Lịch TT và BTV tuần thứ 34/2021 (có sửa đổi, bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần thứ 34/2021 (có sửa đổi, bổ sung)

Số kí hiệu VB 1941
Ngày ban hành 19/08/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 20  tháng 8  năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 34 năm 2021 (từ ngày 23/8 đến ngày 29/8/2021)
- - - - -
Thứ bảy (21/8/2021):
     Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự họp trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid 19. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
    Chiều:      - 16h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  làm việc với Đảng uỷ Quân sự tỉnh về nhiệm vụ quân sự địa phương. Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sở Tài chính, KH&ĐT, TN&MT.
Chủ nhật (22/8):
    Sáng:     - 08h30: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ tiếp nhận nguồn ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid 19 của Ngân hàng Công thương Việt Nam; Lễ xuất quân ủng hộ lương thực, thực phẩm cho cán bộ, chiến sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm: Tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
    Chiều:    - 16h00: Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy. Lưu ý: Các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy có thể dự ở đầu cầu tại Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc tại điểm cầu các huyện, thị, thành phố.
Thứ hai (23/8):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp trên địa bàn về nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại phòng họp A - UBND tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh báo cáo thực hiện các chính sách tín dụng hỗ trợ, cho vay đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ. Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, sở Tài chính, KH&ĐT.
                   * Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (24/8):
   Sáng:     - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 22/2021 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
1- BCĐ phòng, chống Covid 19 của tỉnh báo cáo: Công tác phòng, chống dịch Covid 19.
2- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên.
3- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thông qua: Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Giám đốc sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GĐ sở Nội vụ; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; CVP UBND tỉnh.
   Chiều:     - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung:
1- Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo chương trình, nội dung kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) HĐND tỉnh khoá X.
2- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông qua: Dự thảo Báo cáo sơ kết Đề án 999 của Tỉnh uỷ.  Thành phần dự họp: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc sở Tư pháp; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
Thứ tư (25/8):
     Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện uỷ Bù Gia Mập về tình hình thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết năm 2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ. Thành phần dự: Đ/c Bùi Xuân Thắng, UVBTV – GĐ Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Y tế, GTVT, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện uỷ Bù Đăng về tình hình thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết năm 2021. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ. Thành phần dự: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Y tế, GTVT.
                   - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì họp Hội đồng quản lý Quỹ ASXH tỉnh (Giám đốc Quỹ HTASXH chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C-Tỉnh uỷ. Thành phần dự họp: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV, Trưởng BDV Tỉnh uỷ kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Đỗ Đại Đồng, PCT UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Phạm Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH; Đ/c Võ Anh Kiệt, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Đ/c Vũ Văn Thắng, PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ.
Thứ năm (26/8):
     Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thị uỷ Phước Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết năm 2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ. Thành phần dự: Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng BTG Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, Y tế, GTVT.
                   - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra và thăm động viên các lực lượng phòng, chống dịch tại huyện Hớn Quản (Giao Huyện uỷ  Hớn Quản chuẩn bị nội dung). Thành phần cùng đi: Đ/c Lê Hoàng Lâm, UVBTV Tỉnh uỷ – PCT HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Viện trưởng VKS nhân dân tỉnh, Chánh án TAND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh về công tác hoạt động của các ngành (Giao Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo). Địa điểm: Tại phòng họp C-Tỉnh uỷ. Cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
                   - 16h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy. 
 Lưu ý: - Các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy có thể dự ở đầu cầu tại Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc tại điểm cầu các huyện, thị, thành phố.
Thứ sáu (27/8):
      Sáng:    - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 13/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên.
2- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thông qua: Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Mời dự: Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc sở: KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, TN&MT; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
                   3- Văn phòng Tỉnh uỷ báo cáo: Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo “Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ứng dụng phần mềm điều hành tác nghiệp để số hóa văn bản của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
    Chiều:    - 14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Nhóm đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh về báo cáo việc lập quy hoạch tỉnh (hình thức họp trực tuyến với nhóm đơn vị tư vấn) (Giao UBND tỉnh mời đơn vị tư vấn, phối hợp chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷThành phần dự họp: Đ/c Trưởng BTG Tỉnh uỷ; các đồng chí PCT UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở KH&ĐT, Xây dựng, Công thương, NN&PTNT, VHTT&DL, GTVT, TT&TT, TN&MT, Y tế, GD&ĐT, KH&CN, LĐTB&XH, Công an, Bộ CHQS tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đồng Xoài, Chơn Thành, Đồng Phú.
Chủ nhật (29/8):
     Chiều:   - 16h00:  Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủyLưu ý: Các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy có thể dự ở đầu cầu tại Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc tại điểm cầu các huyện, thị, thành phố.
 Thường trực Tỉnh ủy duy trì hình thức họp giao ban trực tuyến vào lúc 16h00, ngày thứ ba, thứ năm và chủ nhật hàng tuần.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.
 
          Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây