/08/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/08/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                    *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngàytháng 8 năm 2019
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 32 (từ ngày 05/8 đến ngày 09/8/2019)
- - - - -

Trong Tuần làm việc 32, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau
 
CHỦ NHẬT (04/8)

SÁNG

1) 10h45’: Đ/c Trần Tuệ Hiền– Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự buổi tiếp,làm việc với đoàn công tác do Đ/c Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Bí thư Đảng ủy Bộ ngoại giao làm trưởng đoàn về làm việc với Tỉnh Bình Phước(Sau đây gọi tắt là Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao)
Thành phần cùng dự:Theo Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 26/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (gồm: Đại diện Lãnh đạo: UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ)
Địa điểm: Khách sạn BomBo – Tp. Đồng Xoài.
Lưu ý:Đề nghịUBND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh, Huyện uỷ Lộc Ninh, Thành uỷ Đồng Xoài và các đơn vị liên quancăn cứ Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 26/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để thực hiện nhiệm vụ.
2)13h30:Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết, UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Lộc Ninh cùngĐoàn công tác của Bộ Ngoại giao đithăm di tích lịch sử Căn cứ Tà Thiết, Nhà Giao tế Lộc Ninh.
Thành phần đi cùng đoàn:Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc các sở:Ngoại vụ, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh (đón đoàn tại khu di tích Tà Thiết).
3)18h00’:Thường trực Tỉnh uỷuỷ quyềnĐ/c Huỳnh Thị Hằng, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, làm việc vớiĐoàncông tác của Bộ Ngoại giao.
Thành phần tiếp đoàn: Các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh.
Địa điểm: Khách sạn Bom Bo – Tp. Đồng Xoài.
 
  THỨ HAI (05/8)SÁNG
1)09h00’:Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tiếp, làm việc với đoàn công tác do Đ/cBùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Bí thư Đảng ủy Bộ ngoại giao làm trưởng đoàn về làm việc với Tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Theo Kế hoạch số 198-KH/TU ngày 26/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (gồm: Đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp B –Tỉnh uỷ.
2)08h00’:Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ nguồn quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.
Địa điểm: Nhà A15, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
THỨ BA (06/8)
SÁNG
1) 08h00’:Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Đ/c Tôn Ngọc Hạnh – TUV - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnhlàm việc với Đoàn công tác do Đ/c Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện làm trưởng đoàn đến làm việc với UBND tỉnh (Theo Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh).

Địa điểm: Tại Phòng họp A – UBND tỉnh, Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

2)08h00’: Thường trực Tỉnh uỷỷ quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo (Theo Thư mời số 718/GM-BGDĐT ngày 29/7/2019).
Địa điểm:Điểm cầu trực tuyến do UBND tỉnh bố trí.
Z
THỨ TƯ (07/8)

SÁNG
 
07h30’: Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với các cơ quan, đơn vị:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ.
2. MTTQ VN tỉnh:
2.1. Báo cáo chủ trương mô hình giảm nghèo, nguồn vốn do UBTW MTTQ VN hỗ trợ. 
2.2. Xin chủ trương theo Tờ trình số 247/TTr-MTTQ-BTT ngày 01/8/2019 của UBMTTQVN tỉnh.
3. UBND tỉnh báo cáo:
3.1.Phương án hợp nhất các Quỹ có tính chất đầu tư của tỉnh.
Mời dự : Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
3.2. Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các Hội đặc thù tỉnh.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Giám đốc các sở: Sở Nội vụ, Tài chính.
3.3. Việc triển khai thực hiện dự án đường BOT Đồng Phú – Bình Dương.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: UBND tỉnh, UBND huyện Đồng Phú, Ban Quản lý Dự án đầu tư tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở Giao thông Vận tải, Đại diện Ban Giám đốc Công ty Cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
THỨ NĂM (08/8)

 

1)Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đi công tác tại Hà Nội (đến hết ngày 09/8).
2)08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng ủy quyền Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ  chủ trì họp Ban Chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.
Nội dung :Thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Thành phần: Theo Quyết định số 1449-QĐ/TU, ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (gồm các đ/c: Đồng chí Trần Tuyết Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh ; Đồng chí Phạm Phước Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Văn Uy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đồng chí Trần Ngọc Trai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh;Đồng chí Huỳnh Thị Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Đồng chí Nguyễn Quốc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ;Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đồng chí Đào Thị Lanh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Thành viên; Đồng chí Nguyễn Hồng Trà - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đồng chí Nguyễn Thành Chương - Giám đốc Sở Nội vụ; Đồng chí Bùi Xuân Thắng - Giám đốc Công an tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đồng chí Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn; Đồng chí Huỳnh Văn Nước - Chủ tịch Hội cựu Chiến binh tỉnh: Thành viên; Đồng chí Lã Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch phụ trách Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; Đồng chí Phạm Quốc Minh - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Đồng chí Bùi Quốc Bảo - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;các đ/c thư ký BCĐ); Tổ Biên tập theo Quyết định số 01 ngày 24/6/2019 của Ban Chỉ đạo.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
THỨ 6 (09/8)SÁNG
 

7h30’:Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì họp giải quyết các vướng mắc trong việc cấp sổ cho người trúng đấu giá Dự án công ty TNHH Lộc Tân.
Thành phần:Đại diện UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở:Tài chính; NN& PTNT (Đoàn công tác 646), TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai, Quỹ hỗ trợ ASXH tỉnh.Giao Sở TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo.
Địa điểm:Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
 
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02ngày diễn ra cuộc họp.

(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn)
 
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (v).
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập89
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm87
  • Hôm nay8,148
  • Tháng hiện tại120,773
  • Tổng lượt truy cập3,362,420
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây