Lịch TT và BTV tuần thứ 34/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 34

Số kí hiệu VB651
Ngày ban hành 18/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/08/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

 
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
               *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Đồng Xoài, ngày   18  tháng 8 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 34 năm 2017 (từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2017)
 
Thứ hai (21/8):
Sáng:  - 8 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài và thăm một số HTX rau sạch, hộ trồng rau sạch trên địa bàn thị xã Đồng Xoài (giao Thị ủy Đồng Xoài bố trí). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở NN&PTNT, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm khuyến nông – khuyến ngư Sở NN&PTNT; Đại diện lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Đồng Xoài.
Chiều: - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Kế hoạch thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2017 (giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thứ ba (22/8):
Sáng:   - 8 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về tình hình sản xuất kinh doanh và thăm nhà máy chế biến mủ của Công ty. Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tài nguyên – Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy.
- 7 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 của ngành GD-ĐT tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Hội trường A – Sở GD và ĐT.
Chiều: - 14 giờ 00’: Các đ/c Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự họp mặt với các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh (Theo Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 31/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ Khai mạc Chương trình giao lưu thanh niên Việt – Nhật lần thứ II, năm 2017. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Thứ tư (23/8):
Sáng:     - 10 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (giao Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung, chương trình). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; giám đốc các sở: Ngoại vụ, Kế hoạch – Đầu tư, Công thương; GĐ Trung tâm XTĐT – TM- DL; Trưởng BQL khu kinh tế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh (lãnh đạo các đơn vị tập trung tại Văn phòng Tỉnh ủy lúc 7 giờ 00’ để cùng đi xe do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí)
- 07 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ, giai đoạn 2010 – 2017 do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường A – Bộ CHQS tỉnh.
- 8 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 80-KL/TW chủ trì họp Ban Chỉ đạo. Nội dung: Công tác chuẩn bị xây dựng Đề án phát triển tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong DNTN, DN có vốn đầu tư nước ngoài. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Theo Quyết định số 735-QĐ/TU ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gồm các đ/c: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Khối Văn hóa – xã hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách Công tác Tổ chức đảng, đảng viên, Trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh, Bí thư các huyện ủy, thị ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư, Đ/c Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Thành viên, Bí thư Tỉnh đoàn).
Thứ năm (24/8):
Sáng:   - 8 giờ 00’: Các đ/c Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ trao học bổng học sinh nghèo vượt khó do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Chiều:  - 16 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt đoàn biểu thanh niên Việt – Nhật. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy. Giao Tỉnh đoàn chuẩn bị nội dung, chương trình. Thành phần cùng dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh Đoàn, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
  - 13 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát 602 giám sát tại BCS Đảng UBND tỉnh. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh.
Thành phần cùng đi: Theo Quyết định số 602-QĐ/TU ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Trần Ngọc Thanh – Phó Trưởng BNC Tỉnh ủy (thay Đ/c Lê Trường Sơn đã chuyển công tác), Đ/c Nguyễn Công Sởi – Phó trưởng BTG Tỉnh ủy; Đ/c Lý Trọng Nhân – Phó trưởng BDV Tỉnh ủy; Đ/c Dương Thanh Huân – Phó CVP Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Thị Loan – UV UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Thư – Phó Trưởng phòng TH VPTU. Các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
Thứ sáu (25/8):
Sáng:  Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
Chiều:  - 15 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm Lãnh sự quán Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh (Giao Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung, chương trình). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc Sở Ngoại vụ.
  - 16 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Địa điểm: Tại trụ sở Tập đoàn.
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
                                                                         T/L BAN THƯỜNG VỤ
                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                                                                                      (ĐÃ KÝ)
 
 
                                                                                 Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay2,554
  • Tháng hiện tại65,718
  • Tổng lượt truy cập407,978
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây