Lịch TT và BTV tuần thứ 32/2021 (có sửa đổi, bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần thứ 32/2021 (có sửa đổi, bổ sung)

Số kí hiệu VB 1928
Ngày ban hành 05/08/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 06 tháng 8  năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 32 năm 2021 (từ ngày 07/8 đến ngày 13/8/2021)
- - - - -

Thứ bảy (07/8):
     Sáng:    - 08h00 – 09h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Đ/c Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và thủ trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung: Trao đổi về công tác xây dựng lực lượng tình nguyện viên xung kích; lực lượng quần chúng nhân dân theo phương châm triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Tỉnh ủy về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid 19 (Giao Đ/c Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp chuẩn bị nội dung).
                   - 09h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc Thường trực UBKT Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát; triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Tỉnh ủy về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid 19. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Lê Hoàng Lâm, UVBTV – PCT HĐND tỉnh.
Chủ nhật (08/8):
      Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ làm việc với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid 19. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
      Chiều:    - 16h00 Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy. 
 Lưu ý: - Các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy có thể dự ở đầu cầu tại Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc tại điểm cầu các huyện, thị, thành phố.
  - Thường trực Tỉnh ủy duy trì hình thức họp giao ban trực tuyến vào lúc 16h00, ngày thứ ba, thứ năm và chủ nhật.
Thứ hai (09/8):
     Sáng:     - 06h45’: Hội ý Thường trực Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại tầng trệt trụ sở Tỉnh ủy. Mời dự: Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
          - 08h00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Giám đốc sở Thông tin và truyền thông báo cáo tình hình hoạt động lĩnh vực thông tin và truyền thống; kết quả, tiến độ triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Giám đốc Viettel Bình Phước; Giám đốc VNPT Bình Phước.
- 08h00: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành; báo cáo kết quả thực hiện Đề án bồi dưỡng, đào tạo, chuẩn hoá trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) cho giáo viên các cấp; việc thí điểm dạy song ngữ (Việt – Anh) cho học sinh; việc thí điểm trường học thông minh; Đề án hỗ trợ học sinh nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đến trường. Công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2021 – 2022. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Tài chính, KH&ĐT, TT&TT; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.
Thứ ba (10/8):
   Sáng:     - 08h00’: Họp  Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 20/2021 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên.
2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Mời dự: GĐ sở KH&ĐT; GĐ sở Tài chính.
3- BCS Đảng UBND tỉnh: Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững. Thành phần dự báo cáo: Do UBND tỉnh bố trí.
     Chiều:   - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy (tiếp).
Nội dung:
1- Ban chủ nhiệm 73 thông qua: (1) Đề án phát triển nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu nhà ở cho các khu, cụm công nghiệp và cho người dân có thu nhập thấp; (2) chính sách phân cấp nguồn thu; tỷ lệ phân chia thu tiền sử dụng đất; (3) chủ trương phân cấp quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển. Thành phần dự báo cáo: Do UBND tỉnh bố trí.
2- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh báo cáo: Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Tỉnh ủy về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid 19. Thành phần dự báo cáo: Do UBND tỉnh bố trí.
Thứ tư (11/8):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh dự phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đ/c Bùi Xuân Thắng, UVBTV, Giám đốc Công an tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập (theo Kế hoạch 182/KH-MTTQ, ngày 06/8/2021 của UBMTTQ tỉnh).
Thứ năm (12/8):
     Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Giám đốc sở Xây dựng báo cáo công tác xây dựng; quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị; phát triển đô thị. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần mời dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: sở TN&MT, KH&ĐT, GTVT.
          - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quốc Bình, UVBTV, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Bù Đốp (theo Kế hoạch 182/KH-MTTQ, ngày 06/8/2021 của UBMTTQ tỉnh).
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Giám đốc sở Văn hóa thể thao và du lịch báo cáo tình hình hoạt động lĩnh vực của ngành; tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần mời dự: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Tài chính, KH&ĐT, TT&TT, Đài PTTH và Báo Bình Phước.
- 14 h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh để thông qua chương trình, nội dung kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X (tháng 9/2021). Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy. Nội dung, thành phần dự họp: Do Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và mời.
Thứ sáu (13/8):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 12/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:           
                   1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên.
          2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Mời dự: GĐ sở KH&ĐT; GĐ sở Tài chính.
3- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh báo cáo: Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Tỉnh ủy về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid 19. Thành phần tham dự: Do UBND tỉnh bố trí.
   Chiều:     - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (Giao Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thư ký Ban chỉ đạo 72 phối hợp Thư ký các Ban chủ nhiệm chương trình chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C-Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c GĐ sở KH&ĐT; Đ/c Giám đốc sở Công thương; Đ/c TUV – Phó trưởng BNC Tỉnh ủy.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.
 
          Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây