Lịch TT và BTV tuần thứ 34/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 34/2018

Số kí hiệu VB177
Ngày ban hành 16/08/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 16/08/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
                                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Bình Phước, ngày 17 tháng 8  năm 2018
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 34 năm 2018 (từ ngày 20/8 đến ngày 24/8/2018)
-----
Thứ bảy (18/8):
    Sáng:      - 07 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.
Thứ hai (20/8):
    Sáng:     - Từ 07 giờ 00’ đến 08 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh tham gia cùng đoàn công tác Thủ tướng Chính phủ (có chương trình riêng).
                   - Từ 08 giờ 30’: Các đồng chí Thường trực, UVBTV Tỉnh ủy dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh.
   Chiều:     - 14 giờ 00’: Các đồng chí Thường trực, UVBTV Tỉnh ủy dự làm việc với Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Do UBND tỉnh bố trí.
Thứ ba (21/8):
    Sáng:     - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy về Đề án cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2018 của Trường Chính trị tỉnh. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Thứ tư (22/8):
     Sáng:     - 07 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 24/2018. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1- Từ 07 giờ 30’ đến 09 giờ 30’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; báo cáo đánh giá hiệu quả của hệ thống các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện; dự thảo hướng dẫn sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế và kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng theo Đề án 999 của Tỉnh ủy.
                    2- Từ 09 giờ 30’ đến 10 giờ 30’: UBND tỉnh báo cáo: Đề án thành lập đội xe công của tỉnh; các chính sách thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy;
 3- Từ 10 giờ 30’: Văn phòng Tỉnh ủy: (1) báo cáo những văn bản mới của Trung ương về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW và những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị về triển khai Đề án 999 của Tỉnh ủy; (2) báo cáo xin chủ trương thanh toán chi phí đầu tư cao su tập trung cho quỹ ASXH tỉnh.
   Chiều:     - 14 giờ 00’ đến 14 giờ 15’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn Tạp chí cao su nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Địa điểm: Tại phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy.
                   - 14 giờ 15’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về nội dung, chương trình Lễ trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi năm 2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo: Tỉnh đoàn, Hội Khuyến học tỉnh, Đài PTTH tỉnh.
-14 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy về Đề án tái cơ cấu hai doanh nghiệp Đảng. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Thành viên Tổ biên tập xây dựng Đề án theo Quyết định số 886-QĐ/TU ngày 29/01/2018 của Tỉnh ủy.
Thứ năm (23/8):
    Sáng:     - Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng,Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
                   - Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra vườn cây quỹ ASXH (thời gian: 01 ngày). Thành phần cùng đi: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Quang Toản, TUV – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương – VPTU (giao Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long bố trí địa điểm đoàn đi kiểm tra).
                   - 08 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, BGĐ, Trưởng các phòng, Chi cục trưởng sở NN&PTNT về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai Đề án 999 của Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Sở NN&PTNT. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.
Thứ sáu (24/8):
     Sáng:     - 08 giờ 00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 15/2018. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1. Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 00’: Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai chuyên đề về công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Thành phần tham dự: Thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính, ứng dụng CNTT và chính quyền điện tử tỉnh (do UBND tỉnh bố trí);
                   2- Từ 09 giờ 00’ đến 10 giờ 00’: Văn phòng Tỉnh ủy thông qua Nghị quyết chuyên đề về công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Thành phần tham dự: Thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính, ứng dụng CNTT và chính quyền điện tử tỉnh (do UBND tỉnh bố trí);
                   3- Từ 10 giờ 00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ trương về hợp nhất tổ chức cơ sở đảng; báo cáo kết quả lấy ý kiến bổ sung nguồn quy hoạch BCH, BTV và các chức danh chủ chốt cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo đề án thi tuyển chức danh cấp sở, cấp phòng.
    Chiều:        - 14 giờ 00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
1- Từ 14 giờ 00’ đến  14 giờ 30’: Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo những văn bản mới của Trung ương về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW và những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị về triển khai Đề án 999 của Tỉnh ủy.
2- Từ  14  giờ 30’: Lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ báo cáo Đề án sáp nhập 3 Ban Quản lý dự án; Tổ xây dựng Đề án hợp nhất Báo Bình Phước – Đài PTTH tỉnh thông qua Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Thành phần dự họp: Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối văn xã; Giám đốc sở Nội vụ; Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm, TUV – Phó trưởng BTG Tỉnh ủy; Lãnh đạo: Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, BQLDA các công trình dân dụng.

 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

đã ký

Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay15,767
  • Tháng hiện tại249,323
  • Tổng lượt truy cập3,490,970
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây