Lịch TT và BTV tuần thứ 33/2019 (chỉnh sửa, bổ sung lần 1) và Công văn bổ sung lịch lần 2

Lịch TT và BTV tuần thứ 33 (chỉnh sửa, bổ sung) và Công văn bổ sung Lịch lần 2

Số kí hiệu VB520
Ngày ban hành 08/08/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày  8 tháng 8 năm 2019
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 33 (từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019)
(bổ sung, chỉnh sửa lần 1)

(Công văn bổ sung Lịch làm việc lần 2 xin mời tải file đính kèm)
- - - - -

Trong Tuần làm việc 33, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau.
 
THỨ HAI (12/8)SÁNG
Hoãn họp nội dung:- Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ Làm việc với Công ty Cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương về việc triển khai thực hiện dự án đường BOT Đồng Phú – Bình Dương.
- Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ nghe UBND tỉnh báo cáo Tình hình thu, chi ngân sách 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu - chi ngân sách những tháng cuối năm 2019 và kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2020.
(Khi bố trí được thời gian phù hợp, Văn phòng Tỉnh uỷ sẽ có Văn bản thông báo mời họp các nội dung trên đến các đơn vị liên quan).

Bổ sung, thay thế bằng nội dung sau:
07h30’: 
Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đi kiểm tra tình hình và thăm người dân bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Bù Đăng.

 Thành phần đoàn cùng đi: Mời dự: Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân Vận Tỉnh uỷ, Ban Chỉ  huy PCTT – TKCN tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Huyện uỷ, UBND huyện Bù Đăng.
Giao UBMTTQ VN  tỉnh, chủ trì, Phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh và UBND huyện Bù Đăng nắm thông tin, số liệu thiệt hại và tiến hành hỗ trợ,  khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra cho người dân.
Địa điểm: Huyện Bù Đăng (Giao UBND huyện Bù Đăng bố trí chương trình)
Phương tiện: Văn phòng Tỉnh uỷ và UBMTTQVN tỉnh bố trí xe đưa đoàn, các thành phần đoàn có mặt tại trụ sở Tỉnh uỷ, đúng 07h30’ xuất phát.
 
CHIỀU
13h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với một số cơ quan Khối Nội chính về tiến độ xử lý các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo kéo dài.
Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung làm việc.
Thành phần: Thủ trưởng các đơn vị: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C –Tỉnh ủy.
 
THỨ BA (13/8)


SÁNG
1) 07h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì tiếp công dân theo định kỳ tháng 8 năm 2019.
 Thành phần: Mời dự: Đại diện Thường trực HĐND; UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở TN&MT; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng, UBND Thành phố Đồng Xoài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Các cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi được yêu cầu.
Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
Đề nghị các đồng chí Bí thư các Huyện, Thị, Thành ủy tiến hành tiếp công dân tại địa phương cùng thời gian trên.
2) 07h30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng viết bài đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội năm 2019.

Địa điểm: Hội Trường tỉnh.

 
THỨ TƯ (14/8)
SÁNG
 
07h30’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 23 năm 2019.
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ.
2. MTTQ VN tỉnh:
2.1. Báo cáo chủ trương mô hình giảm nghèo, nguồn vốn do UBTW MTTQ VN hỗ trợ. 
2.2. Xin chủ trương theo Tờ trình số 247/TTr-MTTQ-BTT ngày 01/8/2019 của UBMTTQVN tỉnh.
Mời dự nội dung 2: Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Sở LĐ-TB và xã hội, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.
 3. UBND tỉnh báo cáo:
3.1. Phương án hợp nhất các Quỹ có tính chất đầu tư của tỉnh.

Mời dự : Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
3.2. Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các Hội đặc thù tỉnh.
Mời dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Giám đốc các sở: Sở Nội vụ, Tài chính.
3.3. Việc thực hiện Nghị định 04/2019/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
Thành phần dự họp: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; giám đốc Sở Tài chính, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo VP.UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
   
THỨ NĂM (15/8)
SÁNG 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đi công tác cơ sở.              
THỨ SÁU (16/8)


SÁNG
09h00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Đối ngoại  Quốc hội ba nước Campuchia – Lào – Việt Nam về khu vực Tam giác phát triển (Đến hết ngày 19/8/2019).
Địa điểm: Khách sạn Wyndham, số 12 Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.


Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.

(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn)

 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (v).
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập159
  • Hôm nay9,057
  • Tháng hiện tại121,682
  • Tổng lượt truy cập3,363,329
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây