Lịch TT và BTV tuần thứ 32/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 32/2020

Số kí hiệu VB 828
Ngày ban hành 30/07/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 31  tháng 7 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 32 năm 2020 (từ ngày 03/8 đến ngày 09/8/2020)
- - - - -
Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh.
THỨ HAI - NGÀY 03/8SÁNG
1) 07h30’: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
2) 08h00: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược Khoá XIII.
Địa điểm: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  
3) 07h30: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.


CHIỀU
1) 13h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đến hết ngày 05/8).
Địa điểm: Hội trường Quân khu 7, số 204 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. HCM.
2) 13h30: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ BA - NGÀY 04/8

SÁNG
1) 07h30: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh uỷ quyền Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tiếp công dân theo định kỳ tháng 8/2020.
Thành phần cùng dự: Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnhUBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng HDND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội; Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND Thành phố Đồng XoàiCác cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi được yêu cầu.
Địa điểmTại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
2) 07h30: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 13h30: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ - NGÀY 05/8
SÁNG 07h30: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 13h30: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM - NGÀY  06/8

SÁNG
 
08h00: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên 20/2020.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ:
- Báo cáo công tác cán bộ.
- Báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương.
2. Ban Cán sự UBND tỉnh:
- Báo cáo Đề án bồi dưỡng, đào tạo, chuẩn hoá trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) cho giáo viên các cấp; việc thí điểm dạy song ngữ (Việt – Anh) cho học sinh; việc thí điểm trường học thông minh; Đề án hỗ trợ học sinh nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đến trường.
- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Cải cách thủ tục hành chính.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Báo cáo quá trình tổng hợp, tiếp thu Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
4. Văn phòng Tỉnh uỷ: Báo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2020.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra tình hình thực hiện một số công trình giao thông trên địa bàn huyện Chơn Thành.
Thành phần cùng dự: Đại diện Lãnh đạo: UBND tỉnh; Giám đốc các sở ngành: Giao thông – Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, TN&MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; đại diện Huyện uỷ, UBND huyện Chơn Thành.
Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với Huyện uỷ, UBND huyện Chơn Thành tham mưu chương trình, dẫn đoàn.
Địa điểm: Huyện Chơn Thành.
Phương tiện: Văn phòng Tỉnh uỷ bố trí xe phục vụ đoàn, đúng 13h15’ có mặt tại trụ sở Tỉnh uỷ cùng đi.
2) 15h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với BTV Huyện uỷ Chơn Thành về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2020, tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, bệnh Bạch hầu.
Thành phần cùng dự: Đại diện Lãnh đạo: UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Giám đốc các sở ngành: Giao thông – Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, TN&MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; đại diện Huyện uỷ, UBND huyện Chơn Thành.
Địa điểm: Huyện uỷ Chơn Thành.
THỨ SÁU - NGÀY 07/8SÁNG
08h00: Thường trực Tỉnh uỷ Chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến Thường trực Tỉnh uỷ với các Huyện Thị, Thành uỷ tháng 7/2020.
Nội dung: Tình hình kinh tế xã hội tháng 7; Báo cáo kết quả đại hội các đảng bộ cấp huyện và tương đương; báo cáo kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính. 
Thành phần:  
1. Đầu cầu tỉnh - Hội trường Tỉnh ủy: Các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ, UVBCH Đảng bộ tỉnh (trừ các đồng chí là bí thư các Huyện, Thị, Thành uỷ dự tại các điểm cầu địa phương); Đại diện Lãnh đạo: HĐND tỉnh; UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; Đại diện các Ban Xây dựng Đảng; Lãnh đạo các Sở: KH&ĐT; Tài chính; Nông nghiệp; TN&MT; Nội vụ; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa -TT&DL; Lao động TB&XH; Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Tỉnh ủy; Trung tâm phục vụ Hành chính công.
2. Điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố: Do các đồng chí Bí thư Huyện, Thị, Thành uỷ chủ trì; Các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các thành phần khác do đơn vị triệu tập.
 3. Điểm cầu các xã, phường, thị trấn: Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, thị trấn.
CHIỀU  Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây