Lịch TT và BTV tuần thứ 37/2021

Lịch TT và BTV tuần thứ 37/2021

Số kí hiệu VB 1954
Ngày ban hành 09/09/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày       tháng 9  năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 37 năm 2021 (từ ngày 11/9 đến ngày 19/9/2021)
- - - - -
Chủ nhật (12/9):
  Chiều:     - 16h00’: Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). Thành phần cùng dự: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 (Các đồng chí dự ở điểm cầu tại Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc điểm cầu các địa phương).
Thứ hai (13/9):
    Sáng:      - 08h00: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc trực tuyến với Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh. Địa điểm: phòng họp C - Tỉnh uỷ.
Nội dung: Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh báo cáo định hướng phát triển ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ (Giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ Tư vấn chuẩn bị các nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; thông báo đến Tổ Tư vấn về thời gian làm việc). Mời dự: Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách kinh tế tổng hợp và kinh tế ngành; Giám đốc các sở, ngành: KH&ĐT, NN&PTNT, Công thương, GT&VT, Xây dựng, BQL các Kinh tế tỉnh, BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh, VP UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.
- Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố: Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
    Chiều:    - 14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ tiếp tục làm việc trực tuyến với Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh. Địa điểm: phòng họp B - Tỉnh uỷ.
Nội dung: Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh báo cáo về định hướng phát triển các lĩnh vực: giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động, công nghệ thông tin. Mời dự: Đồng chí Trần Tuyết Minh, UVBTV TU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: KH&ĐT, GD&ĐT, KH&CN, Y tế, VH-TT&DL, TT&TT, LĐTB&XH, VP UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.
- Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố: Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thứ ba (14/9):
      Sáng   - 8h00’: Thường trực Tỉnh uỷ họp phiên thứ 25/2021.
Địa điểm: Tại phòng họp C -Tỉnh uỷ.
Nội dung, thành phần dự:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo công tác cán bộ; kết quả thi tuyển công chức khối đảng, đoàn thể.
2. BCS Đảng UBND tỉnh: Thông qua dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
3. Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy: Báo cáo một số vụ việc. Mời dự: đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.
4. Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh: Báo cáo tình hình Quỹ.
5. Văn phòng Tỉnh ủy: Báo cáo một số nội dung trọng tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong Quý IV/2021.
    Chiều:    - 14h00’- 16h00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ chủ trì Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19.
Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G UBND tỉnh). Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.
         - 16h00’: Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19  tỉnh họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp  UBND tỉnh). Mời dự: Các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo dự ở đầu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc điểm cầu các địa phương
Thứ tư (15/9):
Sáng:      - 07h30: Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng các phòng nghiệp vụ BNC Tỉnh ủy; UBKT Tỉnh ủy; Bộ CHQS tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; VKSND tỉnh; TAND tỉnh; Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo: Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Cục THADS tỉnh, VPTU, VP UBND tỉnh, VP Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư.  
Công tác bảo đảm:
- Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị; thông báo các đại biểu chưa tiêm đủ 02 mũi vắc xin thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.
- Giao Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị cơ sở, vật chất, kiểm tra kết nối đường truyền.
Chiều:        - 15h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Tổ Biên tập dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (Giao Đ/c trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung).
Địa điểm: phòng họp C - Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đ/c Hà Anh Dũng, UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Võ Sá, TUV, Giám đốc Sở KH&ĐT; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng, TUV, Giám đốc Sở Công thương; Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Quách Thị Ánh, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Thứ năm (16/9):
    Sáng:      - 8h00’: Thường trực Tỉnh uỷ họp phiên thứ 26/2021.
Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh uỷ.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết Quyết định 999-QĐ/TU, ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy (Tờ trình kèm theo dự thảo toàn văn Báo cáo và dự thảo Kết luận của Tỉnh ủy) theo Kết luận số 124-KL/TU, ngày 07/9/2021 của Thường trực Tỉnh ủy.
2. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Mời dự: GĐ sở Tài chính; GĐ sở KH&ĐT; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Cục trưởng Cục thống kê tỉnh.
Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyển đổi số của Tỉnh ủy (Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/5/2021). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Nội dung: Thư ký Ban Chỉ đạo chuyển đổi số (Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông) báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU.
Thành phần dự: Thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; thành viên Tổ chuyên gia, tư vấn; thành viên Tổ kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 294-QĐ/TU ngày 19/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- 16h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid - 19 dự Hội nghị trực tuyến của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: phòng họp B-Tỉnh ủy.
Cùng dự: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 (Các đồng chí dự ở điểm cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc điểm cầu các địa phương).
Thứ sáu (17/9):
      Sáng:     - 08h00’: Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thứ 13/2021.
Địa điểm: Tại phòng họp B -Tỉnh uỷ.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết Quyết định 999-QĐ/TU, ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy (Tờ trình kèm theo dự thảo toàn văn Báo cáo và dự thảo Kết luận của Tỉnh ủy) theo Kết luận số 124-KL/TU, ngày 07/9/2021 của Thường trực Tỉnh ủy.
2. BCS Đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
3. Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội báo cáo tình hình quỹ.
4. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.Mời dự: GĐ sở Tài chính; GĐ sở KH&ĐT; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Cục trưởng Cục thống kê tỉnh.
Chủ nhật (19/9):
    Chiều:    - 16h00’: Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19  tỉnh họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp  UBND tỉnh). Mời dự: Các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo dự ở đầu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc điểm cầu các địa phương.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại90,733
  • Tổng lượt truy cập3,332,380
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây