Lịch TT và BTV tuần thứ 35/2020 (có sửa đổi, bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần thứ 35/2020 (có sửa đổi, bổ sung)

Số kí hiệu vb845
Ngày ban hành 20/08/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                   *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 21 tháng 8 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 35 năm 2020 (từ ngày 24/8 đến ngày 30/8/2020)
- - - - -
Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh.
THỨ HAI - NGÀY 24/8

SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
2) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc theo chương trình riêng.
2) 14h00: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ về Chương trình làm việc, kịch bản điều hành đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Đ/c Hà Anh Dũng, TUV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các thành phần khác do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ mời.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
THỨ BA - NGÀY 25/8
SÁNG
08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên 21/2020.
Nội dung:
    1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ:
 1.1. Báo cáo công tác cán bộ.
1.2. Chương trình làm việc, kịch bản điều hành đại hội; Chương trình làm việc, kịch bản điều hành Hội nghị lần thứ nhất ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khoá XI; Danh sách dự kiến nhân sự tham gia các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Báo cáo dự kiến phân tổ thảo luận tại Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội, Trích Quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo Danh sách cán bộ tham gia bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở, ban, ngành năm 2020 (lớp thứ 2); Dự thảo thông báo triệu tập đại biểu Đảng bộ tỉnh lân thứ XI.
2. Ban Cán sự UBND tỉnh:
2.1. Báo cáo nhanh kết quả thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công; Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; chương trình thực hiện giảm 1000 hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, địa phươn thông minh; giải quyết khiếu nại, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực; Đại diện Lãnh đạo: UBMTTQ VN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, LĐTB&XH, NN&PTNT, TT&TT, các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
2.2. Xin ý kiến về khen thưởng cấp Nhà nước đối với câc tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ quản lý.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực; Giám đốc sở Nội vụ, các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.

CHIỀU
1) 15h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự buổi làm việc giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
2) 14h00: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ - NGÀY 26/8

SÁNG
09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc theo chương trình riêng.
2) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 15h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở theo chương trình riêng.
THỨ NĂM - NGÀY  27/8


SÁNG
 
1) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đi thăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và dự Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết tại ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản.
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Văn phòng tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; Giám đốc các sở ngành: NN&PTNT, Tài chính, ban Quản lý dự án Đầu tư tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh, các thành phần khác do UMBTTQ VN tỉnh mời.
Địa điểm: Tại ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản.
2) 09h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Hớn Quản về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020, những kiến nghị, đề xuất.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Văn phòng tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở ngành: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Xây dựng, Giao thông – Vận tải, TN&MT, Ban Quản lý dự án Đầu tư tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp Huyện uỷ Hớn Quản.CHIỀU
15h00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ:
- Báo cáo công tác cán bộ.
- Báo cáo Danh sách Đoàn Đại biểu dự đại hội toàn quốc nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Thường trực Tiểu Ban Văn kiện, Tiểu Ban Nhân sự: Báo cáo việc tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị về nội dung Văn kiện, Phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Giao Thường trực các tiểu ban chuẩn bị nội dung báo cáo.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
THỨ SÁU - NGÀY 28/8

SÁNG
08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Lễ Khởi công công trình đường Minh Lập – Lộc Hiệp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức.
Địa điểm: Xã Minh Lập – Huyện Chơn Thành.
2) 09h00’:  Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đi thăm, kiểm tra tình hình thực hiện dự án nhà máy của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tại Khu Công nghiệp Becamex Bình Phước.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở ngành: KH&ĐT, Tài chính, Công thương, NN&PTNT, Xây dựng, Giao thông – Vận tải, TN&MT, Y tế, Đại diện Thường trực Huyện uỷ Chơn Thành, đại diện Lãnh đạo Khu Công nghiệp Becamex Bình Phước.
Địa điểm: Khu Công nghiệp Becamex Bình Phước, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành.
 
CHIỀU  14h00: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

               (Đã ký)


Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây