Lịch TT và BTV tuần thứ 38/2021 (bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần thứ 38/2021

Số kí hiệu VB1961
Ngày ban hành 16/09/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                               *
                                                                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 19 tháng 9  năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 38 năm 2021 (từ ngày 18/9 đến ngày 26/9/2021)
- - - - -

Chủ nhật (19/8):
     Chiều:   - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp UBND tỉnh) và điểm cầu Tỉnh uỷ.
Thứ hai (20/9):
    Sáng:      - 08h00: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc trực tuyến với Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
Nội dung: Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh báo cáo định hướng phát triển các lĩnh vực: hạ tầng giao thông, hạ tầng điện và năng lượng, hạ tầng thủy lợi và phòng chống thiên tại, hạ tầng bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin gắn với kinh tế số (Giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ Tư vấn chuẩn bị các nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; thông báo đến Tổ Tư vấn về thời gian làm việc). Mời dự: Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: KH&ĐT, GT&VT, Công thương, NN&PTNT, TT&TT, Ban Quản lý khu kinh tế, Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; GĐ VNPT Bình Phước; GĐ Điện lực Bình Phước.
 - Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố: Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
    Chiều:    - 14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ tiếp tục làm việc trực tuyến với Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
Nội dung: Tổ Tư vấn lập quy hoạch tỉnh báo cáo về định hướng phát triển các lĩnh vực: Phát triển đô thị và nông thôn, Phương án khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường , Phương án khai thác và sử dụng đất. Mời dự: Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách kinh tế ngành; Giám đốc các sở, ngành: KH&ĐT, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh,
- Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố: Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thứ ba (21/9):
     Sáng  - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 27/2021. Địa điểm: Phòng họp C -Tỉnh uỷ.
Nội dung
1. Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh: Xin chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh (01/1/1997 – 01/1/2022) và chào đón năm mới 2022. Mời dự: Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đ/c UVBTV – PCT UBND tỉnh; GĐ sở VHTT&DL, GĐ sở Tài chính, Giám đốc Đài PTTH& Báo Bình Phước.
2. Ban Nội chính Tỉnh uỷ báo cáo tình hình khối Nội chính tỉnh. Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
3. UBKT Tỉnh ủy: Thông qua Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.
    Chiều:    - 14h00’- 16h00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ chủ trì Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.
                   - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid- 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ tư (22/9):
Sáng:      - 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyển đổi số của Tỉnh ủy (Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/5/2021). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
Nội dung: Thư ký Ban Chỉ đạo chuyển đổi số (Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông) báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU.
Thành phần dự: Thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; thành viên Tổ chuyên gia, tư vấn; thành viên Tổ kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 294-QĐ/TU ngày 19/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Lưu ý: Các đồng chí thành viên BCĐ là bí thư các huyện, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc dự tại điểm cầu tại các đảng bộ trực thuộc.
Thứ năm (23/9):
      Sáng:    - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 999 – QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII (hình thức họp trực tuyến). Địa điểm: tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp tại các điểm cầu: Hội trường Tỉnh ủy, phòng họp G UBND tỉnh và phòng họp ở các huyện ủy, thị ủy, thành ủy (theo Kế hoạch số 42-KH/TU, ngày 11/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Lưu ý: Đại biểu dự Hội nghị chuẩn bị nội dung thảo luận và chủ động đăng ký phát biểu; đồng thời, chủ trì Hội nghị sẽ chỉ định phát biểu tại Hội nghị. Mỗi ý kiến phát biểu cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, nguyên nhân và những kiến nghị, đề xuất, thời gian phát biểu từ 05 đến 07 phút.
    Chiều:    - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp UBND tỉnh) và điểm cầu Tỉnh uỷ.
Thứ sáu (24/9):
      Sáng:     - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng), phiên thứ 6/2021 (hình thức họp trực tuyến).
Thời gian: 01 ngày.
Địa điểm: Tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy và các điểm cầu theo Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
                   Nội dung: (1) Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (2) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; (3) Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Thành phần dự họp tại các điểm cầu: Hội trường Tỉnh ủy, phòng họp G UBND tỉnh, phòng họp Bộ CHQS tỉnh và phòng họp ở các huyện ủy, thị ủy, thành ủy (theo Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
 Lưu ý: Đại biểu dự Hội nghị chuẩn bị nội dung thảo luận và chủ động đăng ký phát biểu; đồng thời, chủ trì Hội nghị sẽ chỉ định phát biểu tại Hội nghị. Mỗi ý kiến phát biểu cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, nguyên nhân và những kiến nghị, đề xuất, thời gian phát biểu từ 05 đến 07 phút.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


              Đã ký


Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây