Lịch TT và BTV tuần thứ 33/2021 (có sửa đổi bổ sung lần 2)

Lịch TT và BTV tuần thứ 33/2021 (có sửa đổi bổ sung lần 2)

Số kí hiệu VB 1934
Ngày ban hành 12/08/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 13 tháng 8  năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 33 năm 2021 (từ ngày 16/8 đến ngày 22/8/2021)
- - - - -
Chủ nhật (15/8):
      Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết trực tuyến của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid 19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
     Chiều:   - 15h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn về kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
Thứ hai (16/8):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức (Giao Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; thủ trưởng các đoàn thể tỉnh chính trị - xã hội tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Giám đốc sở Ngoại vụ và Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Thương mại tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở KH&ĐT.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về tiến độ triển khai Đề án tái cơ cấu Công ty theo Đề án 1177 (công tác tái cơ cấu tài chính của Công ty); việc triển khai thực hiện các dự án nông nghiệp công nghệ cao; các kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Bù Gia Mập liên quan đến quỹ đất công ty đang quản lý. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ ba (17/8):
   Sáng:     - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 21/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên. Mời dự: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
2. Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo: Phương án lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid 19.
3. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 của tỉnh báo cáo: Phương án kiểm tra hoạt động tại các chốt.
Thành phần mời dự nội dung 2,3: Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Bí thư Huyện uỷ Đồng Phú; Bí thư Huyện uỷ Chơn Thành; Bí thư Huyện uỷ Hớn Quản; Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài; Trưởng, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh; đại diện lãnh đạo: BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.
   Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Chánh thanh tra tỉnh báo cáo tình hình hoạt động công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh.
Thứ tư (18/8):
     Sáng:     - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến dịch bệnh Covid 19 do UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
    Chiều:    - Từ 14h00’ – 15h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tình hình công tác dân tộc tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, sở Tài chính.
                   - Từ 15h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Giám đốc sở Tư Pháp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
Thứ năm (19/8):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp trên địa bàn về nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại phòng họp A - UBND tỉnh.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điểm tra và thăm các lực lượng chống dịch (theo chương trình riêng).
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm nghe Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của các HTX, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh và các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở KH&ĐT, NN&PTNT, Hội Nông dân tỉnh.
Thứ sáu (20/8):
      Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nghe BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo tiến độ triển khai công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần mời dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh; các sở, ban, ngành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tài chính, KH&ĐT, TN&MT, Công Thương, GTVT, NN&PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLKKT, BQL ĐTXD tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (Giao Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thư ký Ban chỉ đạo 72 phối hợp Thư ký các Ban chủ nhiệm chương trình chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C-Tỉnh ủy. Thành phần mời dự: Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c GĐ sở KH&ĐT; Đ/c Giám đốc sở Công thương; Đ/c TUV – Phó trưởng BNC Tỉnh ủy.
Chủ nhật (22/8):
     Chiều:   - 16h00:  Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy. 
 Lưu ý: - Các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy có thể dự ở đầu cầu tại Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc tại điểm cầu các huyện, thị, thành phố.
  - Thường trực Tỉnh ủy duy trì hình thức họp giao ban trực tuyến vào lúc 16h00, ngày thứ ba, thứ năm và chủ nhật hàng tuần.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.
 
          Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây