Lịch TT và BTV tuần thứ 38/2022

Lịch TT và BTV tuần thứ 38/2022 (bổ sung)

Số kí hiệu VB2216
Ngày ban hành 16/09/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 16 tháng 9 năm 2022
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 38 năm 2022 (từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2022)
------
Thứ bảy (17/9):
   Sáng:       - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai một số dự án trọng điểm của tỉnh (giao BCS Đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Hà Nội.
Thứ Hai (19/9):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 57/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
 Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo:
1. Công tác cán bộ. Thành phần mời dự: Đ/c Trưởng BTC Tỉnh uỷ, Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
  2. Sắp xếp tổ chức bộ máy theo Thông báo số 16-TB-TB/TW ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị và Kết luận số 135-KL/TU ngày 07/10/2021 của Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh; GĐ sở Nội vụ.
   3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
 - Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng BDV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh dự hội nghị đường biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 6 năm 2022 (thời gian: đến hết ngày 20/9/2022). Địa điểm: Tại Tỉnh An Giang.
    Chiều:       - 14h00’ – 16h30’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 57/2022 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
  Nội dung:
                    - 14h00’ - 15h30’: Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước thông qua dự thảo Điều lệ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; việc khắc phục các nội dung theo kết luận của kiểm tra, kiểm toán nhà nước. Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Minh Hợi, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh uỷ; Đ/c Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ.
                        - 15h30’: Văn phòng Tỉnh uỷ báo cáo: Tình hình quản lý tài sản Đảng.
                        - 17h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự trao quyết định luân chuyển, điều động cán bộ (giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Huyện uỷ Đồng Phú. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện Đồng Phú; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng, TUV – Giám đốc sở Công thương.
Thứ Ba (20/9):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 29/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
                    Nội dung:
                    - 08h00 – 09h00’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: Công tác cán bộ.
                    - 09h00’: BCS Đảng UBND tỉnh: (1) Báo cáo nội dung Công văn số 952-CV/TU ngày 09/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo Kết luận số 487-KL/TU ngày 13/9/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ; (2) Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; (3) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
                    - 08h30’: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV- Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội thảo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 khu vực phía Nam do BCS Đảng Bộ LĐTB&XH tổ chức (Thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Khách sạn Novotel Saigon Centre, số 167 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP HCM.
    Chiều:     - 14h00’: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng BDV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Thứ (21/9):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Địa điểm: Tại Hà Nội (Giao BCS Đảng UBND tỉnh tham mưu chuẩn bị nội dung). Thành phần tham dự: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
                    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng BDV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
    Chiều:     - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng BDV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh dự phiên bế mạc Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.

Thứ Năm (22/9):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh;Đ/c Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ dự Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác cán bộ do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
    Chiều:    - 15h30: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự trao quyết định luân chuyển, điều động cán bộ (giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Huyện uỷ Bù Đốp. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện Bù Đốp; Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Đ/c Mai Xuân Tuân, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Bù Đốp.
Thứ Sáu (23/9):
    Sáng:         - 08h00’Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tiếp doanh nghiệp. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo BCS Đảng UBND tỉnh và các thành phần khác liên quan do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
                  (Giao BCS Đảng UBND tỉnh tham mưu chuẩn bị nội dung).
     Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh họp Thường trực Ban chỉ đạo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ. Thành phần tham dự: Đ/c Nguyễn Minh Hợi, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh uỷ; Đ/c Giang Thị Phương Hạnh, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Đ/c Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh uỷ; Đ/c Bùi Xuân Thắng, UVBTV – GĐ Công an tỉnh.
                  (Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Cơ quan Thường trực BCĐ chuẩn bị nội dung).

                    Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây