Lịch TT và BTV tuần thứ 37/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 37

Số kí hiệu VB672
Ngày ban hành 08/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 08/09/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                  *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Đồng Xoài, ngày  08 tháng 9 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 37 năm 2017 (từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2017)
 
Thứ hai (11/9):
Chiều:  - 14g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra một số dự án khu dân cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, huyện Đồng Phú và các dự án BT trên địa bàn thị xã Đồng Xoài.
  Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Sở KH&ĐT, Xây dựng, GT-VT; Ban Quản lý khu kinh tế; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Thị ủy Đồng Xoài; Thường trực huyện ủy Đồng Phú (Giao Sở Xây dựng, Thị ủy Đồng Xoài, Huyện ủy Đồng Phú bố trí các địa điểm đi kiểm tra).
 (Đoàn tập trung tại Trụ sở Tỉnh ủy lúc 13 giờ 45’ để cùng đi, xe do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí).
- 14g30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đề cương Đề án “Đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc; định hướng thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020”. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 15g30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ trao tặng Quyết định Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh. Địa điểm: trụ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Thứ ba (12/9):
Sáng:   - 07g30’: Thường trực Tỉnh ủy họp phiên 16. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. UBND tỉnh báo cáo:
- Xin chủ trương điều hòa vốn ngân sách Trung ương năm 2017 (Cùng dự: Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính).
- Tóm tắt dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo Đề cương Đề án “Đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc; định hướng thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020”.
3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ.
4. BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo Tờ trình xin chủ trương tổ chức Đại hội những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Cùng dự: Đ/c Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ).
5. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo xin chủ trương tiếp tục thực hiện Chương trình 260 của Ban Bí thư về công nghệ thông tin.
Chiều:  - 14g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước. Nội dung: về tiến độ thực hiện, các chính sách đền bù giải tỏa thuộc Dự án đường Đồng Phú – Bình Dương. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thành phần cùng dự: Đại diện: Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở: TN&MT, NN&PTNT, GTVT, Tài chính, KH&ĐT; Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú (các thành phần khác do huyện Đồng Phú mời). Giao Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung.
- 13g30’:  Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 15. Địa điểm: Hội trường Tỉnh đoàn.
Tối:  - 19g30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội diễn tiếng hát công nhân cao su 2017 (Khu vực 3 – Bình Phước). Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
Thứ tư (13/9):
Sáng: - 08g00’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng. Nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017; tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy. Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Bù Đăng.
Thành phần cùng dự:  Lãnh đạo UBND tỉnh; đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV Tỉnh ủy – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Tài nguyên – Môi trường, Giao thông – Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, VP. UBND tỉnh, VP Tỉnh ủy (Đề nghị các đồng chí tập trung tại Văn phòng Tỉnh ủy vào lúc 06 giờ 00’ để cùng đi xe do Văn phòng Tỉnh ủy bố trí).
- 08g00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể năm 2017. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Chiều: - 13g30’: Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra Dự án đường lên núi Bà Rá và làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long. Nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017; tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy. Địa điểm: Trụ sở Thị ủy Phước Long.
Thành phần cùng dự:  Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Tài nguyên – Môi trường, Giao thông – Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, VP. UBND tỉnh, VP Tỉnh ủy (Đoàn tập trung tại Đồi Bằng Lăng (núi Bà Rá) lúc 13 giờ 50 để cùng đi).
Thứ năm (14/9):
Sáng:  - 07g30’: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thứ 13/2017. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về công tác cán bộ.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại Quý III/2017; phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2017 (Cùng dự: Giám đốc các sở: Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thống kê).
3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Quý III; phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2017.
4. BCS Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung và báo cáo những vướng mắc trong triển khai thực hiện Thông báo Kết luận 78, 337, 751 của UBKTTW và Kết luận 2299, Báo cáo 3021 của Thanh tra Chính phủ; đề xuất phương án giải quyết của tỉnh (thực hiện Kết luận số 123-KL/TU ngày 28/8/2017 của Tỉnh ủy); giao UBND tỉnh mời các thành phần liên quan dự.
Chiều: - 13g30’:  Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (phiên nội bộ). Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
Thứ sáu (15/9):
Sáng- 08g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp, chuẩn bị nhân sự tham gia BCHTW Đảng Khóa XII. Địa điểm: Hội trường số 1, Học viện CTQG Hồ Chí Minh (Thành phố Hà Nội).
- 07g30’:  Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (phiên nội bộ). Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
- 08g00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Trường Chính trị tỉnh. Địa điểm: Hội trường A – Trường Chính trị tỉnh.
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
                                                                            T/L BAN THƯỜNG VỤ
                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG
 
                                                                                      (ĐÃ KÝ)
 
                                                                                 Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay4,782
  • Tháng hiện tại107,544
  • Tổng lượt truy cập449,804
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây