Lịch TT và BTV tuần thứ 38/2019 (bổ sung công văn điều chỉnh lịch)

Lịch TT và BTV tuần thứ 38/2019

Số kí hiệu vb555
Ngày ban hành 12/09/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                    *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 13 tháng 9 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 38 (từ ngày 14/9 đến ngày 22/9/2019)
- - - - -
Trong Tuần làm việc 38, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau.
 
 
THỨ BẢY – Ngày 14/9SÁNG

08h00’:  Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Địa điểm: Hội trường số 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.
THỨ HAI - Ngày 16/9

SÁNG

1) 08h00’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ gặp mặt Đoàn Đại biểu UBMTTQVN tỉnh Bình Phước trước khi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Thành phần:  Do UBMTTQ VN tỉnh bố trí.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
2) 09h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về tình hình hoạt động của Công ty, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Thành phần cùng dự: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT, Quỹ đầu tư và Phát triển tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các thành phần khác do Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước bố trí.
Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
3) 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Lãnh đạo UBND tỉnh tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Đăk Lắk và tỉnh Gia Lai. (Đến hết ngày 17/9/2019 - Theo Chương trình công tác của Phó Thủ Tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại các tỉnh Đăk Lắk và tỉnh  Gia Lai).
Địa điểm: Tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai.


CHIỀU
1) 14h00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Bí thư huyện ủy Bù Đăng về công tác chuẩn bị đại hội Đảng.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
2) 15h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh về công tác chuẩn bị đại hội Đảng.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
THỨ BA - Ngày 17/9
SÁNG
 
08h00: Họp TTTU phiên thứ 27/2019.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ.
2. Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ: Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của các Đoàn kiểm tra, giám sát năm 2019 (Giao UBKT Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các Đoàn kiểm tra, giám chuẩn bị tài liệu, báo cáo).
Thành phần: Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Trưởng các Đoàn kiểm tra.
3. Tổ trưởng Tổ rà soát tham mưu cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử: Báo cáo kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh; Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV, PCT UBND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV, CVP Tỉnh uỷ; Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông;  đ/c Bùi Gia Khánh, Phó Giam đốc Trung tâm Hành chính công; Phan Xuân Linh, Phó CVP UBND tỉnh; Phạm Văn Trinh, Giám đốc VNPT Bình Phước.
4. Tổ trưởng Tổ rà soát tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài: Báo cáo kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, đ/c Lê Văn Uy, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính; đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV CVP Tỉnh uỷ; Quách Thị Ánh, Phó Trưởng Ban Nội chính; đ/c Phạm Văn Thuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Phan Xuân Linh, Phó CVP UBND tỉnh.
5. Tổ thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp báo cáo kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ.
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, các thành phần khác do Tổ Thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tỉnh bố trí, mời dự.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ (Lầu 2).
CHIỀU
14h00’: Tiếp tục họp TTTU Phiên thứ 27/2019.
 UBND tỉnh báo cáo các nội dung:
1. Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 và năm 2020. Dự kiến các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020.
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở: KH&ĐT, Tài chính, Cục thuế, các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
2. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh;
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Giao thông – Vân tải, BQL dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
3. UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra của UBKTTW, Thanh tra Chính phủ về các dự án trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh. Giao UBND tỉnh mời các thành phần khác có liên quan cùng dự (dự án liên quan đến cơ quan nào thì mời lãnh đạo cơ quan đó cùng dự).
4. Tình hình hoạt động của các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở: KH&ĐT, TN&MT, Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh, các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
5. Báo cáo Kế hoạch bán đấu giá các khu đất công trong năm 2020.
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Xây dựng, Cục Thuế, các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
6. Kế hoạch phân bổ khoảng 150 ha do tập đoàn cao su giao về cho địa phương.
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở: KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT, Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh, các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
7. Báo cáo tiến độ thực hiện chương trình làm 1000 km đường giao thông nông thôn và xoá 1000 hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, UBMTTQ VN tỉnh, Giám đốc các sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Giao thông – Vân tải, NN&PTNT, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ (Lầu 2).
THỨ TƯ - Ngày  18/9


SÁNG 
08h00’:  Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phiên thứ 16 năm 2019
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ:
1.1. Báo cáo công tác cán bộ.
1.2. Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
1.3  Báo cáo công tác quy hoạch.
2. Văn phòng Tỉnh uỷ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 và cả năm 2020, dự kiến các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020; việc chuẩn bị Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17/2019.
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: KH&ĐT, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh.
3. UBND tỉnh báo cáo:
3.1. Công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu nông nghiệp công nghệ cao.
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: TN&MT, Ban Quản lý các khu Kinh tế, KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, NN&PTNT.
3.2. Kế hoạch phân bổ khoảng 150 ha do tập đoàn cao su giao về cho địa phương.
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở: KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT, Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh, các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học 2019 – 2020 của Trường Cao Đẳng Sư phạm tỉnh.
Địa điểm: Nhà Đa năng, Trường Cao Đẳng Sư phạm tỉnh Bình Phước.
CHIỀU 14h00’: Tiếp tục họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phiên thứ 16 năm 2019
UBND tỉnh báo cáo:
1. Tình hình quy hoạch sân golf tại huyện Chơn Thành.
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, KH&ĐT, TN&MT, Xây dựng, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh.
2. Báo cáo Kế hoạch bán đấu giá các khu đất công trong năm 2020.
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Xây dựng, Cục Thuế, các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
3. Phương án sáp nhập các quỹ có tính chất đầu tư.
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, KH&ĐT, Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh.
4. Nghị quyết phát triển ngành điều, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNT.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy (Lầu 2)
THỨ NĂM - Ngày  19/9
SÁNG
1. 07h30’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
2. Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự Hội thảo định hướng công tác tham mưu về lĩnh vực Y tế theo tinh thần Nghị quyết 20 – NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH TW Đảng Khoá XII (Theo Thư mời số 646 ngày 11/9/2019 của Ban Tuyên Giáo Trung ương).
Địa điểm : Khách sạn Vạn Phát, Riverside, số 2 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Kiều, Tp Cần Thơ.
CHIỀU 13h30’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - Ngày 20/9SÁNG
1) 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Bí thư Thị ủy Bình Long về công tác chuẩn bị đại hội Đảng.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
2) 09h00’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Bí thư huyện ủy Đồng Phú về công tác chuẩn bị đại hội Đảng.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
CHỦ NHẬT – Ngày 22/9
  08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Bình Thuận 2019.
Địa điểm: Hội trường Sealinks City, KM 9, Nguyễn Thông, Tp. Phan Thiết – Bình Thuận.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.


(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn)

 
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (v).
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay11,978
  • Tháng hiện tại114,709
  • Tổng lượt truy cập3,356,356
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây