Lịch TT và BTV tuần thứ 33/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 33/2020

Số kí hiệu vb834
Ngày ban hành 06/08/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
          *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 07 tháng 8 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 33 năm 2020 (từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2020)
- - - - -

Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh.
 
THỨ HAI - NGÀY 10/8
SÁNG
1) 08h00’– 09h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo nội dung thực hiện các bước giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII.
2) 09h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Nội dung:
- Công tác cán bộ.
   - Thực hiện bước 1 giới thiệu tái cử Ban Chấp hành Trung ương và giới thiệu lần đầu ứng cử Uỷ viên Ban CHấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII (Mời dự: Vụ III–Ban Tổ chức TW, Vụ II–Văn phòng TW Đảng, Vụ VII–UB Kiểm tra TW).
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
 


CHIỀU
 14h00’ – 14h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh.
Nội dung: Thực hiện bước 2 quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử lần đầu Ban Chấp hành TW Đảng Khoá XIII. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; Bí thư các Đảng bộ trực thuộc tỉnh; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố.
14h30 – 15h00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Nội dung: Thực hiện bước 2 giới thiệu nhân sự tái ứng cử BCHTWW Đảng và bước 3 giới thiệu nhân sự ứng cử lần đầu Ban Chấp hành TW Đảng
15h00 – 15h30: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện bước 4 giới thiệu nhân sự lần đầu ứng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII.
15h30 – 16h00’: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện bước 5 giới thiệu nhân sự lần đầu ứng cử Ban Chấp hành Trung ương Khoá XIII.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ BA - NGÀY 11/8


SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thành phần: Đại diện: Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Giám đốc các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính, Công thương.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
2) 07h30: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh uỷ quyền Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân theo định kỳ tháng 8/2020.
Thành phần cùng dự:  Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnhUBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng HDND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội; Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND Thành phố Đồng XoàiCác cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi được yêu cầu.
Địa điểmTại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.

CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ về một số vụ án, vụ việc còn tồn đọng
Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ thông báo đến các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
2) 14h00: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc với Huyện uỷ Đồng Phú về công tác cán bộ.
 Địa điểm: Phòng họp Huyện uỷ Đồng Phú.
THỨ TƯ - NGÀY 12/8SÁNG
08h00’: Họp thường trực Tỉnh uỷ.
1. Các Tiểu Ban nội dung, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu Ban Tổ chức, phục vụ đại hội đảng bộ tỉnh: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã hoàn thành, các nhiệm vụ tiếp theo cần tập trung thực hiện. Giao Thường trực các Tiểu ban báo cáo theo nội dung  Kế hoạch số 237 – KH/TU ngày 10/6/2020 của Tỉnh uỷ.
Mời dự: Thường trực các Tiểu ban.
2. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh: Báo cáo việc sáp nhập các quỹ khuyến học.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, sở Giáo dục tỉnh.
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Báo cáo Kế hoạch phát động các hoạt động chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
4. Văn phòng Tỉnh uỷ: Báo cáo các văn kiện trình Bộ Chính trị phê duyệt nội dung, nhân sự đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.CHIỀU
  1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ.
Nội dung: Nghe báo cáo thông qua kịch bản, Kế hoạch phân chia tổ thảo luận đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
2) 15h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nghe Thường trực Tiểu Ban Nhân sự báo cáo công tác nhân sự.
Mời dự: Thường trực Tiểu Ban nhân sự, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
 3) 14h00: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM - NGÀY  13/8

SÁNG
 
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW đảng, Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường giao thông kết hợp du lịch vòng quanh hồ Phước Hoà.
Thành phần cùng dự: Đại điện Lãnh đạo UBND tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở ngành: Giao thông – Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, TN&MT, Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng tỉnh, đại diện Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện Chơn Thành.
Địa điểm: Cầu Nha Bích – Chơn Thành.
2. 09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc, nghe Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex – Bình Phước báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần cùng dự: Đại điện Lãnh đạo UBND tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ ; Giám đốc các sở ngành: Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh; Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, TN&MT, Giao thông – Vận tải, đại diện Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện Chơn Thành.
Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex – Bình phước (xã Minh Thành).
3. 10h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW đảng, Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra công tác quy hoạch, thực hiện dự án mở rộng Khu công nghiệp Minh Hưng III.
Thành phần cùng dự: Đại điện Lãnh đạo UBND tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở ngành: Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, TN&MT, Giao thông – Vận tải, đại diện Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện Chơn Thành, đại diện Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Địa điểm: Khu công nghiệp Minh Hưng III – xã Minh Hưng – huyện Chơn Thành.
Phương tiện: Văn phòng Tỉnh uỷ bố trí xe phục vụ đoàn các nội dung trên, đúng 07h30’ xuất phát tại trụ sở Tỉnh uỷ.

CHIỀU
1) 13h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đi công tác cơ sở.
2) 13h30: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - NGÀY 14/8

SÁNG
 1) 07h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đi công tác cơ sở.
2) 07h30: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
CHIỀU    1) 13h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đi công tác cơ sở.
   2) 13h30: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

               (đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại93,355
  • Tổng lượt truy cập3,335,002
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây